Stor tomt i sjønære omgivelser i ytre Oslofjord på Hvasser!

Tomt Hvasser , 3148 Hvasser

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Preben Rakfjord
Preben Rakfjord Eiendomsmegler
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 4 911 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 231
Bruksnummer 182
FINN.no 164274466
Sist endret 27.04.2020 17:17
Prisantydning 5 750 000
Totalpris 5 894 999

Beregnet totalkostnad

5 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 143 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 750 000,-)) -------------------------------------------------------- 144 999,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 894 999,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Stor tomt beliggende i flotte og rolige omgivelser på Hvasser i Ytre Oslofjord - Kort vei til sjøliv og naturen. Nærområdet består av både fritidsboliger og helårsboliger.
Eiendommen er regulert og ifølge opplysninger fra Færder kommune kan man føre opp inntil 5 enheter på tomten.
Eier har ikke gjort radonundersøkelse av tomtegrunnen.
Eier har ikke foretatt grunnundersøkelser på tomten. En slik undersøkelse vil bli kjøpers ansvar og risiko.

Beliggenhet

Her finner du idyllen du lengter etter året rundt, romantikk, reker på bryggekanten, båtliv, strender, og fantastiske bade og turmuligheter i skjønn forening. Her har du bilvei helt frem og godt med sol.
Hvasser er en øy i Færder Kommune og er et populært ferieparadis for mange - ikke minst er øya kjent for sin unike kontakt med skjærgården og havet. På Hvasser er det Sandøsund som er sentrum og fra eiendommen er du kun en gåtur unna Havbakeriet som er et lite bakeri. På Sandøsund finner du Joker dagligvareforretning, bakeriutsalg, fiskerimottak med utsalg, isbar, samt restaurantene Solsiden og Blå Brygge. Hvasser er også kjent for sine vakre turområder og hyggelige badesteder. Her finnes blant annet Lilleskagen i nord og Fynsletta for å nevne noen. Ikke minst har du populære Nessletta et steinkast unna. Har du barn er dette det perfekte stedet  for ballek og andre aktiviteter.
Tjøme kan tilby en rekke fasiliteter for barn og unge. På Hvasser finner du en rekke fotballøkker, turområder og badestrender. Ellers på øya finnes blant annet idrettshall, kunstgressbane på Ormelet, tennisbane, golfbane på Rød, basketballbane og ridesenter på Verdens Ende.

Løpende kostnader

Kjøper må ta høyde for kostnader til bl.a.
Tilkobling til vann, avløp, strøm og vei. (Tilknytningsavgift)
Nødvendige søknader hos Færder kommune
Bygningsforsikring
Innboforsikring
TV/Internett
Strøm
Kommunale avgifter

Formuesverdi

Foreligger ikke.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Tønsberg følger man skilting til Tjøme (FV308), følg så veien til Ormelet og videre til Brøtsø. Kjør deretter over broen til Hvasser og hold Hvasserveien helt til du har passert kirken og veien svinger til høyre. Ta så inn Jørestrandveien - følg denne et lite stykke. Når Jørestrandveien deler seg og kvieveien går til høyre og Jørestrandveien går til venstre ligger tomten rett frem.

Regulering

Eiendommen er regulert til boliger og høyspenningsanlegg med plannavn Kviet Hvasser (planID 722 T48, vedtatt 10.12.1997) med reguleringsbestemmelser T48 som ligger vedlagt.
I henhold til reguleringsbestemmelsene fremkommer det at området tomten ligger i heter B7 og er spesifisert i reguleringsbestemmelsene. Der står det: Innenfor områdene kan det oppføres frittliggende eneboliger med garasje. Materialvalg, dimensjoner og utførelse må tilpasses strøkets karakter. Det meste av eksisterende furu- og bjørketrær og svartor-/hasselgrupper skal bevares gjennom avtale med tomtekjøperne. Boligene må sikres mot radongassinntregning. Det er ikke tatt stilling til om bebyggelsen kan oppføres med kjeller sålenge ledningsnettet ikke er prosjektert. Boligene kan oppføres med:
* Maksimal gesimshøyde 4,0meter og maksimal mønehøyde 7,5 meter (tilsvarer gammel 1 1/2 etasje)
* Bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.
* Takvinkel mellom 30 og 40grader
Fellesbestemmelser for boligbebyggelse:
Det skal for hver bolig være 2 biloppstillingsplasser i tillegg til garasjeplassering. Før utbygging av den enkelte tomt igangsettes skal det foreligge en godkjent situasjonsplan som viser, 1. bygningers plassering, høyde og takform, 2. adkomst, garasjeplassering og parkeringsplasser, 3. terrengbehandling og eksisterende beplantning.
Se reguleringsbestemmelsene vedlagt i salgsoppgaven for videre konkrete bestemmelser om området.
I henhold til kommuneplan vedtatt 03.09.2015 er området avsatt til boligbebyggelse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: preben@bs-partners.no eller SMS: 92 46 85 90 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4 900,-, tilrettelegging. kr. 12 500,-, internettannonsering kr. 10 990,- Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.