Fredrikstad

2 stk prosjekterte eneboliger med svært god beliggenhet i Riisløkka | Høyt og luftig | Solrike terrasser | Garasje

Riisløkka 32 B og C , 1614 Fredrikstad

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

90%

eier sin egen bolig

61%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

60%

har bolig på over 120 kvm

34%

er barnefamilier

34%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 156 m²
Bruksareal 199 m²
Tomt 1 042 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Gårdsnummer 210
Bruksnummer 369
Sist endret 11.11.2022 10:12
Prisantydning 9 500 000,-
Totalpris 9 538 872,-

Beregnet totalkostnad

9 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 202,- (Panteattest kjøper) 37 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 38 872,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 538 872,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse av prosjektet

I rolige omgivelser og ganske så bortgjemt på en høyde i Riisløkka, skal det bygges to prosjekterte eneboliger med svært god beliggenhet - høyt, solrikt og usjenert. Stilmessig har boligene samme moderne uttrykk og gode standard, men med ulik størrelse og løsning er dette boliger som passer ulike familieformer. Boligene er spesialtegnede av arkitekt fra BoligPartner hvor fokuset har vært god tilpassning til terreng, maksimere den luftige beliggenheten og god bokvalitet.  Boligene vil ha store vindusflater, luftig romfølelse, samt meget gode lys- og solforhold.  Tomten skråner mot vest og nabobegyggelsen ligger vesentlig lavere i terrenget. Naturlig nok er vindusflatene lagt til denne siden slik at det er mer skjermet mot nabo mot øst. Begge boligene har en god planløsning, allerede godt tilpasset en familie, men det er også muligheter for egne tilpasninger.

Den største boligen er bolig sør. Hele 240 kvm BRA fordelt over 3 plan gir flere bruksmuligheter. Det er lagt opp til 4 soverom, men med kontoret og mediarommet kan det enkelt bli 6 soverom om behovet er der. Underetasjen er perfekt for ungdommen med eget bad, soverom og mediarom/stue.
1.etg er boligens soveromsavdeling hvor alle de 3 soverommene har god størrelse, det er familiebad og separat vaskerom. I øverste etasje er fokuset det store åpne rommet med kjøkken og stue. Rommet på over 62 kvm får store vindusflater mot vest, flotte lysforhold, utsyn over nærområdet og foldedører ut til en solrik terrasse mot syd. Fra garasjen går man tørrskodd inn i boligen via sportsboden.

Bolig sør innheholder:
U.etg.: Gang, bod, soverom, mediarom/stue og bad.
1.etg.: Gang, teknisk rom/bod, vaskerom, bad, 3 soverom og direkte adkomst til garasje via bod.
2..etg.: Kontor, wc, stue/kjøkken med utgang til terrasse.
Prisantydning kr. 11.500.000,-

Bolig nord er noe mindre, men også her gir planløsingen muligheter for variasjon og det er en fantastisk terrasse på 35 kvm. Boligen har mulighet for 5 soverom men det er i 1.etg lagt opp til 3 soverom av god størrelse og en ekstra TV-stue. I 2.etg ligger hovedsoverommet med eget bad og utgang til terrasse. Stue- og kjøkken rommet får store vindusflater mot vest og foldedører som binder stue og det store uterommet sammen.

Bolig nord inneholder:
1.etg.: Gang/hall, stue, bad, vaskerom, bod og 3 soverom. Utvendig sportsbod og garasje.
2.etg.: Gang, wc, soverom, bad og stue/kjøkken med utgang til terrasse.
Prisantydning kr. 9.500.000,-

Boligene blir oppført med solide materialer som standard. Det leveres utvendige screens på stuevinduer mot vest. Kjøkkeninnredning leveres av Huseby og gulvene i boligen er 1-stavs Haro Oak Light White Plank. Baderommene leveres med tidsriktige 60x60 cm fliser, mosaikkflis i dusjnisjer, dobbeltservant på det ene badet og enkeltservant på det andre. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, vannbåren varme bortsett fra i boder og soverom, samt stålpipe med ildsted. Det settes opp el-bil lader i garasje.
For mer detaljer om leveranse se leveransebeskrivelse.

