Hvaler - Skjærhalden, Kirkøy , Lammenes 62-72

Type Næringsbygg
Primærrom 789m²
Bruttoareal 825m²
Tomt 9 397m²
Oppholdsrom
Soverom
Byggeår 2008
Gårdsnummer 23
Bruksnummer 53
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 20 000 000,-
Totalpris 20 501 222,-
Ligningsverdi 0,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

20 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 500 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 20 000 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 501 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 20 501 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen er i sluttfasen av omregulering. Utvalg for plan- og byggesaker vedtok 30.10.2019 å sende planforslag med KU og tilhørende plandokumenter på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende bebyggelse på planområdet til helårsboliger. Det vil si at dagens fire boenheter vil videreføres, arealer i kjeller og spa-anlegg blir ombygget til helårsboliger. Totalt blir det 7 boenheter på området. Mulighet for carport og sportsboder opprettes på eksisterende parkeringsplass, hvor frisikt skal ivaretas.  Det som i dag ligger inne som campingformål blir foreslått omregulert til boligformål, lekeplass og en utvidelse av naturvernområdet mot nasjonalparkgrensa sørover. Eksisterende veg til hyttene er tegnet inn i plankartet, og bommen sør på området mot tidligere nasjonalparkgrensa blir videreført.

3 av leilighetene er leid ut pr.d.d.

Innhold

Eiendommen er seksjonert og består av 6 seksjoner.
4 stk. leiligheter a ca. 105 kvm over 2 etasjer. Hver leilighet har 4 soverom, bad, bad/vaskerom, stue og kjøkken, samt terrasse. Seksjon med SPA- avdeling på ca 263 kvm bra og en kjellerseksjon pa ca 200 kvm bra.

Standard

Gjennomgående god standar.

Beliggenhet

Friluftsområdet Ørekroken ligger i umiddelbar nærhet, en vakker lagune med krokete furtrær, masse sand, en lang og skjermet sandstrand og meget ettertraktede turområder. Kyststien tar deg videre til Storesand mot øst - øyas bade-eldorado, og videre mot Skjærhalden sentrum med gjestehavn, restauranter, fiskebutikker, og andre fasiliteter som hører et lite bysentrum til. Går du mot vest kommer du til Rødshue - et mer værbitt landskap med rullestein og et gammelt steinbrudd som nå også huser en vakker steinskulpturpark, som er en del av Ytre Oslofjord Nasjonalpark.
På Lammenes 62-72 ligger du midt i mellom ytterpunktene på søndre Kirkeøy, du har også kort vei til det lokale bryggeriet, til Hvaler Gjestgiveri som arrangerer en rekke konserter sommerstid, og til flotte sykkelområder på en av Norges aller vakreste øyer.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest foreligger

Boligens areal

Primærrom totalt: 789 kvm, Bruttoareal totalt: 825 kvm

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Elektrisk i leilighetene, sentralfyrt i hovedbygget,
SPA avdelingen har varmegjenvinning

Adkomst

Kjør mot Skjærhalden, straks etter tunnelen ligger eiendommen på høyre side

Regulering

Eiendommen er under omregulering, ta kontakt med megler for mer informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: henriette@mollerpartners.no eller SMS: 46 63 52 92 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
Finn ut mer
Henriette Knold Andersen
Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Henriette Knold Andersen

46 63 52 92

henriette@mollerpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
80%

eier sin egen bolig

75%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

54%

har bolig på over 120 kvm

27%

av boligene er nyere enn 20 år

19%

er barnefamilier