Larvik

Nanset - tidligere kontorbygg med drøye 4 mål avsatt til boligformål - en utviklingseiendom av de sjeldne

Sachnowitz vei 12 , 3257 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruttoareal 2 019 m²
Tomt 4 132 m² / Eiet tomt
Byggeår 1957
Gårdsnummer 2011
Bruksnummer 441
FINN.no 263052276
Sist endret 27.06.2022 10:01
Prisantydning 12 900 000,-
Totalpris 13 223 842,-

Beregnet totalkostnad

12 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 322 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 900 000,-)) -------------------------------------------------------- 323 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 13 223 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners ved Knut Leinæs har gleden av å presentere denne unike utviklingseiendommen. Eiendommen ligger meget sentralt til i Larvik med kort vei til alt Larvik by har å tilby fra servicetilbud, rekreasjon, handel, skole, helse og omsorg.

Standard

Eiendommen er solid bygget, men er forutsatt uten verdi. Interessenter som vurderer å benytte dagens bygningsmasse forutsettes å innhente egne vurderinger. Det skal blant annet påpekes at sist bygget var i bruk påla arbeidstilsynet  utbedringer etter funn av muggsopper ved garderober etc. Det har også vært flere vannlekkasjer som ikke er utbedret.

På denne bakgrunn fraskriver kommunen seg ett hvert ansvar for bygget, både kjente mangler, og skjulte feil og mangler.
Salget forutsettes å skje til næringsdrivende og selger fraskriver seg også ethvert ansvar knyttet til eiendomsmassens og grunnforholdenes tilstand, samt eventuelle miljøgifter og annen forurensning i bygningsmassen eller i grunnen. Avhendingslovens utgangspunkt om ansvarsfordeling fravikes til ugunst for kjøper.
Se for øvrig miljørapport utarbeidet i forbindelse med salget.

Beliggenhet

Eiendommen har en særdeles attraktiv beliggenhet på Nedre Nanset med umiddelbar nærhet til sentrum og byens fasiliteter. Den ligger i et veletablert boligområde med kort vei til barne-, ungdoms- og videregående skole og barnehage. Nærhet til dagligvarebutikker, kjøpesenter, og idrettsanlegg (Arena Larvik), samt kort vei til Larvik sentrum med alle fasiliteter og tilbud.

Det er flotte turmuligheter i nærområdet. Følg Bystien til idylliske Bøkeskogen som ligger en kort spasertur unna eiendommen. Gode tur- og rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Ellers flotte turområder i Vestmarka som byr på turstier, fiskevann og løypenett.
En runde med diskgolf på Fagerli kan anbefales. Banen er pent opparbeidet i nyere tid hvor du finner 14 hull i skogsområdet. Diskgolf har blitt en populær aktivitet i Norge og passer for hele familien.

Langs Indre havn finner du en hyggelig promenade med volleyballbane og stupetårn. Området byr på flere serveringssteder/restauranter. Ta gjerne turen innom Pakkhuset - en populær bryggerestaurant med uteservering og fantastisk pizza.
Batteristranda og Karistranda er flotte badestrender som er ypperlige å besøke på varme sommerdager. Ta også turen til Farris for en deilig dukkert etter en treningsøkt i Bøkeskogen.

Boligens areal

Opplyst bruttoareal på 2.019 kvm. Dette tallet er registrert av bygningsansvarlig, men det foreligger ingen dokumentasjon rundt arealet. Avvik vil forekomme og interessenter som er opptatt av eksakte mål forutsettes å ta disse selv.

Ta kontakt med megler for å få tilsendt detaljerte bygningstegninger.

Adkomst

Fra Nansetgata: ta til høyre inn Skogveien, deretter andre veien til høyre, ned Sophus Bugges vei. Innkjøring til Sachnowitz vei første til venstre, der bygget vil ligge på høyre side etter gressletten. Benytt gjerne kartet i annonsen til å lage adkomstbeskrivelse.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er ikke innhentet opplysninger om dette da bygges forutsettes uten verdi uten betydelige ombygginger/riving.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke innhentet, da det pr. idag er næringseiendom som er ment for boligutvikling.

Regulering

Eiendommen er regulert til felles parkering og Offentlig bygg - undervisning i reguleringsplan "Nanset Øst IV, felt O1" fra 1993.

I kommunedelplanen for Larvik by 2021-2033 er hele eiendommen avsatt til boligformål og kommuneplanen går i dette tilfellet foran den gamle reguleringsplanen.

Av kommunedelplanen fremkommer følgende:
[ 8 Sachnowitz vei:
Bolig med maks mønehøyde på 9 meter.
For å sikre en helhetlig utvikling skal det utarbeides reguleringsplan for hele området samla.
- Bebyggelsen skal utformes og plasseres med hensyn til nærområdets småhuskarakter.

Deler av eiendommen har en hensynsone GrønnstrukturH540_1:
Hensynssone for verdifull grønnstruktur er avsatt innenfor boligområder hvor det finnes spesielt viktig vegetasjon og/eller landskapsformasjoner, som bidrar til opplevelses- og nærmiljøverdier, og som bør bevares.
Ved gjennomføring av tiltak innenfor denne sonen skal hensyn til bevaring av terreng, vegetasjon og store enkelttrær vurderes spesielt og være førende for hvordan nye tiltak plasseres og utformes. Ved regulering innenfor sonen skal de grønne verdiene vurderes sikret som formål grønnstruktur eller med andre tilsvarende virkemidler.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Tidligste budfrist er torsdag 30. juni kl 12, i tillegg må alle bud ha minst 1 times frist.
Bud med kortere frist enn dette blir ikke håndtert.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte papirer fra kommunen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det vil være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det er ikke innhentet generelle eiendomsopplysninger fra kommunen da dette antas uten nevneverdig verdi.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Salget forutsettes å skje til næringsdrivende og selger fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til eiendomsmassens og grunnforholdenes tilstand, samt eventuelle miljøgifter og annen forurensning i bygningsmassen eller i grunnen. Avhendingsloven avvikes dermed til ugunst for kjøper.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Loven er fraveket til ugunst for kjøper ved at selger fraskriver seg ett hvert ansvar.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Sachnowitz vei 12, 3257, Larvik, Gnr. 2011 bnr. 441 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-22-0028

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.