ULLERØY - Ubebygd fritidstomt - Usjenert og solrikt - Utsikt over Skjebergskilen og til idylliske Karlsøya!

Skjønnhaug 2 , 1747 Skjeberg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Jonas Nikolai Grimsøen
Jonas Nikolai Grimsøen Eiendomsmegler
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 601 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1134
Bruksnummer 28
FINN.no 169852730
Sist endret 27.04.2020 17:22
Prisantydning 2 390 000
Totalpris 2 451 119

Beregnet totalkostnad

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 61 119,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 451 119,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL SKJØNNHAUG 2 - FRITIDSTOMT I ULLERØY!
Her har du muligheten til å skape drømmehytta! En fantastisk tomt på 1,6 mål med god utsikt! Her ligger du både usjenert og solrikt til! Vann og avløp er tilknyttet eiendommen. Med utsikt til idylliske Karlsøya og nærhet til både sjø og flotte turområder - er dette et yndet sted for en sekundærbolig!

Beliggenhet

Skjeberg ligger som en øy på det rike jordbruksområdet sør for Skjebergsletta. Boligområdet ligger sør for Sarpsborg sentrum og det tar deg ikke mange minuttene inn til sentrum. Tomten ligger meget usjenert til med tilgang til sollys både morgen og kveld. Ullerøy er et flott sted på sommerhalvåret da mange trekker mot sol, sjø og hytteliv. Har du båten i Skjebergkilen Marina er det en kort tur ut på Kjerringholmen for makrellfiske, eller ut av Skjebergkilen til Hvalers mange idylliske øyer.
Det er nærbutikk i nærheten. Olseng marina ved sjarmerende Karlsøysundet ligger også i nærområdet. Her yrer det av båtliv og andre ferierende om sommeren med restaurant, live-musikk og andre arrangementer. På få min. med bil er du på det nye sykehuset på Kalnes eller i Sverige.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Grimsøen & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplanen:
Reguleringsplan:
Søndre Ullerøy (37003)
Formål: Fritidshus
Godkjent: 09.07.1984
I planen står det "maks antall hytter 36" innenfor område S. Det er altså en kvote på hvor mange hytter som kan tillates innenfor dette området. På nåværende tidspunkt har kommunen tolket planen dit hen at det på nåværende tidspunkt kan tillates en ny hytte innenfor området S. Dersom denne kvoten brukes opp et annet sted i området S vil det ikke lenger være tillatt å bygge ny hytte på Skjønnhaug 2. Søknad må sendes kommunen for å få byggetillatelse.
Adresse brukt i annonsen er stipulert av megler. Det tas forbehold om at tomten nødvendigvis ikke får Skjønnhaug 2 som endelig adresse.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jonas@gpartners.no eller SMS: 41 26 88 91 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt følgende:
Provisjon: kr. 40 000,-
Tilrettelegging: kr. 9 900,-
Grunnpakke tomt: kr. 7 900,-
Oppgjørshonorar: kr. 5 500,-
Visninger pr. stk: kr. 1 500,-

Diverse

Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.