Forventet fremdrift

Boligene er forventet ferdigstilt ca  7-8 måneder etter at IG er gitt fra kommunen.
Søknadsprosessen for boligene er igangsatt.

Beliggenhet

Boligene vil ligge høyt og luftig til i et hyggelig og etablert boligområde i Riisløkka. Området ligger like vest for Fredrikstad sentrum, og strekker seg mot Ambjørnrød og Fredrikstadmarka i nordøst. Området har variert bebyggelse og er at attraktivt område for familier. Her er gatevis med barn i alle aldre og fin skolevei til Trosvik barneskole og Kvernhuset ungdomsskole. På Trosvik ligger fotballbanen til Trosvik If som er en av Fredrikstad største fotballforeninger mest stort fokus på barneidrett.  Det er barnehage like ved og det er kort vei til Fredrikstadmarka med populære turområder og badeplasser. Sør for gamle Veum sykehus ligger også Fredrikstad Skistadion, som er tilrettelagt for bruk hele året til både ski og rulleski.
På sykkel tar du deg raskt ned mot Ørebekk-krysset der det jevnt går busser både til sentrum og mot Oslo, og turen til Fredrikstad sentrum er bare på 3 kilometer, så det er også fullt mulig å ta sykkelen og beina fatt.

Areal

Primærrom: 156 kvm - 204 kvm, Bruksareal: 199 kvm - 240 kvm

Bolig sør:
Bra: 240 m²
P-rom: 202m²
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
U.etg: Gang/trapperom, soverom, mediarom og bad.
1.etg.: Gang/hall, vaskerom, bad og 3 soverom
2.etg.: Kontor, wc og stue/kjøkken.

Bolig nord:
Bra: 199m²
P-rom: 156m²
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
1.etg.: Gang/hall, stue, bad, vaskerom og 3 soverom.
2.etg.: Gang, wc, bad, soverom og stue/kjøkken.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger.. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Felles eiet tomt for begge boligene på ca. 1050 kvm.
Utearealer opparbeides enkelt i henhold til utomhusplan. Arealene arronderes, opparbeides og grøntarealet mot øst leveres med plen og enkel beplantning. Vei inn til boligene asfalteres.

Utomhusanlegget vil bli ferdigstilt i forbindelse med sluttføringen av prosjektet, dog med vær- og årstidsforbehold. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg i utomhusområdet.

Parkering

Begge boligene har integrert garasje med isolert stålport og el-bil lader.
Det vil i tillegg være 1 utvendig biloppstillingsplass til hver bolig.

Ventilasjon

Boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med effektiv varmegjenvinning iht. TEK 17. Anleggene er plassert i boder i 1 etg som vist på plantegning. Det må påregnes nedforet himling eller innkassinger for ventilasjonskanaler.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Sameiet / Forretningsfører

Boligene vil bli solgt som seksjoner og i den forbindelse vil det opprettes et sameie med 2 seksjoner og enkle vedtekter.
Det legges ikke opp til felleskostnader, den enkelte bolig vil bære sine egne kostnader.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Det vil bli tinglyst veirett over naboeiendom.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevell selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Oppvarming vil i hovedsak bestå av vannbåren gulvvarme i alle rom bortsett fra bod og soverom. Begge boligene vil i tillegg bli levert med ildsted med stålpipe.

Standard

BESKRIVELSE INNVENDIG STANDARD
Gulv og listverk:
Begge boligene leveres med Haro Oak Light White Plank 1 strip 180. 2V fas, hvitbørstet, 13,5mm (eller tilsvarende kvalitet) Parketten legges flytende. Gulvister i matchende farge.
Varmekabler i gulv i stue, kjøkken. På baderom og vaskerom blir det lagt fliser på støpt gulv med elektriske varmekabler. Innvendige boder og soverom leveres uten varme i gulv.
Det vil i hovedsak være listefri utførelse i tak og vinduer, men hvitmalte lister/gerikter (NCS 0502Y) rundt dører.

