Tjodalyng

Stor, solrik tomt uten boplikt på ca 970m² i et attraktivt og populært område. Nærhet til sjø og strand

Østbyveien - Bjønnes , 3280 Tjodalyng

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Anders Fremmerlid Glasø
Anders Fremmerlid Glasø Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

28%

er barnefamilier

32%

er gift

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 970 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1037
Bruksnummer 218
FINN.no 258601161
Sist endret 09.05.2023 08:10
Prisantydning 2 890 000,-
Totalpris 2 976 270,-

Beregnet totalkostnad

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 86 270,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 976 270,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Stor, solrik boligtomt på 970m² ifølge eiendomsverdi. Tomten har en idyllisk beliggenhet i landlige omgivelser på Bjønnes i Tjølling.

Fin sjøutsikt fra bakkenivå, samt sydvendt beliggenhet som gir gode solforhold. Umiddelbar nærhet til en hyggelig skjærgård med flott sandstrand og båthavn rett på nedsiden. Her bor kan man bo landlig til, med kort vei til Larvik/Sandefjord og umiddelbar nærhet til servicetilbud og kollektivtransport.

Innhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Bjønnes - Østby datert: 10.02.1976.
§1. Det regulerte området er på oversiktsplanen i mål 1:5000 vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje er arealet regulert til :
A. Byggeområder
B. Landbruksområder
C. Friområder
D. Trafikkområder
E. Spesialområder
F. Fareområder

§2. Områder for småhusbebyggelse
Bebyggelse skal i prinsippet plasseres som vist på planen med møneretninger i husets lengderetning. Eneboliger oppføres i 1. etasje. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan huset avtrappes eller underetasjen tillates innredet i samsvar med bestemmelser i byggeforskriftene.
Den nye bebyggelsen på Orvikåsen foresettes vurdert i sammenheng mht. plassering, utforming, taktyper etc.
Det skal være en biloppstillingsplass for hver leilighet. Garasjer skal helst oppføres som tilbygg til bolighuset og tilpasset dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Plassering i underetasje kan tillates der forholdene ligger til rette.
Hvor garasjen i underetasje eller i tilbygg ikke er mulig, skal den glasseres som vist på planen eller etter bygningsrådets anvisning. Legges garasjen med port mot veg, skal avstander til ferdig vegkant være 5 meter. Legges garasjen parallelt med vegen, kan avstanden reduseres etter bygningsrådets skjønn.
Garasje skal anmeldes samtidig med våningshuset, selv om den skal bygges senere.

§3. For gjerder mot vei kan tillates er høyde på inntil 1,0 meter over veiens nivå. Gjerdets høyde og utforming skal godkjennes av bygningsrådet.

§4. Områder for hyttebebyggelse
Det tillates ikke ført opp nye hytter innenfor reguleringsgrensen.
Ved oppbygging etter brann o.l. gjelder samme bestemmelse som i §2 for småhusbebyggelse.
Ved standardforbedringer mht. veg, vann og  kloakk og ved eventuell overgang til helårsboliger, skal gjelde samme regler og stilles sammen krav til kloakkrensing som for helårsboliger.

§5. Landbruksområder skal ikke bebygges. Unntatt er driftsbygninger for jordbruket.

§6. Friområder skal ikke bebygges. Unntatt er eventuell barnehage, lekeplass og gangveg. Plassering og størrelse av slike bygg, anlegg og innretninger skal godkjennes av bygningsrådet.

§7. Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelsene, kan når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innafor bygningslovgivningen og bygningsvedtekter for Tjølling kommune (Larvik kommune i dag).

 
Utbygging av gbnr. 1037/218 skal skje innenfor en mønehøyde på maks 15,5 meter over havet (NN2000). Dette tilsvarer 3,1 meter lavere enn mønehøyde på huset i Østbyveien 166, samt ca 6 meter høyere enn gjennomsnittet av terrenget på den flate delen av tomten. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av utsikten fra egen tomt og bebyggelse tillate høyere bebyggelse. Det tillates ikke takterrasse. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av sjenanse fra egen tomt og bebyggelse tillate takterrasse. I tomtens sydlige hjørne kan terrenget som utgangspunkt ikke heves grunnet siktlinjen gjennom svingen. Det samme gjelder beplantning som hindrer sikt. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av siktlinjen akseptere dette. Eiketreet som står rett inn på naboens eiendom i vest er vernet, og kjøpere forplikter seg til å ta hensyn til treet og dets røtter. Denne erkæringen vil bli tinglyst før overtagelse som en bestemmelse på tomten. Kan ikke slettes uten godkjennelse av eier av gbnr 1037/20.

