Skjeberg

Idylliske Karlsøya | Romslig hyttetomt - skap din egen drømmehytte! | Rett ved sjøen | Kort vei til E6

Materialgården (Soria 4) , 1747 Skjeberg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jonas Nikolai Grimsøen
Jonas Nikolai Grimsøen Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

60%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

69%

har bolig på over 120 kvm

96%

av boligene er eldre enn 20 år

27%

er barnefamilier

Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 923 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1133
Bruksnummer 196
FINN.no 164648545
Sist endret 16.12.2020 10:05
Prisantydning 1 850 000
Totalpris 1 910 269

Beregnet totalkostnad

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) -------------------------------------------------------- 60 269,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 910 269,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendom

Materialgården (Soria 4), 1747, Skjeberg

Matrikkel

Gnr. 1133 bnr. 196 i Sarpsborg kommune

Eierform

Selveier

Tomt

Eiet tomt 923 m²

Eiet tomt, 923 m²

Prisantydning

1 850 000

Totalpris inkl. omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 60 269,- (Omkostninger totalt) 1 910 269,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse

Grimsøen & Partners v/ Jonas N. Grimsøen og Robin Gustafsson har gleden av å presentere en romslig hyttetomt beliggende i et av Sarpsborgs mest ettertraktede hytteområder. Tomten ligger i et populært hytteområde på Karlsøya i Skjeberg, ytterst i Skjebergkilen. Her kan du nyte fritiden din i usjenerte og idylliske omgivelser med nærhet til sol, sjø og bad! Fordeler som nærhet til sjøen og strandliv, samt enkel adkomst fra E6 gir denne tomten alle kvaliteter som skal til for å realisere hyttedrømmen.
Utdrag fra reguleringsbestemmelser:
Det tillates 2 bygg på hver tomt, men kun 1 bruksenhet. Samlet bruksareal for hver enhet skal ikke overstige 90 m2 BRA. Uthus/anneks skal ikke overstige 15 m2 BRA. Maksimal tillatt mønehøyde 5 m, og maksimal tillatt gesimshøyde 3,5 m. For bygg med flate tak er maksimal tillatt gesimshøyde 4 m. Høyder beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Samlet areal for terrasser, verandaer og lignende i tilknytning til fritidsbolig skal ikke overstige 50 m2. Maksimalt 10 m2 av dette kan være overbygget.
Terrengarbeider i forbindelse med innpassing av terrasser tillates ikke. Synlig høydeforskjell mellom terrasseoverflate og naturlig terreng skal ikke overstige 30 cm. Ved oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg, terrasser, verandaer o.l skal det legges spesiell stor vekt på stedstilpasset og god byggeskikk, terrengtilpasning og størst mulig grad av bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi. Ved fargesetting skal det legges vekt på tilpasning til naturgitte omgivelser. Kontrastfarger er ikke tillatt. Vegetasjon, trær og tregrupper skal tas vare på i størst mulig grad. Avvirkning skal skje på en måte som hensyntar bevaring av vegetasjonssammensetning og landskap og med vektlegging av viktige friluftsverdier.
Vann og strøm:
Det har blitt lagt vann, avløp og strøm frem til tomtegrensen. Eiendommen kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett via via privat felles vann- og avløpsnett lagt og i eie av Nordre Karlsøy vann- og avløpslag. Eiendommen får tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann og er sikret bortledning av avløpsvann i samsvar med forurensningsloven. Medlemskap i KVA er kr. 180 000,- pr tomt i følge selger.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er innført i hele Sarpsborg kommune, både for næringseiendommer, boligeiendommer og fritidseiendommer.
For 2019 gjelder følgende satser:
Bolighus/hytter 5 ‰
Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres sammen. De fordeles på fire årlige terminer.
Se link under for ytterligere informasjon om eiendomsskatt i Sarpsborg kommune.
https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/eiendomsopplysninger-og-kart/eiendomsskatt/

Forsikring med polisenummer

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk

Det er lagt strøm, avløp og vann frem til tomtegrensen. (det må betales avgift til KVA før en kobler på vann/avløp)
Medlemskap i KVA er kr. 180 000,- pr tomt i følge selger.
Vei:
Kjøper må  selv etablere vei til tomten. Veiretten er sikret i avtalen med grunneier.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 60 269,- (Omkostninger totalt) 1 910 269,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Grunnpakke (Kr.7 500)
Oppgjørsgebyr (Kr.5 490)
Meglerprovisjon (Kr.37 500)
Tilrettelegging (Kr.5 000)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

25-19-0102

Internett

www.gpartners.no

Eier

Soria AS v. Ronny Mathisen

Budgivning

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.
Gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"

Avdeling

SOBBL Eiendomsmegling AS
Grimsøen & Partners
Org. nr:994963821
St. Marie gate 112
1702 Sarpsborg
Tlf: 69 11 32 00, Fax: 69 11 32 01

Saksbehandlere

Jonas Nikolai Grimsøen
Grimsøen & Partners
Daglig leder / Eiendomsmegler
Mob: 41 26 88 91 / E-post: jonas@gpartners.no
Grimsøen & Partners
/