Stavern

Fint beliggende hyttetomt med svært gode solforhold og nærhet til store fellesarealer på Jahrehagen

Østre Jareveien 40 , 3294 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 682 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4035
Bruksnummer 65
FINN.no 296095091
Sist endret 11.05.2023 11:58
Prisantydning 1 550 000,-
Totalpris 1 600 020,-
Fellesutgifter 800,-

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 50 020,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 600 020,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Fint beliggende fritidstomt med gode solforhold og umiddelbar nærhet til fellesarealene på Jahrehagen.

Tomten leveres med bilvei frem, samt vann, avløp og bredbånd til tomtegrensen. Du som kjøper inngår egen avtale med Familiehytta om oppsetting av hvilken av hyttemodellene du ønsker. Familiehytta er i dag Norges største hytteleverandør og du kan besøke Familiehytta på feks. Hellerudsletta hvor man kan se hyttemodellen "Furutangen" og "Rondablikk" ferdig oppsatt og innredet.

Når du kjøper tomt på Jahrehagen vil automatisk også bli deltager i et sameie som disponerer store fellesarealer. På disse fellesarealene finner du flere aktiviteter som volleyballbane, bocciabane, minigolf og oppvarmet badebasseng. Alle kjøreveier inne på området er brede, fine og asfaltert. Det blir etablert bommer slik at de kun skal benyttes av hytteeierne og deres gjester.

For mer informasjon om Familiehytta og deres forskjellige hyttemodeller anbefales å besøke: www.familiehytta.no/hytter
Familiehytta har kampanje hvor de tilbyr innvendig fargebehandling i alle hyttekjøp tom. 30.06.2023, ordinær pris kr. 80 000,- - 100 000,-. Du får velge fritt mellom valgene de har innen gulv, vegg og tak. Se Familiehyttas nettside for nærmere informasjon.

Prisestimat for oppføring av Furutangen 75 fra Familiehytta:
Tomten inkl. omkostninger: kr. 1 600.000,-
Gravearbeid/opparbeidelse av tomt: kr. 327 000,-
Støping av fundament: kr. 180 000,-
Nøkkelferdig hytte fra familiehytta: kr. 2 050 000,-.
Totalt prisestimat: ca. kr. 4 157 000,-.

Prisestimatet er ikke et bindende tilbud, men et prisanslag med kostnadsestimater innhentet fra flere entreprenører.

Beliggenhet

Jahrehagen er et ca. 125 mål stort tomteområde beliggende 2 km vest for Stavern i retning Helgeroa. Området ligger solrikt til med kort vei til Stavern. Det er kun en kort sykkeltur til kysten der du finner flotte bade- og turmuligheter for hele familien. Utover dette finnes det et utall turmuligheter i området - blant annet langs Kyststien. Det er heller ikke lang kjøretur til Nevlunghavn og Helgeroa, kjente perler i Brunlanes. Bare en kort kjøretur eller sykkeltur unna ligger Larvik golfbane, ranket som en av de beste i landet, og Foldvik Familiepark kan du nesten spasere, eller sykle til, på gode turveier.

I avstand fra eiendommen
I gå- og sykkelavstand fra eiendommen er det flotte turområder, kyststien med svaberg og flotte bademuligheter, Stavern sentrum mm.

Avstander med bil:
Stavern sentrum - 3 minutter
Foldvik Familiepark - 4 minutter
Larvik golfklubb - 8 minutter
Helgeroa - 12 minutter
Larvik sentrum - 10 minutter

Løpende kostnader

Felleskostnader/årsavgift:
Det betales kr. 2 400,- i årsavgift til vellaget pr. 2023. Selger har betalt årsavgiften for 2023. I tillegg betales det felleskostnader kr. 800,- pr. mnd. når hytta er oppført. Felleskostnadene inkluderer drift og vedlikehold av fellesarealene slik som bassengdrift, strøm fellesarealer og oppvarming av basseng, arealdrift (vaktmester grønt, brøyting/strøing), renovasjon, forsikring, regnskapshonorar, avsetning uforutsette utgifter, samt bredbånd. Dette beløp blir imidlertid å regulere etter hva som blir vedtatt på de respektive årsmøter.

Det er etablert en velforening som alle hytteeiere automatisk blir medlem av. Velforeningen er eier av fellesarealene og står for drift og vedlikehold av disse. Miki Regnskap AS er regnskapsfører for velforeningen.

Kommunale avgifter faktureres av kommunen og er ikke fastsatt pt. Stipulert kostnad ca. 11 497,- pr. år.

Det er i Larvik kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 1 promille av beregningsgrunnlaget i 2023. Eiendomsskatten skal innkreves sammen med kommunale avgifter, normalt 4 ganger i året. Satsen kan maksimalt økes opp til 4 promille i 2026.

Adkomst

Fra Stavern sentrum følger du Helgeroveien mot Helgeroa. Etter ca. 2 km ligger Jahrehagen hyttefelt på høyre side av veien. Følg veien rett frem og følg svingen til høyre. Tomten ligger på høyre side etter ca. 175 meter.

Parkering på egen tomt. Egne gjesteparkeringer på feltet.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt enda. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Jahrehagen Hauskau fra 2013.

Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det foreligger en hensynsone for hyttefeltet (H910_1)  som sier at reguleringsplanen skal fortsatt gjelde. Reguleringsbestemmelsene og utdrag fra kommuneplanen følger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, kontakt megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 98 75 29 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Det skal fremlegges dokumentasjon på grunnundersøkelser til kommunen ved søknad om oppføring av hytte. Grunnteknikk, som stod for uttalelsen om grunnforholdene for nabotomtene i nord og syd, har konkludert med at områdestabiliteten er tilfredsstillende for denne tomten etter gjeldende retningslinjer fra NVE. Dersom man ønsker å bygge en større hytte, og/eller høyere i terrenget, må man påregne å innhente en ny uttalelse om grunnforholdene.

Alle arealangivelser er hentet fra kommunen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Østre Jareveien 40, 3294, Stavern, Gnr. 4035 bnr. 65 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-23-0067

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.