Vesterøy

Ubebygd tomt på Sydengen! | 744 m2 | Nærhet til sjøen og idylliske omgivelser | Spjærøy

Sydengveien 139 , 1684 Vesterøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Magnus Winther Hansen
Magnus Winther Hansen Partner / Eiendomsmeglerfullmektig

NABOLAGSPROFIL

95%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris over 5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

27%

av boligene er nyere enn 20 år

24%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 744 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 42
Bruksnummer 282
FINN.no 263970879
Sist endret 16.09.2022 15:55
Prisantydning 1 500 000,-
Totalpris 1 538 872,-

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 202,- (Panteattest kjøper) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 38 872,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 872,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Ask Møller & Partners AS presenterer Sydengveien 137!

Det er ikke ofte man har muligheten til å sikre seg en tomt på idylliske Hvaler. På Sydengen er det allerede et godt etablert nabolag med variert boligbebyggelse. Her kan du skape boligdrømmen for hele familien. Sydengen er et av de eldste boligområdene på Hvaler, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass, barnehage og skole. Dagligvarebutikken Rema 1000, KIWI, apotek, tannlege og Bademiljø er heller ikke mer enn 3 km unna ved Fastlandsvien på Vesterøy.

For båtentusiasten ligger både Hvaler Marinesenter og Sand Marina kun en liten kjøretur fra tomten.

Tomten er uregulert og avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel.

Eiendomsmeglerfullmektig Magnus Winther ønsker velkommen til visning.

Beliggenhet

Tomta ligger ytterst i Sydengen på Spjærøy, Hvaler.
Sydengen er et kombinert bolig- og hytteområde på denne øya. Det er kort vei til flott badeplass på Spjærøykilen med fin havbunn av sand.
Spjærøy har et areal på 8 kvadratkilometer og ansees av mange som kulturøya på Hvaler. Her har du mange aktiviteter sentrert rundt Dypedal på motsatt side av hovedveien. Her finner du Spjærøy kirke, Kystmuseet og Brottet - et amfiteater etablert i et gammelt steinbrudd. Her er det forestillinger og konserter sommerstid.
Fra Sydengen er det flotte turmuligheter, for eksempel langs Asmalsundet til Sand. Sand et flott utgangspunkt for å utforske Hvaler og skjærgården enten man har båt eller ikke. Sand er en populær marina med yrende liv sommerstid og her finner man liten kiosk og restaurant.
Hvaler er for mange sommerparadis nummer 1.
Det er 20 minutter med bil til Fredrikstad sentrum og ca. 1,5 t. til Oslo.

Barnehager:
Asmaløy barnehage (0-5 år) - 3,9 km
Huser Gårdsbarnehage - 6,2 km
Hauge barnehage (0-5 år)  - 6,4 km

Skoler:
Hvaler barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) - 3,9 km
WANG Toppidrett Fredrikstad - 17,1 km
Hans Nielsen Hauge vgs - 17,2 km

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger. Tomtene er merket med "Til salgs" skilt.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er omfattet av Kommuneplan 2019-2031 med formål/hensynssone:
5 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav
1110 - Boligbebyggelse
Godkjent/Vedtatt 20.06.2019

Eiendommen er ikke regulert.
Det må søkes dispensasjon fra plankravet om regulering.

Etter Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 gjelder blant annet disse bestemmelsen om bebyggelse:
§ 4.2 Unntak fra plankrav (jf. PBL § 11-10 nr. 1):
  • Møne- og gesimshøyde for bolig skal ikke overstige henholdsvis 7,5 m og 6,5 m.
§ 5.1.1 Bestemmelser for boliger i områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5 og 11-10): 
  • Maksimal størrelse per anneks/garasje/uthus er 50 m² BYA/BRA. Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 6 m og 4,5 m. Anneks/garasje/uthus skal oppføres i tilknytning til bolighus og utformes i tråd med lokal byggeskikk.
  • Grad av utnytting per tomt skal ikke overstige bruksareal (BRA) 30%. Overskridelse av utnyttingsgraden krever reguleringsplan.

Det er opp til kjøper å regulere eiendommen til ønsket bruk eller å bekoste søknad om oppføring av bolig. Kjøper bærer risikoen for nødvendige godkjenninger. Det anbefales å sette seg inn i Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 for mer informasjon, dokumentet ligger vedlagt i salgsoppgaven.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler og/eller Hvaler Kommune.

Tinglyste rettigheter:
2005/12069-1/86 - Registrering av grunn - Dok. ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Det vil bli tinglyst en veirett til eiendommen via en parsell på gnr/bnr 42/68

Vei/vann/avløp:
Eiendommen er ikke tilkoblet kommunalt vann/avløp.
Det går vannledning, spillvannsledning og overvannsledning gjennom tomten. Infrastrukturen på disse bør endres før bebyggelse settes opp. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Konsesjon/Odel:
Eiendommen omfattes av boplikt.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til henriette@mollerpartners.no eller SMS: 46 63 52 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Sydengveien 139, 1684, Vesterøy, Gnr. 42 bnr. 282 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

29-22-0107

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Møller & Partners a/s sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.