Helgeroa

Fritidsleilighet over to plan i hjertet av Helgeroa - 2 sov - kveldssol og utsikt - basseng

Krabbegata 57A , 3295 Helgeroa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler
Type / Eierform Hytte / Eierseksjon
Primærrom 40 m²
Bruksareal 40 m²
Tomt 6 998 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Etasje 2
Byggeår 1986
Gårdsnummer 4093
Bruksnummer 25
Energimerking E
FINN.no 309465693
Sist endret 16.08.2023 11:18
Prisantydning 2 800 000,-
Totalpris 2 987 194,-
Fellesutgifter 2 897,-

Beregnet totalkostnad

2 800 000,- (Prisantydning) 105 554,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 905 554,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 620,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 905 554,-)) 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 81 640,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 987 194,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Martin Sundet v/ Leinæs & Partners har gleden av å presentere Krabbegata 57A!

Her kan du nyte late feriedager i hjerte av Helgeroa. Det tidligere hotellet ble omgjort til ferieleiligheter i 2005. Leiligheten går over to plan og består av 2 soverom, bad, stue og kjøkken i åpen løsning og med utgang til solrik balkong med utsikt til både bassenget og sjøen. I tillegg er det praktisk bod i fellesarealet.

Sameiet har fine fellesarealer med bassengområde, stor stue og kjøkken, vaskerom og sykkelbod. Har du med deg flere gjester er det mulighet til å innlosjere disse for en rimelig sum i en av sameiets gjesteleiligheter.

Fra leiligheten er det gangavstand til marinaen, badestrand, småbåthavn og restauranter på brygga. Helgeroa er kjent for sin koselige atmosfære og liv om sommeren.

Innhold

Fritidsleiligheten har en gjennomtenkt planløsning. 2. etasje består av bad, kjøkken og stue i åpen løsning. Fra stua er det utgang til sydvestvendt balkong med fantastiske solforhold, og utsikt mot bassengområdet og sjøen. Loftsetasjen består av to soverom, og mellomgang.

I tillegg medfølger det bod.

Standard

Leiligheten ligger i et tidligere hotell som ble bruksendret til fritidsleiligheter i 2005. Leiligheten holder gjennomgående normalt god standard. Dagens eier har malt overflatene i leiligheten, og lagt nye varmekabler og gulv på badet i 2022. Bygningsmassen fremstår velholdt i regi av sameiet, som nylig rehabiliterte taket. Det må påregnes løpende vedlikehold av leiligheten. For nærmere informasjon om leilighetens tilstand, se boligrapport fra takstmann vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

Helgeroa Terrasse er beliggende i sentrum av Helgeroa. Gangavstand til marinaen, småbåthavn og restauranter på brygga.

Helgeroa er kjent for sin koselige atmosfære og liv om sommeren. Kjøreturen fra Oslo tar i underkant av to timer - og det er cirka en halvtimes kjøretur til Sandefjord Lufthavn Torp, som tar deg videre ut i verden.

Nærhet til fine badestrender, svaberg og flotte turområder. Kort vei til Søndersrød med matvareforretning.

Kyststien med sine 35km merkede turløyper går ikke langt fra leiligheten. Her kan man gå langs sjøkanten, 3000 sommerhytter og fine svaberg i vekslende kystnatur fra Nevlunghavn - Helgeroa og helt til Stavern

Felleskostnader

2 897 pr. mnd.

Felleskostnadene inkluderer: strøm, varmtvann, forretningsførsel, vaktmester, vasking av fellesarealer, bygningsforsikring, noe vedlikehold og nedbetaling av felles lån.

Andel fellesgjeld

105 554

Sameie

Sameiet Helgeroa Terrasse, org.nr. 989 141 988, består av 37 fritidsboliger og 1 helårsbolig.
Sameiet omfatter et hovedhus, et utendørsbasseng og 2 disponible parkeringsarealer.
Styreleder er Steinar Sjølyst.
Det arrangeres 2 dugnader i året.
Forretningsfører i sameiet er LABO (Larvik Boligbyggerlag).
Vaskerommet disponeres av alle sameierne.

