Klavestadhaugen

UTSOLGT! 3 lekre prosjekterte eierleiligheter i kontakt med naturen | 2 sov | Carport | Terrasse

Nedre Langgate 56 , 1743 Klavestadhaugen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jonas Nikolai Grimsøen
Jonas Nikolai Grimsøen Eiendomsmegler
Joakim Furulund
Joakim Furulund Meglerkoordinator

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

31%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

77%

har bolig på over 120 kvm

91%

av boligene er eldre enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Bruksareal 70 m²
Tomt 1 089 m² / Festet fellestomt
Soverom 2
Gårdsnummer 1042
Bruksnummer 1
FINN.no 172840497
Sist endret 16.02.2021 15:48
Prisantydning 2 790 000
Totalpris 2 790 000

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 3 enheter i prosjektet. Prosjektet vil bli organisert som et privat sameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Bruksareal: 70 kvm - 74 kvm

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
- XX
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Seksjonen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Leiligheten i 1.etasje vil varmes opp av gulvvarme i alle rom foruten soverom. Gulvvarme på bad, i gang og på vaskerom i leilighetene i 2.etasje. Pipeløp uten varmekilde.

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL NEDRE LANGGATE 56 A, B OG C!
Grimsøen & Partners presenterer dette lekre prosjektet beliggende i Nedre langgate på Klavestadhaugen! Det blir totalt 3 leiligheter fra 70 til 74 kvm. Leilighetene vil inneholde gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad og bod/vaskerom, samt at alle enhetene vil få egen carport og sportsbod i tilknytning til denne. Prosjektet er plassert smart og naturnære i terrenget - mellom trær, busker og fjell! Her får man alt man trenger for et behagelig og praktisk liv.
Alle leilighetene får sydvestvendt terrasse eller balkong, samt en uteplass mot fjell. Kjøkkeninnredningen leveres av høy kvalitet av type Strai eller lignende, med hvite slette fronter og integrerte hvitevarer. 2 romslige soverom der det blir levert garderobeskap på begge rommene. Romslig stue med mye lysinnslipp og god romfølelse. På Klavestadhaugen har du nærhet til alt du trenger, det er gangavstand til både barnehage, barne- og ungdomsskole, dagligvare, samt kort vei til bussholdeplass. Området har umiddelbar nærhet til skog og mark med turterreng, turstier, gang og sykkelveier, samt Isesjø med sin vakre badestrand.

Innhold

1.- og 2.etasje: Gang, 2 soverom, bad, bod/vaskerom, stue og kjøkken.