Innervegger:
Vegger leveres som gips på reisverk. Skjøter strimles og sparkles, og vegger hvitmales. Dersom kjøper ønsker annen farge gjøres dette som tilvalg.

Himling
Boligene leveres med hvitmalt gipshimling i alle rom. Skjøter strimles og sparkles. Det vil kunne forekomme innkassing/nedforing for fremføring av tekniske installasjoner, samt ventilasjon.

Dører og gerikter
Innvendige dører leveres som Swedoor Stable eller tilsvarende fra andre leverandører. Glatte, kompakte og hvitmalte. Karmer/gerikter i samme farge. Synlige spikerhull på gerikter. Standard terskel i lakkert eik. Ønskes andre dører eller lister gjøres dette som tilvalg.

Kjøkken
Begge boligene leveres med kvalitetskjøkken fra Huseby Kjøkken tye Sober. Kjøkken leveres komplett med hvitevarer, kjøkkenbatteri og vask.
20mm laminat benkeplate type Essential Wall Light. Nærmere beskrivelse av kjøkkenleveransen ligger som vedlegg i salgsoppgaven. Kjøkkendesigner fra Fredrikstad Interiørstudio (forhandler av Husebykjøkken) kontakter kunden for nærmere gjennomgang/tilvalg.

Baderom
Alle baderom leveres med flislagte gulv og vegger, størrelse 60x60. Valgfrie fliser Glade Cinza eller Antrazite Matt Rect eller tilsvarende utseende og kvalitet fra utbyggers underleverandør. På dusjgulv leveres mosaikk 5x5cm i samme farge. Bad leveres med 90x90 dusjvegger og med termostatbatteri. Det leveres baderomsinnreding med dobbeltservant på ett bad og enkeltservant på det andre. Servantkran fra Hansgrohe. Samtlige bad har vegghengte toaletter med innebygget cisterne. Det vil være mulig å gjøre enkelte endringer/tilvalg både når det gjelder flisvalg, garnityr og baderomsinnredninger.

WC rom
Leveres med flis på gulv og gips på vegg. Vaskeservant samt vegghengt toalett.

Vaskerom
Begge boligene har vaskerom. Disse leveres med fliser på gulv og 10 cm sokkelflis langs gulvet. Malt gips på vegg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Garderobeskap
Det medfølger ikke garderobeskap, men kan bestilles som tilvalg og leveres med boligen.

BESKRIVELSE UTVENDIG STANDARD:
Fasader/Yttertak
Fasadene vil i hovedsak bestå av beiset kledning med trepanel. Det vil kunne forekomme innslag av andre materialtyper i fasadene. Blant annet fasadeplater (glattfelt) vil kunne forekomme). Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Byggene leveres med flate tak.

Vinduer/Ytterdører
Inngangsdørene til boligene leveres slette og malte med glassfelt. Låskasser med 3 stk nøkler medfølger. Vinduer og terrassedører leveres 3-lags glass (brannvindu der dette er nødvendig). Aluminiums beslåtte trevinduer i tilpasset farge. Det leveres utvendige screens på store stuevinduer mot vest.

Parkeringsplass/Sportsbod
Begge boligene har integrert garasje med isolert stålport og el-bil lader. Bolig Nord har en utvendig sportsbod på ca. 5,5 m2, mens bolig Sør har innvendig tilgang til en sportsbod på ca. 6,2m2. I bolig Sør er det tilgang til garasje fra boligen via sportsbod.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Riisløkka 32 B og C, 1614, Fredrikstad, Gnr. 210 bnr. 369 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

29-22-0118

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.