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Saker som styret har arbeidet med:
a. HMS - Styret ser på brannvern som viktig, og det er hengt opp rømningsplaner i A3
format som alle bes gjøre seg kjent med. Styret oppfordrer til at alle jevnlig/årlig sjekker
pulverapparater og brannvarslere.

b. Økonomi - Det ble med virkning fra 1. januar 2023 vedtatt og varslet endring i
fellesutgiftene med 12% grunnet den generelle prisstigningen.
Renteøkninger fra Norges Bank innebærer likevel ytterligere økning i de samlede
felleskostnader, idet sameiet løpende benytter vedtatt og innvilget byggelån på
kr 3.500.000,-. Vi ber den enkelte følge med på Min side på LABO sin portal løsning.
Styret må på grunn av de høye strømkostnadene vurdere tiltak som kan medføre
besparelser, herunder "åpningstider" for bassenget.

c. Rehabiliteringsprosjektet - Rehabiliteringsprosjektet med utskifting av tak har i all
hovedsak gått etter planen i 2022 og inn i 2023, dog med noe forsinkelser grunnet
bla. været. Det vises til orienteringer fra styret. Det er avdekket endel råteskader, som er
utbedret fortløpende. Enkelte søyler mot Krabbegata er skiftet (4), og noen balkonger er
også utbedret. Skadene er her mindre enn forventet. Styret har deltatt i alle byggemøter,
sluttbefaring, og vil delta på overlevering i april 2023. Det er ikke pådratt store ekstra kostnader utover det som var forventet. Tilleggsarbeider er
varslet styret.

d. Andre saker: Styret har gjennomgått gjeldende ordensregler med tanke på justeringer.
Inngåtte avtaler om fordeling av kostnader til basseng, veivedlikehold er gjennomgått.
Dugnadskomite er opprettet.
Det er utarbeidet en "standard" velkomsthilsen til nye sameiere, med relevant informasjon.
Skadesaker er løpende håndtert.

Saker som styret har under arbeid og planlegging:
Sak med vannskade i gjesteleiligheter; rørlegger er kontaktet. Eget forsikringsselskap
kontaktes for mulig dekning.
Vurderinger av fremtidig vedlikeholdsbehov, hensyntatt sameiets økonomi.
Avslutning av rehabiliteringsprosjektet, gjennomgang. Tidligere styreleder har informert om at  det er avdekket behov for å gjøre noe med det elektriske anlegget i forbindelse med en tidligere interkontroll.

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Terrasser, og balkonger i andre etasje må brukes og overflaten vedlikeholdes slik at lekkasje unngås.

Se vedtektenes punkt 4 for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsplikten.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Sameiet har ett lån i den totale fellesgjelden. Spesifikasjon av lånet følger under. Det betales renter på lånet, og avdrag starter å betales i desember 2023.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 25102388383, Larvikbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 14.06.2023: 5.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 61
Saldo per 14.06.2023: 3 500 000
Andel av saldo: 105 555
Neste termin/avdrag: 27.12.2023 ( siste termin 27.12.2053 )

Forsikring


Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret med bygningkasko. Forsikringen omfatter ikke
innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks ta kontakt med
styrets leder, slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet.

Regnskap

Fjorårets regnskap viste et underskudd på kr. 2 065 462,-. Underskuddet skyldtes i hovedsak rehabilitering av tak.

I budsjett for inneværende år er det lagt til grunn at selskapet skal gå med kr 62 000,- i overskudd..

Sameiets styre foreslår at sameiets underskudd dekkes av sameiets annen egenkapital.

Vedtekter / husordensregler

Ordensregler og vedtekter følger vedlagt salgsoppgaven.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.

Husdyrhold

Ifølge ordensreglene for sameiet er det tillatt å holde hund. Hold av andre husdyr krever skriftlig godkjenning av styret. Hunder skal ikke luftes i hage eller på andre fellesarealer, og skal holdes i bånd. Dyrehold må ikke være til sjenanse for andre i sameiet.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det er noen punkter i tilstandsrapporten som har fått tilstandsgrad 2:
Våtrom - alder på veggmembran. Tettedetaljer ved rørgjennomføring under servant bør fornyes. Det var ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunner badets plassering mot nabo/fellesareal. Det er ikke tilfredsstillende nivåforskjell fra døråpning til sluk mht. lekkasjesikkerhet.
Innvendige trapper - trappen har for store åpninger iht. dagens forskrift. Trappen vurderes til å være for bratt for god funksjonalitet.
Etasjeskiller - det er noe merkbar skjevhet i etasjene.
Hovedstoppekran - stoppekran ikke lokalisert.
Elektrisk anlegg - sikringsskap ikke besiktiget av takstmann, som anbefaler en utvidet el-kontroll.
Balkong - rekkverkshøyden er under 1 meter, og avviker fra dagens forskrift.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrom?
- Ja. Varmekabel røyk. Lagt nytt gulv.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Lagt nye varmekabler. Husker ikke hvilken murer, men lagt nye gulv.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Sameiet har lagt nytt tak.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 40 kvm

2. etasje:
Bruksareal: 24 m².
Primærrom: 24 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, bad og stue.

3. etasje:
Bruksareal: 16 m².
Primærrom: 16 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og to soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adkomst

Fra Brunlanesveien eller Helgeroveien, ta veien ned Krabbegata. Nr. 57 vil komme på venstre side.

