Tønsberg

Er du mellom 18 og 34 år og trenger hjelp til å komme inn på boligmarkedet? Tønsberg kommune gir deg nå muligheten!

Anders Madsens gate 7 , 3126 Tønsberg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PÅ VISNING
Elisabeth S. Bakke
Elisabeth S. Bakke Daglig leder / Eiendomsmegler
Type Leilighet / Borettslag
Primærrom 37 m²
Bruksareal 44 m²
Tomt 1 599 m² / Fellestomt
Soverom 1
Byggeår 2019
Gårdsnummer 1001
Bruksnummer 65
Energimerking G
FINN.no 162671636
Sist endret 25.05.2020 17:00
Prisantydning 465 000 - 633 750
Totalpris 1 861 159 - 2 536 159

Beregnet totalkostnad

465 000,- (NB: prisen er fast) 1 395 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 860 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Innskudd kjøper) -------------------------------------------------------- 1 865 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 1 37 m2 44 m2 465 000,-
2 2 50 m2 57 m2 595 000,-
3 2 52 m2 59 m2 633 750,-

Kort fortalt om "Ung i Tønsberg"- ett prosjekt i regi av Tønsberg Kommune Tønsberg kommune har bygget 26 leiligheter som nå skal selges og tildeles til kjøpere som oppfyller visse kriterier- jfr. tildelingskriterier. Boligene er ferdigstilt høsten 2019 - og selges nå av kommunen for å hjelpe unge mellom 18 og 34 år som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å skaffe seg sin første bolig og derfor komme inn på markedet- men som fint klarer å betjene boliglån og felleskostnader.

  
Hva koster boligene? Totalprisen for boligene består av andel fellesgjeld (75% av totalpris) + innskudd (resterende 25% + omkostninger kr.6.159,-). . Med leilighetene følger en andel fellesgjeld som betjenes ved at man betaler månedlige felleskostnader som også dekker andre ting. Kjøper finansierer innskudd ved boliglån i banken. Se tildelingskriterier for mer informasjon. Det er 3 forskjellige leilighetstyper  med størrelse hhv. 44 kvm, 57 kvm og 60 kvm. Boliger tildeles etter trekning der flere tilfredsstiller kravene og ønsker samme bolig.
  
Man kan bo så lenge man vil og kan etter å ha kjøpt - og ved å nedbetale eget lån og fellesgjeld så opptjener man seg egenkapital. Hvordan vil det fungere ved et senere salg? Det er prisregulering på boligene - ved videresalg gjelder egne regler for prisfastsettelse jfr. tildelingskriterier og regler for videresalg. Det er viktig å sette seg inn i disse reglene - se vedlegg.
  
Hva koster det å bo der? Man betaler månedllige felleskostnader til borettslaget- disse inkluderer nedbetaling og renter på andel fellesgjeld, akonto tappevann og oppvarmingsvann (avregnes årlig mot faktisk forbruk), kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, vask av fellesareal, forretningsførsel og løpende drift og vedlikehold. I tillegg til felleskostnadene kommer lån og avdrag på eget privat lån, strøm og internett/tv. Man får skattefradrag for 22% av rentebeløp.
  
Hvis dette ser interessant - så ta kontakt med Tønsberg kommune på e-post - ungisentrum@tonsberg.kommune.no - eller ta kontakt Svenn Terje Venjum - mob. 911 55 774  eller Svein Wensaaas på mob. 901 47 563 som er kommunens representanter Prospekt med alle relevante vedlegg inkludert tildelingskriterier kan bestilles  via knappen " Bestill prospekt fra tilbyder".

