Torp

Byggeklare boligtomter med flott beliggenhet på Torp - 5 selges nå - tomt 16

Børstadbuen tomt nr 16 , 1658 Torp

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

64%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

49%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

39%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 866 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 614
Bruksnummer 253
FINN.no 232041995
Sist endret 26.10.2022 17:23
Prisantydning 1 800 000,-
Totalpris 1 846 342,-

Beregnet totalkostnad

1 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 46 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 846 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Børstadbuen vil bli et helt nytt boligområde på Torp - flott beliggende ved elva og Glommastien og med barnehage midt på området.

Nærområdet er svært familievennlig med gangavstand til Torp barneskole, kort vei til Borge ungdomsskole matbutikkene Coop og Rema1000 like i nærheten. Det er en egen lekeplass i reguleringsplanen for Børstadbuen og rett ved siden av boligområdet ligger Torp idrettsforening, hvor det er planlagt et nytt flott idretts- og nærmiljøanlegg, se link:
https://www.torpif.no/gallery/Idretts-%20og%20N%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg%20Torp%20(1).pdf

Boligområdet består av totalt 27 eneboligtomter, 5 stk skal selges nå, resterende er planlagt solgt og bygget i etapper de neste årene.Tomtene er ferdig fradelt, VA ført 1 meter inn på tomtene og infrastruktur er på plass. Veier skal asfalteres.

Reguleringsplanen åpner opp for ulike takformer og taktekking. Her er det muligheter for både klassiske boliger, men også mer moderne uttrykk med rette linjer og flatt tak. Det er tillatt med 25% utnyttelse av tomten. (BYA).

Det er lagt rør for fiber fra Altibox/VikenFiber til hver tomtegrense, samt at det er lagt fram ekstra rør til hver tomtegrense for leveranse fra alternativ aktør.

Det er fjellgrunn på alle tomtene med jordmasser fra 0 til ca. 3 meter med unntak av tomt nr. 18 hvor det er skiftet ut masser og fylt om med sprengsten rett på fjellgrunn

Tomtene selges med byggeklausul, det må inngås avtale med Byggmester Arild Andersen AS om oppføring av bolig. Firmaet ble startet i 1978 og har lang erfaring med å bygge arkitekttegnede Nordbohus-boliger, men hjelper også til med å tegne din egen drømmebolig.

Tomtene er gjenstand for budgivning. Det vil settes opp tomtevisning og Byggmester Arild Andersen AS tar gjerne imot henvendelser for å gi en stipulert kostnadsoversikt på ulike hustyper før bud.

Det er pliktig medlemskap i velforening.

Mulig fremdrift/oppstart av grunnarbeider ved salg av de første 5 tomtene (forutsatt godkjent byggesøknad):
Bolig 1 - Uke 45 - 2021
Bolig 2 - Uke 45 - 2021
Bolig 3 - Uke 5 - 2022
Bolig 4 - Uke 9 - 2022
Bolig 5 - Uke 12 - 2022

Byggetid er avhengig av type boliger.

Det skal kun selges 5 tomter nå, og tomtene 18, 19, 20, 21, 22 og 23 kan vurderes solgt som en av de 5 dersom disse er av mer interesse enn de som er markedsført. Ta evt. kontakt med megler for mer informasjon.

Beliggenhet

Børstadbuen ligger i trafikkstille og barnevennlige omgivelser på Torp, med kort adkomst til skoler og barnehager og med et godt utgangspukt for hyggelige rekreasjonsmuligheter. For eksempel en sykkeltur på Glommastien. Dette er en godt merket rundtur på ca. 35 km som tar deg med fra Sarpsborg til Fredrikstad, og som passer for både store og små. Du kan sykle langs Glommastien videre til Gamlebyen med butikker, spisesteder og gratis ferge over til vestsiden. Avstanden til Fredrikstad og Sarpsborg blir kort med hyppige bussavganger i begge retninger. Området har nærmest ubegrensede muligheter når det kommer til fysisk aktivitet for store og små. Torp Idrettsforening ligger rett utenfor og det er kort vei til flere idrettsanlegg som har aktive miljøer innen fotball, håndball, innebandy, svømming etc.

I tillegg til Coop og Rema1000 som ligger like ved, er det er flere handlesenter noen minutters biltur unna. Bl.a Østsiden storsenter. Her finner du blant annet dagligvare, apotek, Plantasjen, Europris, Nille og restaurant. Her kan man ta turen gjennom den nye bydelen Verksbyen med Capjon Park som har mange moderne lekeapparater, en stor dam og vakker natur. Herfra går det sti videre helt ned til Skakkeløkka hvor man finner bålplass og fiskebrygge. På vinteren er akebakken like over et naturlig samlingspunkt for lokalbefolkningen.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomten er regulert til bolig.
Reguleringsplan Torp Mellom
Tilhørende plankart datert 23.06.00 med siste revisjon 10.05.01.

Det er planlagt boligutbygging av området rundt Torp Bruk.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 63 52 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Børstadbuen tomt nr 16, 1658, Torp, Gnr. 614 bnr. 253 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

29-21-0217

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart og matrikkelbrev for tomten. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis.

Det gjøres oppmerksom på at Møller & Partners a/s sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.