Hvasser

To sjønære og luftige boligtomter på ettertraktede Hvasser

To tomter på Hvasser , 3148 Hvasser

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Preben Rakfjord
Preben Rakfjord Eiendomsmegler / Partner
Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 955 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 231
Bruksnummer 186
FINN.no 327103225
Sist endret 10.11.2023 13:00
Prisantydning 1 350 000,-
Totalpris 1 385 119,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) -------------------------------------------------------- 35 119,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 385 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Standard

To tomter beliggende i flotte og rolige omgivelser på Hvasser i Ytre Oslofjord. Kort vei til sjøliv og naturen. Nærområdet består av både fritidsboliger og helårsboliger.

Tomtenes prisantydning er kr 1.350.000,- pr. tomt + omkostninger.

Tomt med GBNR. 231/186 har et tomteareal på 922 kvm ifølge matrikkelkart fra Færder kommune. Det gjøres oppmerksom på at bygningene som er tegnet inn på matrikkelkartet til denne tomten er revet.

Tomt med GBNR. 231/182 har et tomteareal på 955 kvm ifølge matrikkelkart fra Færder kommune.

Kort fortalt:

- Gode solforhold fra morgen til kveld.
- Kort vei til flotte Fynstranda og Hvasser sentrum
- Sjelden anledning i ettertraktet område.
- Fantastiske turområder i umiddelbar nærhet.

Beliggenhet

Her finner du idyllen du lengter etter året rundt, romantikk, reker på bryggekanten, båtliv, strender, og fantastiske bade og turmuligheter i skjønn forening. Her har du bilvei helt frem og godt med sol.

Hvasser er en øy i Færder Kommune og er et populært ferieparadis for mange - ikke minst er øya kjent for sin unike kontakt med skjærgården og havet. På Hvasser er det Sandøsund som er sentrum og fra eiendommen er du kun en gåtur unna Havbakeriet som er et lite bakeri. På Sandøsund finner du Joker dagligvareforretning, bakeriutsalg, fiskerimottak med utsalg, isbar, samt restaurantene Solsiden og Blå Brygge. Hvasser er også kjent for sine vakre turområder og hyggelige badesteder. Her finnes blant annet Lilleskagen i nord og Fynsletta for å nevne noen. Ikke minst har du populære Nessletta et steinkast unna. Har du barn er dette det perfekte stedet  for ballek og andre aktiviteter.

Tjøme kan tilby en rekke fasiliteter for barn og unge. På Hvasser finner du en rekke fotballøkker, turområder og badestrender. Ellers på øya finnes blant annet idrettshall, kunstgressbane på Ormelet, tennisbane, golfbane på Rød, basketballbane og ridesenter på Verdens Ende.

Løpende kostnader

Kjøper må ta høyde for kostnader til bl.a.:

- Tilkobling til vann, avløp, strøm og vei (tilknytningsavgift)
- Nødvendige søknader hos Færder kommune
- Bygningsforsikring
- Innboforsikring
- TV/Internett
- Strøm
- Kommunale avgifter

Adkomst

Fra Tønsberg følger man skilting til Tjøme (FV308), følg så veien til Ormelet og videre til Brøtsø. Kjør deretter over broen til Hvasser og hold Hvasserveien helt til du har passert kirken og veien svinger til høyre. Ta så inn Jørestrandveien og følg denne et lite stykke. Når Jørestrandveien deler seg og kvieveien går til høyre og Jørestrandveien går til venstre ligger tomtene rett frem.

Formuesverdi

Formuesverdi foreligger ikke.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger med plannavn "Kviet Hvasser", vedtatt 10.12.1997. I henhold til kommuneplan, vedtatt 06.09.2023, ligger eiendommen i et område avsatt til boligbebyggelse - nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, samt ras- og skredfare.

I henhold til reguleringsbestemmelsene fremkommer det at området tomten ligger i heter B7 og er spesifisert i reguleringsbestemmelsene. Der står det: Innenfor områdene kan det oppføres frittliggende eneboliger med garasje. Materialvalg, dimensjoner og utførelse må tilpasses strøkets karakter. Boligene må sikres mot radongassinntrengning. Det er ikke tatt stilling til om bebyggelsen kan oppføres med kjeller så lenge ledningsnettet ikke er prosjektert. Boligene kan oppføres med:

* Maksimal gesimshøyde 4,0meter og maksimal mønehøyde 7,5 meter (tilsvarer gammel 1 1/2 etasje)
* Bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 20 % av tomtens nettoareal.
* Takvinkel mellom 30 og 40 grader

Fellesbestemmelser for boligbebyggelse:

Det skal for hver bolig være 2 biloppstillingsplasser i tillegg til garasjeplassering. Før utbygging av den enkelte tomt igangsettes skal det foreligge en godkjent situasjonsplan som viser, 1. bygningers plassering, høyde og takform, 2. adkomst, garasjeplassering og parkeringsplasser, 3. terrengbehandling og eksisterende beplantning.

Se reguleringsbestemmelsene vedlagt i salgsoppgaven for videre konkrete bestemmelser om området.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 46 85 90 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler.

Adresse og matrikkel

To tomter på Hvasser, 3148, Hvasser, Gnr. 231 bnr. 186 i Færder kommune

Oppdragsnummer

28-23-0271

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Bakke Sørvik & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.