Standard

Tønsberg kommune har gleden av å presentere "Ung i Sentrum" - 26 splitter nye leiligheter, for dem mellom 18-30 år. Bygget går over 4 etasjer. Det tilbys leiligheter i alle 4 etasjene, i 3 ulike størrelser: 20 stk. á 44 kvm, 4 stk. á 57 kvm og 2 stk. á 60 kvm.
Alle leilighetene holder en gjennomgående god standard. Alle leilighetene har malte glatte vegger i gips/impregnert betong og gulvet har vinylbelegg. Stuen og kjøkkenet ligger i en åpen løsning, i et tiltalende rom med god plass til sofaløsning med tilhørende møblement. Kjøkkenet er levert av Aubo og har hvit laminat kjøkkeninnredning med eikekanter. Videre er kjøkkenet utstyrt med integrerte hvitevarer som komfyr, platetopp, kombiskap kjøl/frys, oppvaskmaskin og avtrekk.
Badet har vinylbelegg på gulvet og baderomspanel på veggene. Videre er badet innredet med hvit skap med speil og dusjvegger i glass.
Det er satt inn hvite garderobeskaper.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i hjertet av Tønsberg sentrum, kun et steinkast unna Tønsberg Torv, biblioteket, kjøpesenter/forretninger, båthavn og bryggeområdet med sine restauranter og yrende liv sommerstid. Svømmehall og flere grønne parker er det også i nærområdet. For de kulturinteresserte ligger både Haugar kunstmuseum og Slottsfjellet i nærheten. Det er ca. 300 meter til Tønsberg Rutebilstasjon med bussavganger til hele Vestfold. Til jernbanestasjonen er det ca. 250 meter med tilgang til tog på Vestfoldbanen. Med E-18 er veien til Oslo, Drammen og øvrige Vestfoldbyer heller ikke lang. Ypperlig beliggenhet for de aller fleste. Velkommen!

Tomt

Areal: 1 599 kvm, Eierform: Eiendommen er delt i 3 seksjoner, der borettslaget har bruksrett til del av tomt.

Garasje / Parkering

Parkering i gate etter områdets gjeldende bestemmelser.

Barnehage / skole i området

Området eiendommen ligger sogner til Byskogen skolekrets.
For mer informasjon om barnehager og skoler og ledige plasser - kontakt Tønsberg kommune på tlf. 333 48 000.

Felleskostnader

Fra kr. 7 848,-  til kr.- 9.825,-,- pr. mnd avhengig av leilighetstype. Felleskostnadene inkluderer: Nedbetaling og betjening av fellesgjeld (renter og avdrag) , akonto tappevann og oppvarmingsvann*, kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, vask av fellesareal, forretningsførsel og løpende drift og vedlikehold.
Dette er stipulerte kostnader og endringer kan forekomme.
Det er lagt inn Altibox, nye kjøpere kan ta kontakt for å lage privat abonnement. Tv og internett er ikke inkludert i felleskostnader.
* Dette avregnes årlig mot faktisk forbruk.

Borettslag

Borettslaget "Ung i Sentrum borettslag", består av 26 andelsleiligheter - fordelt over 4 boligetasjer (1. etasje, 2. etasje, 3. etasje og 4. etasje.)
Forretningsfører i borettslaget er boligbyggelaget USBL.
Entreprenør er Kruse Smith Entreprenør AS.