Beliggenhet

Tomten har en idyllisk beliggenhet i landlige omgivelser på Bjønnes i Tjølling. Fin sjøutsikt fra bakkenivå, samt sydvendt beliggenhet som gir gode solforhold. Umiddelbar nærhet til en hyggelig skjærgård med flott sandstrand og båthavn rett på nedsiden. Her finner du i tillegg en sommeråpen kiosk.

Øygruppen Svenner ligger i havgapet i Larviksfjorden og bør besøkes. Her kan du varme deg på solvarme svaberg og høre måkeskrik i det fjerne mens barna fisker krabber. Svenner fyr ble tent for første gang for nesten 150 år siden og fredet i 1997.

Seilerhytta er et populært samlingspunkt om sommeren hvor du finner en koselig kro med et variert utvalg av matretter. Seilerhytta tilbyr også uteservering på fine dager hvor du kan nyte noe godt i glasset.

Ta gjerne båtturen til Stavern for en is. Gatene fylles opp med turister sommerstid og du finner et variert og godt tilbud av kafeer, restauranter, butikker og gallerier. I tillegg er det en rekke med kulturelle tilbud og arrangementer.

Det er kort vei til Tjøllingvollen med bl.a. dagligvarebutikk, legekontor og idrettsanlegg. I nærområdet er mange flotte turområder i landlige omgivelser. Populære områder som Kjerringvik, Ula og Viksfjord ligger ikke langt unna og er verdt et besøk sommerstid.

Området i Larvik for øvrig byr på masse aktiviteter for store og små og det er ingen grunn til å kjede seg. En tur til klatreparken Høyt & Lavt eller Foldvik Familiepark er absolutt å anbefale.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligen ikke er bygget. Larvik kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold om dette.

Tilknytningsgebyr vann/avløp kr. 20 000,- pr tilknytning til Larvik kommune for boligeiendommer.

Det ligger fibernett tilgjengelig i nærheten av eiendommen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.
Se detaljert kartvisning på høyresiden i finn-annonsen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt enda. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål fra reguleringsplan 76.01 Bjønnes - Østby fra 1976. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Reguleringsplaner
Id: 76.01
Navn: Bjønnes - Østby
Ikrafttredelse: 10.02.1976
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3805/76.01/Dokumenter/76.01_Bestemmelser_1819.pdf
Lovmerknad: PBL 1985 eller før

Delarealer: Delareal 3 m²
Formål: Felles avkjørsel
Delareal: 967 m²
Formål: Boliger

Kommuneplan:
Id: 201810
Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033
Ikrafttredelse: 06.10.2021
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3805/201810/Dokumenter/Vedlegg%203%20Utfyllende%20bestemmelser%20og%20retningslinjer%20230322.pdf

Delarealer: Delareal 970 m²
Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende
 
Utbygging av gbnr. 1037/218 skal skje innenfor en mønehøyde på maks 15,5 meter over havet (NN2000). Dette tilsvarer 3,1 meter lavere enn mønehøyde på huset i Østbyveien 166, samt ca 6 meter høyere enn gjennomsnittet av terrenget på den flate delen av tomten. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av utsikten fra egen tomt og bebyggelse tillate høyere bebyggelse. Det tillates ikke takterrasse. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av sjenanse fra egen tomt og bebyggelse tillate takterrasse. I tomtens sydlige hjørne kan terrenget som utgangspunkt ikke heves grunnet siktlinjen gjennom svingen. Det samme gjelder beplantning som hindrer sikt. Eier av gbnr. 1037/20 kan etter nærmere vurdering av siktlinjen akseptere dette.  Eiketreet som står rett inn på naboens eiendom i vest er vernet, og kjøpere forplikter seg til å ta hensyn til treet og dets røtter. Kjøper må også forvente at det ikke tillates beskjæring av dette. Denne erkæringen vil bli tinglyst før overtagelse som en bestemmelse på tomten. Kan ikke slettes uten godkjennelse av eier av gbnr 1037/20.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis..

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler før det legges inn bud.  

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Østbyveien - Bjønnes, 3280, Tjodalyng, Gnr. 1037 bnr. 218 i Larvik kommune. Endelig husnummer er ikke fastsatt.

Oppdragsnummer

22-22-0099

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm, tinglyste erklæringer mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.