Boligtomt Holte/Buskogen på Kråkerøy - sydvendt beliggenhet rett i utkanten av populært byggefelt

Kråkerøyveien 170 , 1675 Kråkerøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Margareth Cielicki
Margareth Cielicki Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

94%

eier sin egen bolig

93%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

55%

har bolig på over 120 kvm

6%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type Boligtomt / Selveier
Tomt 757 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 426
Bruksnummer 232
FINN.no 149940829
Sist endret 27.04.2020 17:12
Prisantydning 1 500 000
Totalpris 1 538 722

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 38 722,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 722,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Fin boligtomt på 757 kvadratmeter midt i en grønn lunge rett ved Holteåsen.
Det er adkomst fra Kråkerøyveien. På tomten i dag står det en garasje (merket med 170).
Eiendommen kan bebygges med 1 etg og eventuelt sokkeletasje dersom tomtens terreng tilsier det. Dersom man skal innrede loft må det søkes om dispensasjon for dette.
Tillatt bebygd areal må ikke overstige 30% av tomtens areal.
Bygninger skal ha saltak, med takvinkel mellom 27 og 37 grader.
Ved oppføring av bo-enheter skal det avsettes plass for oppføring av garasje i tilknytning til adkomst. Foran garasjeport skal det avsettes plass for en biloppstillingsplass.
Mesteparten av tomten er markert opp og kan besiktiges. Det er slått opp en til salgs-plakat på garasjen.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i en slakk sydvendt skråning rett ved gang-og sykkelstien mot Holteåsen og Barkedalen. Her er det høye eiketrær, og skog i umiddelbar nærhet, samtidig som det er et fint utsyn utover jordene mot syd.
Det er gang- og sykkelsti både i retning Lunde skole, Kråkerøy Ungdomsskole og mot sentrum.
3 minutter ned til busstopp der det går buss til Fredrikstad, Oslo og Hvaler.
Deilige turområder i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Fra Kråkerøyveien: Forbi Kråkerøy kirke. Ta andre avkjørsel til venstre når du har passert kirken, men før Holtesletta svinger mot sør. Avkjørselen kan være vanskelig å se.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål i reguleringsplan Holte/Buskogen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: margareth@mollerpartners.no eller SMS: 47 02 52 69 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,90 % beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4.950,-, tilrettelegging. kr. 0,-, imarkedspakke kr 9.500,-  Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.