Hvasser

Stor tomt i sjønære omgivelser i ytre Oslofjord på Hvasser!

Tomt Hvasser , 3148 Hvasser

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Preben Rakfjord
Preben Rakfjord Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

16%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

61%

har bolig på over 120 kvm

21%

av boligene er nyere enn 20 år

23%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 4 911 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 231
Bruksnummer 182
FINN.no 218301416
Sist endret 27.07.2021 12:24
Prisantydning 5 450 000
Totalpris 5 587 619

Beregnet totalkostnad

5 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 136 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 450 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 137 619,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 587 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Stor tomt beliggende i flotte og rolige omgivelser på Hvasser i Ytre Oslofjord - Kort vei til sjøliv og naturen. Nærområdet består av både fritidsboliger og helårsboliger.
Eiendommen er regulert og ifølge opplysninger fra Færder kommune kan man føre opp inntil 5 enheter på tomten.
Eier har ikke gjort radonundersøkelse av tomtegrunnen.
Eier har ikke foretatt grunnundersøkelser på tomten. En slik undersøkelse vil bli kjøpers ansvar og risiko.

Beliggenhet

Her finner du idyllen du lengter etter året rundt, romantikk, reker på bryggekanten, båtliv, strender, og fantastiske bade og turmuligheter i skjønn forening. Her har du bilvei helt frem og godt med sol.
Hvasser er en øy i Færder Kommune og er et populært ferieparadis for mange - ikke minst er øya kjent for sin unike kontakt med skjærgården og havet. På Hvasser er det Sandøsund som er sentrum og fra eiendommen er du kun en gåtur unna Havbakeriet som er et lite bakeri. På Sandøsund finner du Joker dagligvareforretning, bakeriutsalg, fiskerimottak med utsalg, isbar, samt restaurantene Solsiden og Blå Brygge. Hvasser er også kjent for sine vakre turområder og hyggelige badesteder. Her finnes blant annet Lilleskagen i nord og Fynsletta for å nevne noen. Ikke minst har du populære Nessletta et steinkast unna. Har du barn er dette det perfekte stedet  for ballek og andre aktiviteter.
Tjøme kan tilby en rekke fasiliteter for barn og unge. På Hvasser finner du en rekke fotballøkker, turområder og badestrender. Ellers på øya finnes blant annet idrettshall, kunstgressbane på Ormelet, tennisbane, golfbane på Rød, basketballbane og ridesenter på Verdens Ende.

Løpende kostnader

Kjøper må ta høyde for kostnader til bl.a.:
Tilkobling til vann, avløp, strøm og vei. (Tilknytningsavgift)
Nødvendige søknader hos Færder kommune
Bygningsforsikring
Innboforsikring
TV/Internett
Strøm
Kommunale avgifter

Adkomst

Fra Tønsberg følger man skilting til Tjøme (FV308), følg så veien til Ormelet og videre til Brøtsø. Kjør deretter over broen til Hvasser og hold Hvasserveien helt til du har passert kirken og veien svinger til høyre. Ta så inn Jørestrandveien - følg denne et lite stykke. Når Jørestrandveien deler seg og kvieveien går til høyre og Jørestrandveien går til venstre ligger tomten rett frem.

Formuesverdi

Foreligger ikke.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boliger og høyspenningsanlegg med plannavn Kviet Hvasser (planID 722 T48, vedtatt 10.12.1997) med reguleringsbestemmelser T48 som ligger vedlagt.
I henhold til reguleringsbestemmelsene fremkommer det at området tomten ligger i heter B7 og er spesifisert i reguleringsbestemmelsene. Der står det: Innenfor områdene kan det oppføres frittliggende eneboliger med garasje. Materialvalg, dimensjoner og utførelse må tilpasses strøkets karakter. Det meste av eksisterende furu- og bjørketrær og svartor-/hasselgrupper skal bevares gjennom avtale med tomtekjøperne. Boligene må sikres mot radongassinntrengning. Det er ikke tatt stilling til om bebyggelsen kan oppføres med kjeller så lenge ledningsnettet ikke er prosjektert. Boligene kan oppføres med:
* Maksimal gesimshøyde 4,0meter og maksimal mønehøyde 7,5 meter (tilsvarer gammel 1 1/2 etasje)
* Bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.
* Takvinkel mellom 30 og 40grader
Fellesbestemmelser for boligbebyggelse:
Det skal for hver bolig være 2 biloppstillingsplasser i tillegg til garasjeplassering. Før utbygging av den enkelte tomt igangsettes skal det foreligge en godkjent situasjonsplan som viser, 1. bygningers plassering, høyde og takform, 2. adkomst, garasjeplassering og parkeringsplasser, 3. terrengbehandling og eksisterende beplantning.
Se reguleringsbestemmelsene vedlagt i salgsoppgaven for videre konkrete bestemmelser om området.
I henhold til kommuneplan vedtatt 03.09.2015 er området avsatt til boligbebyggelse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til preben@bs-partners.no eller SMS: 92 46 85 90 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Tomt Hvasser, 3148, Hvasser, Gnr. 231 bnr. 182 i Færder kommune

Oppdragsnummer

28-19-0315

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Bakke Sørvik & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.