Standard

Standard hentet fra leveransebeskrivelse
Innvendige vegger:
Leveres med trestendere og kledd med ferdigmalte plater. Alle vegger innvendig isoleres. Baderomsveggene leveres med kombinasjon flis i dusjhjørne og glatte malte flater.
Vaskeromsveggene leveres med glatte malte flater.
Himlinger:
Himlinger leveres med ferdigmalt panel i leilighet 2 etg.
Himling leilighet 1 etg, leveres med malt gips.
Innerdører:
Innvendige dører leveres som hvit slett. Lettdør i formpresset konstruksjon, karm std. hvitmalt.
Innvendig belistning:
Alt innvendig listverk rundt vinduer og dører leveres som hvitmalt slett, 12 x 45 mm.
Taklister eksempelvis hvit skygge/slett.
Fotlist slett hvit.
Maling, tapet, gulvbelegg og fliser:
På gulvene i stue/ kjøkken og soverom, legges laminat.
Gulv på bad og vaskerom leveres med flis størrelse 20 x 20 cm. el. tilsvarende.
Alle vegger utenom våtrom og brannvegger, leveres med MDF ferdigmalte plater
farge S0502Y (bomull)
Kjøkkeninnredning:
Som kjøkken leveres type Strai el, hvit slett.
Innredning ihht tegning.
Garderobeskap:
Det er medregnet 1 stk. 100 cm kombiskap i soverommene og i gang ihht tegning.  Hovedsoverom leveres med 2 stk. kombiskap.
Elektrisk anlegg:
-Komplett sikringsskap med hovedsikring, overspenningsvern og kombiautomater for utgående kurser.
-Jording av fundament, armering og utjevning vannrør og tjømemuffe.
- Utvendig målerskap for plassering av el. verksmåler og felt for e-kom(svakstrøm)
-Rørføringer i dekket fra utvendig målerskap og til sikr. skap.
LEILIGHET 1.ETG.
UTVENDIG TILKN.SKAP.
-Tilknytningsskap/målerskap klargjort for el. verksmåling.
- Målersikringer, overspenningsvern og felt for e-com.
-Hovedkabel fra utvendig målerskap og til sikr. Skap i tekn. rom.
-Tomrør for svakstrøm.
JORDING.
-Hovedjordelektrode.
-Ringjord.
-Fundamentjording.
-Jording av utjevningsforbindelser.
BOD/VASKEROM.
-Sikr. Skap med hovedsikring og jordfeilautomater for utgående kurser.
-Felt for e-com.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-15A kurs for vaskemaskin.
-15A kurs for tørketrommel.
-15A kurs for VV. bereder.
-15A kurs for vent. aggregat.
-2 stikkontakter/arbeidskontakter.
-Takpunkt og bryter.
BAD.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-Fremlegg lys over servant på egen bryter.
-Stikkontakt v/servant.
-Takpunkt og bryter.
SOVEROM 1.
 -Takpunkt og bryter.
-4 stikkontakter.
SOVEROM 2.
- Takpunkt og bryter.
- 4 stikkontakter.
VINDFANG.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-2 stikkontakter.
-Ringeanlegg.
-Røykvarsler 230v.
-Takpunkt og bryter.
KJØKKEN.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-25A kurs til platetopp styrt over komfyrvakt.
-15A kurs til stekeovn.
-15A kurs til oppvaskmaskin.
- 6 stikkontakter.
-Fremlegg til lys under overskap på egen bryter.
-Takpunkt styrt over dimmebryter.
STUE.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-8 stikkontakter.
-Takpunkt styrt over dimmebryter.
-TV/DATA. Fremføring av rør og kabler, ikke terminert.
BOD UTVENDIG.
-Takpunkt og bryter.
-1 stikkontakt.
CARPORT.
-Takpunkt og bryter.
-1 stikkontakt med klapplokk.
-Tomrør til fremtidig ladestasjon for el.bil.
UTVENDIG.
- Fremlegg til 2 utelys styrt over astrour.
-2 stikkontakter med klapplokk.
LEILIGHETENE 2.ETASJE.
UTVENDIG TILKN.SKAP.
-Tilknytningsskap/målerskap klargjort for el. verksmåling.
 Målersikringer, overspenningsvern og felt for el. verksmåling.
-Hovedkabel fra utvendig målerskap og til sikr. skap i tekn.rom.
-Tomrør for svakstrøm.
JORDING.
-Hovedjordelektrode.
-Jording av utjevningsforbindelser.
BOD/VASKEROM.
-Sikr. Skap med hovedsikring og jordfeilautomater for utgående kurser.
-Felt for e-com.
-15A kurs for vaskemaskin.
-15A kurs for tørketrommel.
-15A kurs for vent. aggregat.
-2 stikkontakter/arbeidskontakter.
-Takpunkt og bryter.
BAD.
-Varmekabel styrt over gulvføler.
-Takpunkt og bryter.
-Fremlegg lys over servant på egen bryter.
-Stikkontakt v/servant.
SOVEROM 1.
-Takpunkt og bryter.
-4 stikkontakter.
SOVEROM 2.
-Takpunkt og bryter.
-4 stikkontakter.
VINDFANG.
-Takpunkt og bryter.
-2 stikkontakter.
-Ringeanlegg.
-Røykvarsler 230v.
KJØKKEN.
-25A kurs til platetopp styrt over komfyrvakt.
-15A kurs til stekeovn.
-15A kurs til oppvaskmaskin.
-6 stikkontakter.
-Fremlegg til lys under overskap på egen bryter.
-Takpunkt styrt over dimmebryter.
STUE.
-8 stikkontakter.
-Takpunkt styrt over dimmebryter.
-TV/DATA. Fremføring av rør og kabler, ikke terminert.
BOD UTVENDIG.
-Takpunkt og bryter.
-1 stikkontakt.
CARPORT.
-Takpunkt og bryter.
-1 stikkontakt med klapplokk.
-Tomrør til fremtidig ladestasjon for el.bil.
UTVENDIG.
-Fremlegg til 2 utelys styrt over astrour.
-2 stikkontakter med klapplokk.
Rørleggerarbeider og Sanitærutstyr:
Gulvtoalett
Servant
Blandebatteri for serv. mm.
Dusj på vegg
Dusjkabinett/badekar
Skyllekar
Opplegg for vaskemaskin
Opplegg for oppvaskmaskin
Varmtvannsbereder
Utvendig tappekran
Ventilasjon:
Det leveres anlegg for balansert ventilasjon, type Villavent med avtrekk fra bad/ toalett. Tilluft til stue og soverom.
Avtrekk fra kjøkkenviften går direkte til tak uavhengig av ventilasjonsanlegget.
Sportsbod:
Utebod leveres utføres ferdig utvendig med luftet kledning. Uteboden er klargjort og kan med enkle midler gjøres om til oppvarmet areal.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig, stabilt og populært boområde på Klavestadhaugen som er nært tilknyttet store, flotte friluftsområder og ca. 7 km fra Sarpsborg sentrum.
På Klavestadhaugen har du nærhet til alt du trenger, det er gangavstand til både barnehage, barne- og ungdomsskole, dagligvare, samt kort vei til bussholdeplass. Området har umiddelbar nærhet til skog og mark med turterreng, turstier, gang og sykkelveier, samt Isesjø med sin vakre badestrand. På Isesjø er det også flotte friarealer med turløype. På sydsiden av sjøen ligger Bodalsstranda med opparbeidede grillplasser, sittegrupper og Gapahuk.
Her er det lett å trives, du får både tryggheten og trivselen til et lite lokalsamfunn. For barnefamilier er Klavestadhaugen et fantastisk område hvor alt ligger til rette både for den trygge leken med venner på lekeplassen og det spennende livet i skogområdene. Dette vil skape gode minner for livet.
Sarpsborg har sentral beliggenhet i hjertet av Østfold med gode kommunikasjoner til resten av Norge. Vi har et stadig voksende næringsliv, naturskjønne omgivelser langs kyst og innland, og gode bostedskvaliteter.
Innenfor gangavstand:
Fotballøkke
Barnehage
Barne- og ungdomsskole
Busstopp
Dagligvareforretning
Bodalsstranda
Handelsområdet ved Iseveien
Estimerte tidsavstander i bil:
Ca. 5 minutter - Dagligvare
Ca. 5 minutter - Handelsområdet ved Iseveien
Ca. 10 minutter - Skjeberg Golfklubb
Ca. 10 minutter - Sarpsborg sentrum
Ca. 10 minutter - Badestrand (Høysand)
Ca. 20 minutter - Sykehuset Østfold på Kalnes
Ca. 25 minutter - Svinesund
Ca. 25 minutter - Fredrikstad sentrum
Ca. 80 minutter - Oslo sentrum

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 avsatt til formålet bebyggelse og anlegg.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Eier

Vennebygg & Eiendom AS