Kvelde

Prosjektert tomannsbolig med god planløsning i fin gangavstand til sentrum - garasje

KVELDETUNET - TOMANNSBOLIG , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

61%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Borettslag
Tomt 481 m² / Fellestomt
Soverom 2
Gårdsnummer 2091
Bruksnummer 72
FINN.no 277024090
Sist endret 11.09.2023 11:03
Prisantydning 1 880 000,-
Totalpris 3 761 160,-
Fellesutgifter 9 081,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0101 2 1 73 m2 76 m2 1 880 000,-
H0201 2 2 73 m2 76 m2 1 880 000,-

Beskrivelse av prosjektet

I Kvelde er det prosjektert en fin og praktisk horisontaldelt tomannsbolig. Boligen får et moderne og fint uttrykk, og leilighetene får en praktisk og lettstelt planløsning på ett plan.

Leilighetene har en gjennomtenkt planløsning og vil inneholde to soverom, bad, romslig stue og kjøkken i åpen løsning, innvendig bod og entré. I tillegg blir det en utvendig bod på ca. 4,5 kvm. Parkering i egen garasje.

Boligene blir organisert som et borettslag, og vil inngå i borettslaget med firemannsboligen på Lilletun med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. USBL blir forretningsfører for borettslaget. Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra USBL. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Se forøvrig punktet Sikringsordning/IN-ordning i salgsoppgaven for mer informasjon.

Beliggenheten er ypperlig for deg som vil bo sentralt i en hyggelig bygd i naturskjønne omgivelser. Her bor du i gangavstand til dagligvarebutikk, barnehage, skole, bensinstasjon, gatekjøkken, legekontor og idrettsanlegg.

Forventet fremdrift

Boligene antas ferdigstilt 1. kvartal 2024.

Beliggenhet

Her bor du i et nytt og sentralt boligfelt i Kvelde. Kvelde er en koselig bygd ved Lågen og byr på fantastiske turområder, flotte bade- og fiskemuligheter og ellers et hyggelig nærmiljø. I sentrum finner du blant annet dagligvarebutikk, barnehage, skole, bensinstasjon, gatekjøkken, legekontor og idrettsanlegg.

Tun barnehage, Kvelde barnehage og Kvelde skole (1-10 klasse) ligger alle i kort gangavstand fra eiendommen.

Idrettsanlegget er et populært samlingspunkt for hele bygda. Her finner du blant annet fotballbane, kunstgressbane, ballbinge, akebakke, volleyball- og beachbane. Lysløypa går forbi idrettsanlegget og er et flott rekreasjonstilbud. Turområdet strekker seg 3 km i naturskjønne omgivelser. Vinterstid finner du oppkjørte skiløyper - en flott aktivitet for hele familien! Løypa er godt belyst og vedlikeholdes jevnlig. Kvelde har i tillegg en flott svømmehall som holdes åpent for publikum fra september til mai.

For den aktive er det flotte turområder i nærheten. Både Jordstøyp og Musekollen kan anbefales. Her har du en fantastisk utsikt over Kvelde, hvor du på kvelden kan se til Sandefjord og Tønsberg.

Området har gode bade- og fiskemuligheter. Populære badeplasser verdt å nevne er Skjærsjø, Roppestad, Laplassen og Meløstranda. Sistnevnte har satt flere varmerekorder og har en flott sandstrand med volleyballbane. Av fiskemuligheter bør Farris, Anundsjø, og Ramdalstjønn nevnes. Lågen er en av de beste lakseelvene i Norge og tiltrekker masse turister sommerstid.

Kvelde har både en landlig og sentral beliggenhet. Med bil fra Kvelde tar det ca. 20 min til Larvik, 20 min til Sandefjord, 35 min til Tønsberg og 1,5 time til Oslo.

Adkomst

Fra Fylkesvei 40 ta inn til Kvelde ved Esso. Følg veien ca. 500 meter og ta til høyre. Ta andre avkjøring til høyre, og tomten ligger på venstre side i enden av veien.

Er du i tvil, ring megler.

Areal


Bruksareal: 76.7 m².
Primærrom: 73 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: to soverom, bad, stue og kjøkken i åpen løsning, samt entré

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet fellestomt på ca. 481 kvm som eies av borettslaget.

Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Eiendommen har andel i fellesområdet/nærlekeplass på Kveldetunet nord for eiendommen.

Parkering

Parkering i garasje og én biloppstillingsplass foran garasje.

Boder

Det blir både innvendig og utvendig bod i tilknytning til leilighetene.

Ventilasjon

Det blir balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner som bidrar med å lette strømregningene. Det blir også sentralstøvsuger med ett uttak i
hver etasje. Kjøkkenventilator med eget mekanisk avtrekk.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det skal lages en tilvalgsliste med priser som selger og kjøper er omforent om. Bestillinger etter denne tilvalgslisten avtales med og faktureres direkte fra entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer

Borettslag

Borettslaget består av totalt 6 andelsleiligheter fordelt på to bygg. Forretningsfører for borettslaget er USBL Sandefjord.

Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn én andel i borettslaget.

Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Ved kjøp av leilighet betales innskudd 50%, resterende del av kjøpesum, 50%, nedbetales gjennom felleskostnadene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Utkast til driftsbudsjett og vedtekter for borettslaget følger vedlagt i salgsoppgaven.

Sikringsordning/IN-ordning

Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Inntil dette vil det være kjøpere og selger som er ansvarlige for å betale borettslagets kostnader. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter. Felleskostnader blir fakturert kjøper fra overtagelsestidspunkt. Borettslaget har legalpant på inntil 2G ovenfor andelseierne.

Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra USBL. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld kun kan gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente.

Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring.

Alle leilighetene vil være forsikret gjennom fellespolise og dette er inkludert i fellesutgiftene. Kjøper tegner egen innbo og løsøreforsikring fra og med overtakelse.

Tinglyste heftelser/servitutter

Ingen servitutter/tinglyste rettigheter registrert på eiendommen.

Vei/Vann/Avløp

Privat vei som skal overtas av kommunen i fremtiden. Eiendommen  tilkobles offentlig vann- og avløpsnett i nærheten iflg. kommunen.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).

For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.

Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål...

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/blokkbebyggelse i reguleringsplanen Kvelde fra 2012, samt Hvidsten Sag, Kvelde fra 2013.

Det er varslet detaljregulering og reforhandling av utbyggingsavtale for Kveldetunet 2-8 nord for eiendommen. Formålet med planen er å regulere området til hovedsakelig boligblokker, lekeplass og parkering. Eksisterende bebyggelse regulert til forretning og boliger videreføres.

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader kr. 9 081,- pr. mnd. pr. utarbeidelse av salgsoppgaven.

Av disse fellesutgiftene utgjør kr. 5 483,- til  finanskostnader og kr. 3 598.- til driftsutgifter. Driftsutgifter inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, styrehonorar, forretningsførerhonorar, TV/bredbånd, felles bygningsforsikring, løpende drift og vedlikehold av bygningene mm.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2022, og det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Det er innført eiendomsskatt i Larvik kommune for 2023. Satsen er 1 promille av Skatteetatens formuesgrunnlag for 2023. Satsen kan maksimalt økes opp til 4 promille i 2026. Fellesutgiftene forventes å øke som følge av økte kommunale avgifter og innføring av eiendomsskatt, og det må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier.

Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver bolig etter størrelsen på gjelden. Ved kjøp av bolig betales innskudd 50%, resterende del av kjøpesum 50%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 10 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie med flytende rente. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene. Nominell rente er pt. 3,5%.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse

Oppgjør

Kjøper skal innbetale 10% av totalpris ved kontraktsinngåelsen til eiendomsmeglers klientkonto. Beløpet skal være fri egenkapital. Beløpet tjener som sikkerhet for kjøpers forpliktelser etter avtalen (depositum). Tilbakebetaling til kjøper forutsetter enten samtykke fra selger eller dom. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. I slike tilfeller må selger fremlegge kopi av fakturer som har forfallsdato før overtagelse til megler før fakturaen forfaller til betaling.

Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget skal forbrukeren betale et vederlag som dekker nødvendige kostnader og et rimelig påslag jf. bustad. § 41 (2).

Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av totalsummen (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.