Vesterøy

Kun 1 tomt igjen. boligtomter uten byggeklausul på Vesterøy- flott skjærgård og natur - mulighet for båtplass - 40% BYA.

Åsen boligområde tomter , 1684 Vesterøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

91%

eier sin egen bolig

89%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

24%

av boligene er nyere enn 20 år

32%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 602 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 49
Bruksnummer 518
FINN.no 229914952
Sist endret 08.09.2023 09:14
Prisantydning 1 200 000,-
Totalpris 1 231 342,-

Beregnet totalkostnad

1 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-)) -------------------------------------------------------- 31 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 231 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Åsen og et nytt boligområde på Vesterøy!

Prosjektet ligger i naturskjønne områder, med kort vei til strender, flotte turområder og skjærgård - alt man forbinder med Hvaleridyll. Inne på området har utbygger lagt vekt på å beholde en del fjell og svaberg for å gjenspeile den sjønære beliggenheten. Veien inn til området er blindvei, så det er ingen gjennomgangstrafikk.

Området vil bli et mindre boligfelt med 2 frittliggende eneboligtomter uten byggeklausul, eneboliger i rekke og mindre eneboliger. Boligområdet er akkurat passe stort for å skape et godt bomiljø. Det vil anlegges lekeplass og kjøpere vil få mulighet til å leie båtplass opp til 3m bredde (14-25 fots båt) ved Hesthella. Pris kr. 6- 10.000,-/år.

Tomtene som har størrelse mellom 440 kvm - 602 kvm passer godt for ulike behov og familiesituasjoner, alt fra en stor bolig over 2 plan til en mindre lettstelt tomt med bolig på 1 plan.Tomt nr. 5
Gnr 49, bnr 518
Størrelse 602 kvm
Pris: 1.200.000,-

Tomt nr. 6: Solgt.
Gnr 49, bnr 514
Størrelse: 440 kvm
Pris: 1.200.000,-Maks utnyttelse av tomt er 40% BYA.
Tomtene leveres byggeklar med VVA ført 1m inn på tomt. Tilkoblingsavgift til Hvaler kommune kommer i tillegg.
Det legges fiber til området, tilkoblingsavgift tilkommer.
Tilkobling e-verk ca. 20 000,-
Det vil i tillegg opprettes en velforening for felles vedlikeholdsansvar av lekeplasser, evt. snømåking etc.
Det må påregnes en årlig kostnad til velforeningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Byggmester Arild Andersen AS og Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS og kontrakt om oppføring av bolig etter bustdaoppføringslova kan inngås med en av disse. Hjemmelshaver til området er Hvaler Boligutvikling AS.

Beliggenhet

Området er beliggende på Vesterøy nærmere bestemt Hauge i naturskjønne områder med kort vei til sjøen. Området består av både eneboliger, rekkehus og hytter. Boligfeltet på Åsen ligger tilbaketrukket fra hovedveien uten gjennomgangstrafikk. Fine lekeområder opparbeides på feltet. Populære badeplasser i Vauerkilen i gangavstand. Idylliske Papperhavn, fiskehavna i Utgårdkilen ligger i sykkelavstand.
Velkjente Guttormsvauen/Kuvauen ligger i sykkelavstand. Her er det urørt , vilt og vakkert med havet rett inn, slående havsutsikt mot sørvest.
Med båt ligger områdets fantastiske skjærgård lett tilgjengelig. Kort vei til butikker, apotek og restaurant i Ødegårdskilen, samt barnehage. Herfra er det hyppige avganger til Skjærhalden, Fredrikstad og Oslo. Skjærhalden, Hvalers sentrum har en god variasjon av butikker, restauranter og eget vinmonopol. Herfra kan du benytte deg av øyhopping ved hjelp av fergeforbindelsen til Hvalers ytre øyer. Det er også fergeforbindelse til Strømstad fra Skjærhalden. Det er bussforbindelse både til Fredrikstad og Oslo fra RV 108.
20 min med bil til Fredrikstad sentrum, ca 80 min kjøretur til Oslo.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 63 52 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Området består også av prosjekterte boliger i rekke og eneboliger. Gjennomføring og bygging av disse forutsetter tilfredstillende forhåndssalg. Frittliggende eneboligtomter selges uavhengig av dette.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 


Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Åsen boligområde tomter, 1684, Vesterøy, Gnr. 49 bnr. 518 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

29-21-0196

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart og matrikkelbrev. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at ASK Møller sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.