Det vil bli skiltet med Leinæs & Partners visningsskilt i forbindelse med fellesvisning.

Tomt

Areal: 6 998 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering på sameiets felles parkeringsplass. Det er ingen reserverte parkeringsplasser.
Tidligere styreleder informerer at styret har kommet frem til at installasjon av elbil-ladere vil bli en stor kostnad for sameiet og at det ikke er forsvarlig da bruken hovedsakelig vil ligge på 2 - 3 måneder i året. Det er satt opp ladere i nærområdet, bla. på Meny og i Blokkebukta. Det er også ladere i Nevlunghavn og Stavern.

Byggemåte

Bygningen er oppført i mur og trekonstruksjoner. Fasader med stående trekledning og pusset mur. Saltak tekket med betongtakstein. Vinduer i 2-
lags glass, balkongdør og ytterdør fra byggeår.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for bruksendring fra hotell til fritidsleiligheter datert 23.06.2005. Ferdigattest og tegninger kan fås av megler ved forespørsel.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen kjente hindringer for at leiligheten kan leies ut. Ved langtidsutleie må styret informeres om nye leietakere.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet. Det er installert varmekabler i gulv på bad. Dersom rom mangler fast installert oppvarmingskilde ved visning, følger ikke dette med.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 128 pr. år

Det betales kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon.
Det er fire gebyrterminer i året med forfall i februar, mai, august og november.

Det er innført eiendomsskatt i Larvik kommune. Eiendomsskatten skal innkreves sammen med kommunale avgifter, normalt 4 ganger i året. I 2023 vil den bli krevd inn i termin 3 og termin 4. Satsen er 1 promille av Skatteetatens formuesgrunnlag for 2023. Satsen kan maksimalt økes opp til 4 promille i 2026.

Eiendomsskatt

.

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 1 129 369 pr. 31.12.2021.

Regulering

Eiendommen  er regulert til hotell, samt et mindre areal regulert til kjørevei, boliger, jord- og skogbruk, samt gang- og sykkelvei i reguleringsplanen Helgeroa fra 1996. Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse og vei i kommuneplanen.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i denne delen av Larvik kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
1920/900188-1/30  Bestemmelse om veg  
14.04.1920  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4092 Bnr:15  
Overført fra gnr 4092 bnr 46
Overført fra: 3805-4093/25
Gjelder denne registerenheten med flere

1944/1574-2/30  Bestemmelse om kloakkledn  
20.10.1944 
Overført fra: 3805-4093/25
Gjelder denne registerenheten med flere

1983/5714-1/30  Erklæring/avtale  
08.08.1983  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:59  
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra gnr 4093 bnr 60
Overført fra: 3805-4093/25
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/1143-1/30  Bestemmelse om veg  
03.03.1999  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173  
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173 Snr:1-6
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3805-4093/25
Gjelder denne registerenheten med flere
Helgeroa Ferieleiligheter gbnr. 4093/173, har rett til veiadkomst og parkering, samt til å benytte eiendommens uteplass, svømmebasseng og andre fasiliteter. Seksjonene disponerer også plass for 6 frittliggende boder.

2000/3559-1/30  Bruksrett  
06.06.2000 
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173 Snr:5
Gjelder 2 boder i garasje.
Overført fra: 3805-4093/25
Gjelder denne registerenheten med flere
To seksjoner i Helgeroa Ferieleiligheter på gbnr. 4093/173, har rett til å disponere to boder i sameiet.

2004/4694-2/30  Erklæring/avtale  
23.06.2004 
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere
Seksjoneringsbegjæringen. Med seksjonen følger bod.

2015/12901-1/200  Bestemmelse om veg  
07.01.2015  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173 Snr:1-6
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
Helgeroa Ferieleiligheter har rett til veiadkomst/parkering og areal til boder mot årlig leie.

2015/12901-2/200  Erklæring/avtale  
07.01.2015  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4093 Bnr:173 Snr:1-6
Bruksrett til svømmebasseng og tilliggende område
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
Helgeroa Ferieleiligheter har bruksrett til svømmebassenget og tilliggende område. Drift og vedlikehold av svømmebassenger er et felles ansvar for de to sameiene.
 
2019/1444946-1/200  Jordskifte  
03.12.2019 21:00 
Saksnr. 18-131388REN-JTON HALVORSTEINVEIEN
Gjelder denne registerenheten med flere
Fordeling av drifts- og vedlikeholdsutgifter for Halvorsteinveien. Vedtektene for veilaget kan fås ved henvendelse til megler.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Larvik kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.

Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 98 75 29 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Leiligheten vil bli rengjort til visning, men blir ikke ytterligere rengjort til overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Krabbegata 57A, 3295, Helgeroa, Gnr. 4093 bnr. 25 snr. 22 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-23-0135

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.