Stavern

Lekker to-roms i 2. etasje med flott utsikt mot fjorden. IN ordning der du selv kan bestemme felleskostnad pr måned.

Alkeveien 16 H0202 Andel 16 , 3290 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Østmo
Thomas Østmo Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

83%

eier sin egen bolig

53%

av eiendommene har pris over 5 mill

37%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

44%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 54 m²
Bruksareal 58 m²
Tomt 2 998 m² / Fellestomt
Soverom 1
Etasje 2
Byggeår 2022
Gårdsnummer 5001
Bruksnummer 846
FINN.no 293473763
Sist endret 02.06.2023 19:37
Prisantydning 1 556 000,-
Totalpris 4 842 854,-
Fellesutgifter 12 715,-

Beregnet totalkostnad

1 556 000,- (Prisantydning) 3 234 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 790 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 200,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 25 000,- (Andel dokumentavgift) 5 000,- (Andelskapital) 14 844,- (Startkapital til borettslaget) -------------------------------------------------------- 52 854,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 842 854,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/Thomas A. Østmo har gleden av å presentere Alkeveien 16 - H0202!

En splitter ny, innflytningsklar leilighet med nydelig flott utsikt mot Larviksfjorden. Leilighet har en god planløsning med gjennomgående god boligstandard.

Leiligheten ligger godt tilbaketrukket, med flott terrasser og meget gode solforhold. Leiligheten har god og funksjonell planløsning, og inneholder vindfang, gang, bad, soverom, bod/teknisk rom, stue og kjøkken. Det er gjennomgående god boligstandard. Parkeringskjeller med vaskehall, to heiser sikrer trinnløs og kort vei fra garasjen til leiligheten.

Ditt neste hjem?

Innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:

Entré med garderobe, gang, delikat bad, soverom med skyvedørsgarderobe, bod/teknisk rom, stue og kjøkken med integrerte hvitevarer.

Standard

Leiligheten er splitter ny, innflytningsklar fremstår lys og luftig med arealeffektiv planløsning og har gjennomgående god boligstandard.

Beliggenhet

Stavern Panorama ligger på en av Staverns flotteste tomter beliggende i grensen mellom Bukta og Risøya 100 meter nord for sjektekanalen og et par minutters gange fra sentrum. Beliggenheten beskrives kanskje best ved at man ligger akkurat passe nærme alt, samtidig akkurat langt nok unna.

Felleskostnader

12 715 pr. mnd. Felleskostnadene inkluderer: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-TV/ internett, løpende drift og vedlikehold av bygningen, fellesarealer og utearealer.

Det belastes kr. 500,- pr. mnd. for vannbåren gulvvarme og varmtvann fra felles brønnanlegg. Dette vil avregnes årlig mot faktisk forbruk, og justeres opp eller ned ved behov.

Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, beslutninger fattet av styret som f.eks. vedlikeholdsarbeider ol. kan medføre økning i felleskostnadene og/eller fellesgjelden. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Fellesgjelden er avdragsfri frem til 2043. Inntil dette betales det kun renter på fellesgjelden.

Med dagens betingelser vil felleskostnadene bli regulert med ca. kr. 9 240,- for å dekke økte lånekostnader/avdrag. Endring av rentenivå, prisstigning og lignende kan gjøre at felleskostnadene må reguleres ytterligere.

Nye totale felleskostnader basert på dagens opplysninger fra forretningsfører vil dermed bli kr. 21 955,- når man begynner å betale avdrag på fellesgjelden.

Løpende kostnader

I tillegg til felleskostnadene så tilkommer energi til oppvarming av egen bolig og varmtvann. Stipulert månedlig kostnad er fra ca. 800,- til 1.300,- pr. mnd. avhengig av leilighetens størrelse.

Andel fellesgjeld

3 234 000

Andel fellesgjeld for denne boligen utgjør kr. 3 594 000,- pr. siste tilgjengelige opplysninger fra forretningsfører.

Avdrag fellesgjeld

Fellesgjeld betjenes gjennom felleskostnadene. Fellesgjelden er avdragsfri frem til 2043. Inntil dette betales det kun renter på fellesgjelden.

Andel formue

Andel formue er kr 0,-.

Borettslag

Stavern Panorama Borettslag org.nr. 930275425, består av 19 andeler.

Forretningsfører for borettslaget er: Larvik Boligbyggelag.

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget planlegges sikret i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Premien er hensyntatt til enhver tid i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en adelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene.

Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i

tillegg til egenkapitaldelen. Dette får innvirkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, med minimum kr 100 000 pr innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller LABO.

Fellesgjeld / lånevilkår

Total fellesgjeld for borettslaget ved etablering er kr. 75 474 000,-. Lånekostnadene er basert på følgende lånerente: 3,8%. Lånet er avdragsfritt i 20 år og nedbetales deretter over 20 år som annuitetslån.

Rentekostnader fellesgjeld

Lånekostnadnene utgjør pt. kr. 10 241,- pr. mnd. Dette med dagens rentebetingelser.

Forsikring


Bygningsmassen er forsikret via borettslaget og premien betales via fellesutgiftene. Innbo og løsøre er ikke inkludert.

Regnskap

Ettersom borettslaget er nyopprettet foreligger det pt. ikke noe regnskap.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter følger inntatt i salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 54,80 kvm, Bruksareal: 58 kvm

2. etasje:
Bruksareal: 58,0 m².
Primærrom: 54,8 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, bad, soverom, stue og kjøkken.
I tillegg finnes en bod/teknisk rom som s-rom.