Forkjøpsrett

Tønsberg kommune, som har rett til å eie inntil 30% av andelene i borettslaget, jfr. pkt. 2-1(4) i vedtektene.
Spesielle kjøpsbetingelser
"Ung i Sentrum" borettslag opprettes som bidrag til unge førstegangskjøpere på boligmarkedet, som mangler mulighet til å stille tilstrekkelig egenkapital. Tønsberg kommune stiller bankgaranti med 15 %, i henhold til boligforskriften. Borettslaget vil selge boligene til selvkost, og man kjøper egen andel i borettslaget med bruksrett til bolig. Felleskostnadene vil bli dekket gjennom husleie. Man bygger opp egenkapital gjennom avdragene på lånene. Salg av leilighetene er prisregulert. Det settes en pris på leilighetene ved førstegangssalg. Ved salg av leiligheten blir kjøpspris regulert i henhold til  konsumprisindeksen. Se eget punkt. "Prisregulering ved videresalg".
Tønsberg kommune velger ut kjøpere etter fastsatte kriterier. Disse kriteriene er:
Tildelingskriterier:
"               Kjøper må være mellom 18 og 34 år.
"               Det må være førstegangskjøp av bolig.
"               Kjøper har ikke nødvendig/tilstrekkelig kapital til egenandel på kjøpstidspunktet.
"               Kjøper må ha tilfredsstillende økonomi til å kunne betjene fellesgjeld, husleie og privat lån på tildelingstidspunktet.
"               Låneinstitusjon for fellesgjelden skal godkjenne den finansielle kapasiteten til kjøper.
"               Kjøper kan ikke ha eierinteresser i annen bolig.
"               Kjøpere som på søknadstidspunktet har fast bostedsadresse i Tønsberg kommune, vil ha fortrinnsrett fremfor øvrige kjøpere. Det er ikke formelt krav til å ha bostedsadresse i Tønsberg på søknadstidspunktet.
Interesseliste:
Innenfor en tidsramme som vil bli angitt i salgsannonse, vil interessenter kunne melde sin interesse gjennom en oppgitt e-postadresse. Interessenter må tilfredsstille tildelingskriteriene ovenfor. Etter utløpet av den angitte tidsrammen, vil det bli foretatt en tilfeldig trekning.  
Prisregulering ved videresalg (dvs. når kjøper videreselger i fremtiden):
Ny leilighet har en fastsatt verdi på ferdigstillelse tidspunktet, se vedlegg 2.
Ved videresalg skal den opprinnelige prisen justeres opp ihht. KPI (konsumprisindeksen).
For utgangsindeks på ferdigstillelsestidspunktet, se vedlegg 2.
Det skal gjøres fradrag på verdien dersom leiligheten har en dårligere tilstand enn normal bruk, normal slitasje og alder tilsier.
Vurdering av tilstand utføres av takstmann utnevnt av styret i borettslaget.
Ved salg får selger med seg følgende verdier:
"               Prisjustert verdi ihht. KPI.
"               Fradrag for "unormal" slitasje og alder på leilighet.
"               Fradrag for fellesgjeld (som man nedbetaler på via felleskostnader i eiertiden).
Overskudd etter salg beregnes ut fra salgssum fratrukket gjeld og omkostninger ved salg. Her gjelder også dette ved nedbetaling av andel fellesgjeld.
Eksempelvis vil samlet gjeld etter 3 år være lavere med fra ca. 100.000,- til ca. 150.000,-  Etter 5år med ca. 200.000,- til ca. 270.000,- Dette er avhengig av leilighetstype, utvikling i rentemarkedet og nedbetalingstid.
Når man har lån får man skattefradrag ut fra hvor mye renter man har betalt. Dette er gjør at man må betale litt mindre skatt. Etter eksempelvis 3år vil dette til sammen utgjøre fra ca. 30.000,- til 45.000,- Etter 5år fra ca. 50.000,- til 70.000,- Skattefradraget beregnes årlig.
 
Slik får man kommet seg inn i boligmarkedet og opparbeide seg egenkapital uten å ha dette ved innflytting.

Felleskostnader og sikring av felleskostnader

Borettslaget eier eiendommen. Andelseiere har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Borettslaget har tegnet avtale om sikringsordning i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Premien er hensyntatt til enhver tid felleskostnadene i borettslaget. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en eller flere andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene.
 

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslaget har felleslån i DnB Bank ASA på kr.38.842.250,- som er tatt opp for å finansiere 75% av boligene som er bygget.
Lånet er ett annuitetslån som går over 35 år og med rentesats på 2,35% p.t.
Lånet fordeles på alle leilighetene i forhold til størrelsesbrøk og nedbetales og betjenes via felleskostnader. Spesifikasjon av rentekostnader og avdrag pr. leilighet er vedlagt i salgsoppgaven. Se også pkt. rentekostnader fellesgjeld og avdrag fellesgjeld.
Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

