Gressvik

Viker - Onsøy. Restaureringsobjekt på stor, usjenert og solrik tomt med sjøgløtt. Anneks. Vann/avløp tilgjengelig

Vikerfjellet 47 , 1622 Gressvik

Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 41 m²
Bruksareal 48 m²
Bruttoareal 53 m²
Tomt 1 731 m² / Festet tomt
Byggeår 1967
Gårdsnummer 53
Bruksnummer 2
FINN.no 220153733
Sist endret 10.06.2021 10:21
Prisantydning 1 200 000
Totalpris 1 234 992
Ligningsverdi 143 701,-

Beregnet totalkostnad

1 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) 23 750,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 34 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 234 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Møller & Partners presenterer Vikerfjellet 47.
Hytta ligger solrikt og usjenert til med utsikt mot sjøen i sør, stor tomt på hele 1731 kvm.
Bygningsmassen er i dårlig forfatning og er i behov for en omfattende oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard.
Offentlig vann/avløp tilgjengelig frem til hyttevegg for ca kr 200.000,-
Hytta ligger i ett område med blanding av boliger og hytter på Vikerfjellet/Myråsen.
Noen minutters gange til den gamle fiskerhavna i Vikerkilen eller til fantastiske badeplasser i Faratangen, flotte turområder rett utenfor døra.
5 min kjøretur til nærbutikk på Gressvik, 10 min til Fredrikstad sentrum.
Gunstig festeavtale: kr 1355 pr år, regulering ihht kpi, avtalen utløper i 2065.
Eiendomsmegler Karl Robert Hansen ønsker velkommen til visning !

Innhold

Vindfang, stue, kjøkken, soverom, stellerom. Terrasse mot sørøst med utsikt.
Anneks.

Standard

Eiendommen er i behov av omfattende restaurering for å tilfredsstille dagens krav til standard.
Hytta har i en årrekke hatt taklekkasjer og det er kostatert omfattende råteskader i tak, vegger og gulv.
Det er ikke gjennomført tilstandsrapport på bygningsmassen da den kan betegnes som rivningsklar.
Det oppfordres til å gå grundig igjennom eiendommens tilstand.

Beliggenhet

Eiendommen har en tilbaketrukket plassering på Vikerfjellet. Området er grønt og frodig i sommerhalvåret og med tomtens størrelse og hyttens plassering oppleves eiendom som luftig og fri. Området er et  etablert bolig/hytteområde på Viker.
Populært område hvor man kombinerer rolig landlig beliggenhet med kort avstand til de fleste fasiliteter. Skog, natur og sjø ligger i nærheten.  Dagligvare og Gressvik sentrum er 5 minutter kjøretur unna. 10 min kjøretur til Fredrikstad sentrum.
Ønsker man å la bilen stå kan man bruke sykkelen ned til gratis byferge. Kort vei til kjente badeplasser ved Faratangen.
Vikerkilen båthavn ligger noen minutters gange unna, med båt herfra ligger områdets fantastiske skjærgård lett tilgjengelig.
ca 75 min med bil fra Oslo.

Boligens areal

Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 48 kvm, Bruttoareal: 53 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 41 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue, kjøkken, soverom, stellerom 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 731 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2065, Festeavgift: 1355, Neste regulering av festeavgift i 2028 ihht kpi.

Garasje / Parkering

Parkering på anvist plass ca 50 m fra hytta.
Eiendommen har tinglyst vei frem til tomten gjennom festeavtalen, men denne veien er ikke søkt godkjent hos offentlige myndigheter.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 1 088 pr. år Eiendomsskatt kr 1601

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 143 701 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  omfattes av:
Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032
Formål: 530 - Hensyn friluftsliv
5200 - LNF - spredt bolig- fritids eller
næringsbebyggelse
Eiendommen er ikke regulert

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Det er idag opparbeidet vei frem til eiendommen. Veiens siste 50 meter frem til eiendommen er ikke søkt godkjent og er å anse som ikke godkjent.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Offentlig vann/avløp gjennom privat anlegg ligger tilgjengelig.
Kostnad på dette er stipulert til kr 200.000,- frem til hyttevegg.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til karl.robert@mollerpartners.no eller SMS: 92 05 24 80 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Vikerfjellet 47, 1622, Gressvik, Gnr. 53 bnr. 2 Fnr. 15 i Fredrikstad kommune

Eier

Fva as

Oppdragsnummer

29-21-0021

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Møller & Partners a/s sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.