Larvik

Stor utviklingseiendom med et fantastisk potensiale. Regulert til småhusbebyggelse og enebolig. Over 4 mål tomt.

Verningenveien 16 , 3270 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Anders Fremmerlid Glasø
Anders Fremmerlid Glasø Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

69%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

71%

har bolig på over 120 kvm

75%

av boligene er eldre enn 20 år

40%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Tomt 4 370 m² / Eiet tomt
Byggeår 1916
Gårdsnummer 2034
Bruksnummer 6
FINN.no 262490410
Sist endret 28.06.2022 13:58
Prisantydning 3 000 000,-
Totalpris 3 088 992,-

Beregnet totalkostnad

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 88 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 088 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Leinæs & Partners har gleden av å presentere Verningenveien 16. Dette er en eiendom beliggende på Verningen med et stort potensiale. Selve boligen er av eldre standard og må forventes at den blir revet. Hele eiendommen er regulert til småhusbebyggelse og enebolig (se vedlagt reguleringsplan og reguleringskart). Her kjøper man en enebolig og en stor tomt på 4.370m2 med store utviklingsmuligheter.

Kvaliteter ved eiendommen:
- Stor utviklingseiendom
- Tomten er på 4.370m2
- Eldre enebolig på tomten som må forventes revet
- Regulert til småhusbebyggelse, samt enebolig
- Her har man mulighet til å utvikle hele tomten

Beliggenhet

Eiendommen ligger i barnevennlige omgivelser på Verningen. Her bor du i landlige omgivelser, men allikevel med en sentral beliggenhet i underkant av 10 minutter med bil fra både Larvik og Sandefjord sentrum. Området er svært barnevennlig, med kort vei til barnehage, offentlig kommunikasjon, skoler og gode servicetilbud. Verningen har også et godt idrettsmiljø, med kort vei til idrettsanlegg tilhørende Sporty IL.

Forsikring

Eika
Polisenummer: 4976531

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Det er ingen spesielle bemerkninger i selger egenerklæringsskjema.

Boligens areal

Det er ukjent areal for boligen, da denne ikke er målt opp.

Bygningsmassen er fra byggeår og kjøper må legge til grunn at alle bygningsdeler har utløp sin tekniske levetid, og at eiendommen derfor anses som et rivnings/totalrenoveringsobjekt. På bakgrunn av dette forutsettes det at kjøper ikke kan gjøre gjeldende mangler knyttet til eiendommens tilstand. Interessenter som vurderer å beholde dagens bygningsmasse oppfordres på det sterkeste å medbringe egen bygningskyndig.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 4 370 kvm, Eierform: Eiet tomt

I en kvikkleirerapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat ble det registrert mulig kvikkleire i området. Ved en eventuell utbygging vil det bli gitt krav om geotekniske undersøkelser før tiltaket iverksettes.

Garasje / Parkering

Ja, parkering på tomten..

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Det foreligger ingen godkjente byggetegninger av huset i Larvik kommune sine arkiver.

Garasje/uthus/annekst (bryggerhus 21m²) ble godkjent av kommunen i 1961. Det foreligger ikke tegninger.

Bygningsmassen er fra byggeår og kjøper må legge til grunn at alle bygningsdeler har utløp sin tekniske levetid, og at eiendommen derfor anses som et rivnings/totalrenoveringsobjekt. På bakgrunn av dette forutsettes det at kjøper ikke kan gjøre gjeldende mangler knyttet til eiendommens tilstand. Interessenter som vurderer å beholde dagens bygningsmasse oppfordres på det sterkeste å medbringe egen bygningskyndig.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 12 030 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer: vann, avløp, renovasjon samt feie og tilsynsgebyr.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 520 547 pr. 31.12.20
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 873 969 pr. 31.12.20

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).


Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål, jf vedlagte reguleringsplan. Det er også utarbeidet en utbyggingsavtale med kommunen som kjøper forutsettes å overta rettighetene og forpliktelsene med. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Reguleringsplaner:
Id: 201416
Navn: Sandvold del 2, gbnr. 2034/6, 133, 140
Plantype: Detaljregulering
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 11.02.2015
Bestemmelser: - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3805/201416/Dokumenter/Sandvold_Best.pdf

Delarealer
Delareal 1 255 m
RPHensynsonenavn H190
RPSikring Andre sikringssoner

Delareal 303 m
Formål Lekeplass
Feltnavn f_Lek2

Delareal 89 m
RPHensynsonenavn Frisikt
RPSikring Frisikt

Delareal 2 062 m
Formål Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
Feltnavn BK4

Delareal 697 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn BF2

Delareal 496 m
Formål Vegetasjonsskjerm
Feltnavn VS3

Delareal 775 m
Formål Veg
Feltnavn f_FA3

Delareal 13 m
Formål Fortau
Feltnavn o_Fortau

Delareal 24 m
Formål Renovasjonsanlegg
Feltnavn f_FR3

Kommuneplaner
Id: 201810
Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 06.10.2021
Bestemmelser: - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3805/201810/Dokumenter/Vedlegg%203%20Utfyllende%20bestemmelser%20og%20retningslinjer%20230322.pdf

Delarealer
Delareal 4 351 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Delareal 13 m
Arealbruk Veg,Nåværende

Delareal 5 m
Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Offentlige planer

Det er ingen kjente reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1912/900119-1/30  Elektriske kraftlinjer  
22.10.1912 
Rettighetshaver: VESTFOLD KRAFTSELSKAP
 
1962/243-1/30  Bestemmelse om vannledn.  
23.01.1962 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Rettighetshaver: RAVEIEN VANNVERK
1985/1457-2/30  Livsvarig borett  
15.02.1985 
RETTIGHETSHAVER: EIDE ÅSE

1985/1457-3/30  Forkjøpsrett  
15.02.1985 
RETTIGHETSHAVER: EIDE JAN
1985/1457-4/30  Erklæring/avtale  
15.02.1985 
hefter i ideell 1/3 av matrikkelenhet tilhørende:
EIDE JAN
Bestemmelser om overdragelse
 
2014/368958-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
08.05.2014 
Rettighetshaver:LARVIK KOMMUNE  
Org.nr: 918082956
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/368959-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
08.05.2014 
Med flere bestemmelser

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Larvik kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Vannet er i dag plombert, da eiendommen ikke er i bruk. Larvik kommune må kontaktes for å få gjenåpnet dette.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Eiendommen overtas i hovedsak slik den står uten ytterligere ren- og ryddiggjøring.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet ikke boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Bygningsmassen er fra byggeår og kjøper må legge til grunn at alle bygningsdeler har utløp sin tekniske levetid, og at eiendommen derfor anses som et rivnings/totalrenoveringsobjekt. På bakgrunn av dette forutsettes det at kjøper ikke kan gjøre gjeldende mangler knyttet til eiendommens tilstand. Interessenter som vurderer å beholde dagens bygningsmasse oppfordres på det sterkeste å medbringe egen bygningskyndig.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Verningenveien 16, 3270, Larvik, Gnr. 2034 bnr. 6 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-22-0097

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.