Rentekostnader fellesgjeld

Boligtype 1 betaler ca. kr. 2.714,- pr.mnd i renter via felleskostnader. 22% av dette er fradragsberettiget på skatten ( kr.597)
Boligtype 2 betaler ca. kr. 3.472,- pr.mnd i renter via felleskostnader. 22% av dette er fradragsberettiget på skatten (kr. 695)
Boligtype 3 betaler ca  kr.3.699,- pr.mnd i renter via felleskostnader. 22% av dette er fradragsberettiget på skatten (kr.740)
Renter på fellesgjeld er inkludert i beløp for månedlige felleskostnader.
Dette basert på flytende rente som p.t. er  2,35% p.a. Rentesats kan endre seg og påvirke rentebeløpet og beløp som er fradragsberettiget på skatten. Se også eget vedlegg i salgsoppgave.

Avdrag fellesgjeld

Boligtype 1 betaler ca. kr.2.169,- pr.mnd i avdrag på fellesgjeld.
Boligtype 2 betaler ca. kr.2.775,- pr.mnd i avdrag på fellesgjeld.
Boligtype 3 betaler ca kr. 2.955,- pr.mnd i avdrag på fellesgjeld.
Avdrag på fellesgjeld er inkludert i beløp for månedlige felleskostnader.

Regnskap

Dette er et ny oppstartet borettslaget og borettslagets regnskap foreligger derfor ikke.
Ifølge åpningsbalanse pr. 15.06.2019 "Ung i Sentrum Borettslag" vil egenkapitalen være kr. 130 000,-. Dette skal bære rentekostnader for hele byggeprosjektet samt gebyrer ved tinglysning og stiftelse av borettslaget.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligtype, eierform og byggeår

Leilighet (Borettslag), byggeår: 2019

Antall soverom

1

Byggeår

2019

Byggemåte

Bygget er oppført i stål og betong, med trevegger kledd med panel utvendig.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest vil foreligge før innflytting.

Boligens areal

Primærrom: 37,20 kvm - 52,40 kvm, Bruksareal: 44,30 kvm - 59,80 kvm
Fordeling leiligheter:
20 stk. leiligheter à 37,2 kvm P-rom, 44,3 kvm BRA.
4 stk. leiligheter à 50,1 kvm P-rom, 57,5 kvm BRA.
2 stk. leiligheter à 52,4 kvm P-rom, 59,8 kvm BRA.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealer fremkommer av tegninger utarbeidet av arkitekt.

Oppvarming

Elektriske varmekabler på bad. Radiatorer forøvrig. Det er innlagt fjernvarme fra Skagerak Varme i hele prosjektet. Fjernvarmen brukes til oppvarming og varmt tappevann og betales via felleskostnadene. Dette akonto og avregning foretas årlig.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Viser til budsjett utarbeidet av USBL, som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Løpende kostnader

Viser til budsjett utarbeidet av USBL, som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Området eiendommen ligger i er regulert til andre sikringssoner, båndledding etter lov om kulturminner, bolig/tjenesteyting, offentlig eller privat tjenesteyting, gatetun og uteoppholdsareal etter reguleringsplan Anders Madsens gate (vedtatt 4.2.2015 og plan-ID 704 20140100). Reguleringsplaner som berører eiendommen er Anders Madsens gate (vedtatt 22.6.2011 og plan-ID 20090017). Det er planleggingsarbeid i Storgaten 49 (plan-ID 704 20160147) For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Heftelser

Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i den enkelte andelen (fortiden kr. 99 858,- x 2).
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Tønsberg kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Interessenter melder sin interesse til Tønsberg kommune gjennom e-post: ungisentrum@tonsberg.kommune.no, med dokumentasjon som viser at tildelingskriteriene er oppfylt.

Overtagelse

Etter avtale. Godkjente kjøpere utvelges av USBL etter loddtrekning.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt. DNB har utarbeidet et låneeksempel vedlagt i denne salgsoppgaven, og kjenner prosjektet godt. For tilbud, ta gjerne kontakt med Remi Andre Fosshaug i DNB: remi.andre.fosshaug@dnb.no