Begbytunet - Kun 6 selvbyggertomter inntil markagrensen - Velkommen til tomtevisning! 2 reservert

Begbytunet , 1639 Gamle Fredrikstad

VISNINGER

28. mai torsdag kl. 17:00-18:00

MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 755 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 601
Bruksnummer 24
FINN.no 176009117
Sist endret 19.05.2020 14:06
Prisantydning 2 795 000
Totalpris 2 866 212

Beregnet totalkostnad

2 795 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) 69 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 795 000,-)) -------------------------------------------------------- 71 212,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 866 212,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Mellom det nyere Bråtenfeltet og den eldre delen Moenfeltet, kommer nå prosjektet Begbytunet. Begbytunet ligger litt opp i høyden og vil få fin utsikt mot vest over nærområdet samt mot Fredrikstad sentrum. Området er avskjermet og ligger luftig til uten gjennomgangstrafikk.
Det er ikke uten grunn at Begby har blitt så populært. Området innbyr i rikt monn til fritidsaktiviteter, gatene er fylt med klassekamerater og med Begby senter like ved, så blir den hektiske hverdagen enklere. Er man interessert i båtliv, sjø og fiske eller ønsker smaken av det urbane så er veien kort både til havet og til Gamlebyen og sentrum i Norges mest attraktive by.
Prosjektet Begbytunet gir deg valget mellom å bygge selv eller velge en av de ferdig prosjekterte eneboligene som kan tilpasses etter eget behov og ønske. Dette er siste sjanse til å kjøpe egen tomt eller frittliggende enebolig inntil markagrensen og med barnehage, skole og idrettsanlegg rett utenfor døren, kort vei til butikk og kun 10 min til Fredrikstad sentrum.
Det er ingen byggeklausul på tomtene. Det vil si at du selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
Tomtestørrelser:
Tomt 1: 699 kvm
Tomt 11: 755 kvm
Tomt: 13: 625 kvm - reservert
Tomt 14: 652 kvm -
Tomt 15: 710 kvm - reservert
Tomt 16: 711 kvm -
30% BYA på tomt nr. 11, 15 og 16
35% BYA på tomt nr. 1, 13 og 14
Garasje og biloppstillingsplass inngår i bebygde arealer, likeså verandaer og balkonger som er bygget som en del av huset.
Det tillates utleieleilighet på inntil 65 kvm.
Maksimal mønehøyde er 8,0 meter, og måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng ved boligens høyeste gavlvegg.
Tomtene leveres med vann/avløp og strøm én meter innenfor tomtegrensen.
Tilkoblingsavgift til kommunen kommer i tillegg.
Det kan forekomme avvik på tomtestørrelsen ved endelig oppmåling.
Det tas forbehold om endringer grunnet offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet.
Utbygger tar forbehold om at kommunen gir igangsettelsestillatelse.
Kjøper er selv er ansvarlig for alle byggesøknader og relevante tillatelser for utbygging av tomten.

Beliggenhet

Begbytunet ligger kun få minutters gange unna Begby barne- og ungdomsskole, barnehager og Begby I.L er et veldrevet idrettslag med mulighet for mange aktiviteter. De har bl.a en kunstgressbane for fotball og ca. 10 km med lysløyper. Siste tilskudd er utendørs treningspark som ligger ved vanntårnet. Det er også kort avstand til Borgehallen for innendørsaktiviteter. Liker du golf tar det noen minutter til Gamle Fredrikstad Golfklubb med flott 18-hulls bane. På Begbytunet bor man bare minutter unna sjøen, lysløypenettet og store skogs- og utmarksområder. På Begby senter, rett nedi veien, finner du blant annet matbutikk, blomsterbutikk og apotek. Vil du ha mer av det urbane, tar du turen til Fredrikstad sentrum. Det er god bussforbindelse til sentrum, eller man kan ta sykkelen med en flott, gratis ferjetur fra Gamlebyen og over. Her finner du gode handlemuligheter, et rikt kulturliv og ikke minst - Brygga i Fredrikstad - med restauranter og cafeer. Fra Begby har man det meste innen kort rekkevidde.
Litt sørover finner du Torsnes som er kjent for sine fantastiske tur- og fiskemuligheter og det er et yndet utfartssted for sopp- og bærplukkere fra hele Fredrikstad-distriktet. Bade kan du gjøre langs hele kystlinjen. Videre er det kort vei til flotte holmer og skjær på Hvaler. Gamlebyen er noen minutter unna og er et flott utfartssted med sjarmerende butikker, cafeer eller kanskje du bare vil "jangle på vollane"?
Det er svært gode bussforbindelser til Fredrikstad sentrum og Sarpsborg, med ekspress-busser videre til Oslo og utlandet. Du spaserer til bussholdeplassen på to-tre minutter. Det er også gang- og sykkelvei til Gamlebyen og til Fredrikstad sentrum.

Løpende kostnader

Leke-/ grillplassen vil bli ferdig opparbeidet av utbygger. Det vil bli etablert en velforening hvor man i fellesskap har ansvar for senere vedlikehold av fellesområdet.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomtene omfattes av reguleringsplan Bråten Begby, vedtatt 09.11.04.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: henriette@mollerpartners.no eller SMS: 46 63 52 92 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.