Vesterøy

Vesterøy/Hauge - 3 solgt og bygging av 5 boliger er vedtatt. 2 ledige. Ferdigstillelse våren/høst 2023.

Åsen boligområde , 1684 Vesterøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Karl Robert Hansen
Karl Robert Hansen Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

91%

eier sin egen bolig

4%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

24%

av boligene er nyere enn 20 år

32%

er barnefamilier

Type / Eierform Rekkehus / Eierseksjon
Tomt 1 630 m² / Fellestomt
Gårdsnummer 49
Bruksnummer 517
FINN.no 224865911
Sist endret 26.10.2022 17:06
Prisantydning 5 000 000,-
Totalpris 5 023 872,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
13 4 165 m2 5 000 000,-
14 4 165 m2 5 000 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Nå starter byggingen på Åsen!
3 boliger er solgt og det er 3 ledige i første byggetrinn på 5 boliger. Ferdigstillelse er forventet våren og høsten 2023.

Prosjektets hjemmeside:
www.åsenboligområde.no

Åsen blir et idyllisk boligområde hvor naturen og de maritime omgivelsene er tett på. En fin blanding av svaberg, fjell, uberørt natur og et pent opparbeidet familievennlig boligområde. Området vil bli et mindre boligfelt med 4 frittliggende eneboligtomter og 11 boliger i rekke, akkurat passe for å skape et godt bomiljø. Her skal barn og barnebarn kunne boltre seg på lekeplassene i et trygt og rolig nærmiljø uten gjennomgangstrafikk. Skolebussen stopper også like bortenfor.

På Åsen får du mye for pengene, boligene blir innholdsrike og leveres med god standard. Ønsker du å tilpasse boligen enda mer, så er det også mulig.

Prosjektet ligger i naturskjønne områder, med kort vei til strender, flotte turområder og skjærgård - alt man forbinder med Hvaleridyll.
Kjøpere vil få mulighet til å leie båtplass opp til 3m bredde (14-25 fots båt) ved Hesthella.
Pris kr. 6- 10.000,-/år.

I tillegg til de frittliggende tomtene vil første salgstrinn bestå av 3+2 boliger i rekke.
Innh:
1.etg.: Entre/gang, bad, vaskerom/teknisk rom og 3 soverom.
2.etg: Stor åpen stue/kjøkkenløsning med utgang til terrasse, bad og hovedsoverom.
Carport og sportsbod.

Boligene vil få en god standard, det er lagt vekt på moderne og tidsriktige innredninger og materialer, samt en fleksibel og funksjonell planløsning.
Det er lagt opp til 4 soverom, men flere er av god størrelse og kan fint benyttes som tv-stue.

Det leveres bad i begge etasjer med bl.a. vegghengte toalett og 90x90 dusjdører og separat vaskerom/teknisk rom.

Den åpne stue-/kjøkken løsningen blir et stort flott allrom på over 50 kvm med Sigdal-kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer, stålpipe og peisovn og skyvedør ut til 24 kvm stor takterrasse over carporten.

Det leveres asfaltert gårdsplass og gress på uteområder.

Frittliggende tomter i størrelsen 330-602 kvm selges med byggeklasul.

Prosjektet er et samarbeid mellom Byggmester Arild Andersen AS og Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS. Hjemmelshaver til området er Hvaler Boligutvikling AS.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Vesterøy nærmere bestemt Hauge i naturskjønne områder med kort vei til sjøen. Området består av både eneboliger, rekkehus og hytter. Boligfeltet på Åsen er beliggende tilbaketrukket fra hovedveien uten gjennomgangstrafikk.. Fine lekeområder opparbeides på feltet. Populære badeplasser i Vauerkilen i gangavstand. Idylliske Papperhavn, fiskehavna i Utgårdkilen ligger i sykkelavstand.
Velkjente Guttormsvauen/Kuvauen ligger i sykkelavstand. Her er det urørt , vilt og vakkert med havet rett inn, slående havsutsikt mot sørvest.

Med båt ligger områdets fantastiske skjærgård lett tilgjengelig.

Kort vei til butikker, apotek og restaurant i Ødegårdskilen, samt barnehage. Herfra er det hyppige avganger til Skjærhalden, Fredrikstad og Oslo.

Skjærhalden, Hvalers sentrum har en god variasjon av butikker, restauranter og eget vinmonopol.

Herfra kan du benytte deg av øyhopping ved hjelp av fergeforbindelsen til Hvalers ytre øyer. Det er også fergeforbindelse til Strømstad fra Skjærhalden. Det er bussforbindelse både til Fredrikstad og Oslo fra RV 108.

20 min med bil til Fredrikstad sentrum, ca 80 min kjøretur til Oslo.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 11 boliger i rekke og 4 frittliggende eneboliger, som bygges ut etappevis.  Prosjektet vil bli organisert som ett eller flere boligsameier. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Tomt / Tomteareal

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

I carport

Internett / TV

Det blir lagt inn fiber fra Hvaler bredbånd til hver bolig. Kjøper må selv stå for tilkobling/abonnement.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av bolig medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Seksjonsnummer og eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering.
Det vil bli utarbeidet vedtekter for sameiet. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Åsen boligområde, 1684, Vesterøy, Gnr. 49 bnr. 517 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

29-21-9011

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.