Leilighetens terrasse og utvendig sportsbod kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra utbygger og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adkomst

Eiendommen ligger rett nord for sentrum nedenfor MENY og vinmonopolet.

Tomt

Areal: 2 998 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal for borettslaget.

Tomten vil bli parkmessig ferdig opparbeidet.

Garasje / Parkering

Boligen disponerer 1 stk. biloppstillingsplass i garasjeanlegget med tilhørende sportsbod på ca. 5m². Det er klargjort for EL-bil lading. Parkeringsplassen har en bredde på ca 2,5 meter og en dybde på ca 5,0 meter. Det er eget bilvaskeanlegg i garasjen. Gjesteplasser ute. Det er mulighet for kjøp av ekstra bod og p-plass i garasjeanlegget.

Byggemåte

Leilighetsbygget er oppført i henhold til den seneste byggtekniske forskriften (TEK 17). Dette sikrer gode energi- og boligklimaforhold samt livsløpsstandard med hensyn til plass og fremkommelighet der dette kreves. Forskriften innebærer videre strenge krav til boligens varmeisoleringsevne og tetthet.

Fundamentering
Leilighetsbygget er fundamentert på dekke over p- kjeller.

Bærekonstruksjoner
Bygget har bærende konstruksjoner i tre og betong. Alle lydskiller etter gjeldende tekniske forskrifter.

Yttervegger
Yttervegger og fasader av bindingsverk i tre ihht TEK 17.

Rekkverk
Rekkverk for terrasser og balkonger i glass og lakkert stål, farge Ral 7021 Dempet sort.

Terrasser/balkonger
På terrasser og balkonger er det lagt tredekke. På bakkeplan er det uteplasser med betongheller. Det er etablert kontrollert avrenning fra terrasser og balkonger. Svalganger i prefabrikkerte betong elementer eller som trekonstruksjoner.

Blikk og beslag
Renner, nedløp, takhatter og andre beslag i lakkert stål el, farge Ral 7021 Dempet sort.

Taktekking
Tak tekket med takstein type Zanda Minster el.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 23.01.2023 for eiendommen. Dokumentet følger inntatt i salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Oppvarming

Det er vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom. Elektrisk gulvvarme på bad.
Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.

Energimerking

Komplett energiattest vil bli utstedt innen overtakelse. Leiligheten vil ihht. til TEK 17 ha energimerke B eller C.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Da boligen er et nyoppført bygg er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger, og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30% av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi, kontakt skatteetaten.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål og lekeplass i ihht reguleringsplan Alkeveien 2 datert 25.04.2012 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 25.04.2012.

Planen har også følgende reguleringsformål:
1.2 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (§ 12-5):
I BEBYGGELSE OG ANLEGG
a) Boligbebyggelse B1
b) Felles lekeplass f_BLK
c) Felles renovasjon f_BRE

II SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
a) Offentlig trafikkområde, kjørevei o_SKV1
b) Offentlig trafikkområde, kjørevei o_SKV2
c) Offentlige trafikkområder, gang-lsykkelvei/fortau, o_SGS 1-3
d) Offentlig trafikkområde, parkeringsplass o_SPA

Ill GRØNNSTRUKTUR
a) Grønnstruktur, friområde o_GF
b) Grønnstruktur, kombinert med andre angitte hovedformål, o_GAA
c) Naturvernområde, o_LN

§ 1.3 Hensynssoner (§ 11-8 a, Jf. § 12-6):
l SIKRINGSSONE
a) Frisikt H14o_1-2

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune og kjøper må undertegne rødt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som bekrefter at eiendommen vil bli benyttet som helårsbolig. Merk at det ikke er krav om at kjøper selv benytter eiendommen som helårsbolig og at kravet kan oppfylles ved utleie.

Vei/vann/avløp

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3805/5001/846: 07.07.1989 - Dokumentnr: 5597 - Rettighet
Rettighetshaver: Hh Invest AS
Org.nr: 941 632 939
Leie av næringslokale
Utleier: Stavern Forretningsbygg AS
Leietid: 10 år
Årlig leie pr m2: NOK 500
Bestemmelse om forlengelse
Bestemmelser om regulering av leien
Kontrakten kan ikke overdras/utleiser uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier.
Bestemmelser om forkjøpsrett
Overført fra: Knr:3805 Gnr:5001 Bnr:846 F

07.07.1989 - Dokumentnr: 5598 - Rettighet
Rettighetshaver: Alles Lavpris AS
Org.nr: 933 742 970
Framleieavtale
Gjelder avtale: 5597/1989
Utleier: HH Invest AS
Leietid: 10 år
Avgift NOK
Bestemmelser om forlengelse
Festeretten kan ikke overdras/utleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier.
Overført fra: Knr:3805 Gnr:5001 Bnr:846 F

30.12.2002 - Dokumentnr: 9361 - Erklæring/avtale
Etablering av dagligvareforretning kan ikke skje uten samtykke fra Hakon Detalj, org.nr. 963132794.

NB! Utbygger har iverksatt sletting av overnevnte erklæringer, da disse ikke lenger er relevante.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 99 40 44 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Garanti

Garanti etter buofl. § 12 skal stilles dersom avtale inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare min 3 % av kjøpesum frem til overtagelse og minst 5 % i fem år etter overtagelse.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

Adresse og matrikkel

Alkeveien 16 H0202 Andel 16, 3290, Stavern, Gnr. 5001 bnr. 846, andelsnr. 16 i Stavern Panorama Borettslag med orgnr. 930275425 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-23-0043

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det vedtekter mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.