Kråkerøy

Dreieværste

C403 Dreieværste Stadion 19 , 1671 Kråkerøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

100%

har bolig mellom 60-120 kvm

50%

av boligene er nyere enn 20 år

33%

er gift

50%

har videregående skole eller høyere

33%

har inntekt over 200.000

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Bruksareal 104 m²
Soverom 3
Etasje 4
Gårdsnummer 423
Bruksnummer 191
FINN.no 155611400
Sist endret 18.02.2021 11:30
Prisantydning 7 250 000
Totalpris 7 263 492

Beregnet totalkostnad

7 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 120,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 485 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 202,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 13 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 263 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Etasje

4. etasje.

Beskrivelse

C403, B501 og B603 har et delikat og soft uttrykk, med vegger i kalk og hvitpigmentert gulv. Kjøkkeninnredningen er i en lun og dempet greige tone, med hvitmønstret benkeplate. Soverommene holder en spennende grågul farge og et av de små er i en dempet rosagråtone som vil holde seg i motebildet i lang tid framover.

Beliggenhet

Dreieværste ligger mellom Smia og Maskinhallen på Værste-området på Kråkerøy. Dette er den delen av bryggepromenaden som ligger nærmest Værstebroa. Stadion ligger mot sør, og elva mot nord.
Fredrikstad som by har grodd fram på alle sider av Glommas munning, der elva deles i to av øya Kråkerøy med et østre og et vestre løp. Gamlebyen ligger ved det østre løpet, mens sentrum strekker seg fra fergeleiet på Cicinon og ned mot den nye Værstebroa. Kråkerøy og den historiske øya Isegran er omkranset av vann og har tilknytning til sentrum med 2 bilbroer og en gangbro, i tillegg til en rekke fergeleier der byfergene frakter myke trafikanter gratis fra Gressvik i vest til Gamlebyen i øst. Tilbudet utvides stadig. Det er i de tilstøtende områdene til elven vi finner de attraksjonene som karakteriserer Fredrikstad. På bysiden har du bryggepromenaden med alle sine restauranter og utesteder, parker og friarealer. Her foregår det masse sommerstid når byen syder over av turister, festivaldeltakere og båtfolk. Fredrikstad har enestående flotte historiske områder: Gamlebyen, Vaterland, Isegran og Cicinon, og her er det rikelig med gode turmuligheter enten du foretrekker promenade elvelangs, byvandring, skjærgård eller skog- og mark. I en akse fra elven og gangbroen til Værste finner vi handlegate, kjøpesentre og med tiden ny jernbanestasjon. På Værste-området vil det videreutvikles en forlengelse av bykjernen med butikker, restauranter og boområder. Nordre Kråkerøy er allerede en av byens mest attraktive og etterspurte områder og Dreieværste blir å regne som beliggende i et rolig men sentralt sentrumsområde. Bygget vil ligge elvelangs mellom Smia (høyskolen) og Maskinhallen, med ryggen til bygget som huser Fredrikstads stadion, butikker, næring og parkering som nærmeste nabo. Dette vil være siste sjans til å sikre seg en leilighet med elveutsikt i sentrumsdelen av Kråkerøy - samtidig som man her er rett i utkanten av smørøyet i den nye bydelen som vokser fram på Værste og også er planlagt på motsatt side av elven. Her vil du ha det du trenger i gangavstand, med nærbutikk i nabobygget, helsehuset og apotek, frisør m.m på motsatt side av kvartalet. Du er kun få minutter fra gangbroa over til sentrum, og det vil ligge et fergeleie med gratis byferge rett ved siden av Dreieværste.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader er stipulert av og vil iht. budsjett beløpe seg til ca. kr.40,- pr. m² BRA pr. leilighet pr. mnd. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, eiendomsskatt, tv/internett osv.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. .

Formuesverdi

Fastsettes normalt i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Boligens areal

Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg.
Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfeller avrundet til nærmeste halve kvadratmeter. Arealer oppgitt på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i forbindelse med detaljprosjektering, og det kan forekomme avvik grunnet interne sjakter, rørføringer, stolper etc.
Det presiseres at verken sportsbodareal i kjeller eller privat balkong-/terrasseareal er medregnet i bruksarealene oppgitt for den enkelte bolig i prospekt og prisliste.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Lørjekaia plan ID 0106 1163 vedtatt 03.05.2019. Rammetillatelse gitt 18.06.2019.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

Betalingsbetingelser

I forbindelse med vedtatt byggestart skal det foretas en delinnbetaling tilsvarende 10 % av kjøpesummen. Eventuelt lån til å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse/ overskjøting. Restkjøpesum inkludert omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest 1 uke innen overtakelse i henhold til kjøpekontrakt. Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter §47 i Bustadsoppføringsloven. Eventuelle tilvalg som aksepteres av kjøper faktureres direkte fra entreprenørene. Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for prosjektet som er tilpasset Bustadsoppføringslova. Det gjøres egen avtale om parkering/ bruksrett til parkeringsplass.

Endringsarbeider

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett, innvendige dører, veggfarger, fliser, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9.
Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klientkonto, eller faktureres direkte fra entreprenør/selger.
Endringer ut over det som fremkommer i tilvalgsbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, prosjektering, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova §44. Endringer må forholde seg til gjeldende byggeteknisk forskrift TEK 17. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova §9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg / endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger / selger. Alle bestilte tilvalg skal være oppgjort før overtakelse.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.