Rolvsøy

Rolvsøy. 3 roms selveier tilbaketrukket fra Rolvsøyveien med god standard | Carport og stor uteplass. 1 solgt !

Sollysveien 2 d,e,f,g. , 1664 Rolvsøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Karl Robert Hansen
Karl Robert Hansen Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

68%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

12%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 76 m²
Bruksareal 79 m²
Tomt 1 065 m² / Fellestomt
Gårdsnummer 728
Bruksnummer 66
FINN.no 259755306
Sist endret 24.09.2022 09:16
Prisantydning 3 590 000,-
Totalpris 3 603 872,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
01 2 76 m2 79 m2 3 590 000,-
02 2 76 m2 79 m2 3 590 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Møller & Partners presenterer 4 nye leiligheter i Sollysveien.

I en eplehage, tilbaketrukket fra Rolvsøyveien er det prosjektert oppført en firemannsbolig over 2 plan.

Leilighetene i 1 etg får en enkel adkomst med sørvendt markterrasse, leilighetene i 2 etg får adkomst via utvendig trapp og stor usjenert uteplass over carport.


Hver leilighet får en god planløsning som inneholder 2 soverom, åpent allrom med stue og
kjøkken, flislagt bad, vaskerom med ekstra toalett, terrasse, carport, innvendig og utvendig bod.


Hver av leiligheten leveres med:
- Pene, flislagte baderom med servant med speil, dusj på vegg, vegghengt toalett.
- Kjøkken med ett moderne uttrykk fra Norema, inkludert integrerte hvitevarer.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
- Varmekabler på baderom. Se leveransebeskrivelse.
- Spotter i alle rom (ikke soverom) Se leveransebeskrivelse.
- Opparbeidede uteområder med gruset adkomst og plen.

Boligene får en meget sentral beliggenhet med matbutikk rett over veien. Turområder i Fredrikstadmarka og Glommastien i nærheten-
Glommaringen med hyppige bussavganger til begge byene ligger ett stenkast unna.

Forventet fremdrift

Det vil bli besluttet byggestart ved salg av 2 enheter.
Forventet byggetid etter besluttet byggestart er satt til 6 - 8 mnd.
Ved signert kjøpsavtale er kjøper bundet av avtalen i 3 mnd, hvis byggestart ikke er besluttet innen fristen kan kjøper trekke seg fra avtalen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i nordre Fredrikstad, i et etablert boligområde på Rolvsøy. Matbutikk, helsestasjon og skoler, inkludert steinerskolen ligger like ved. I nærheten finner du også idrettsanlegg og Østfoldhallen handelssenter med et meget beriket utvalg av forretninger i Dikeveien.

I den populære turstien i Rolvsøymarka, i en bratt fjellskrent ved Borgåshatten ligger Hattehulene.
For 6-7000 år siden kan hulene ha blitt bebodd av mennesker.

Det er ingen grunn til å bevege seg innenfor bomringen, for på Rolvsøy finner du alt du trenger.
God bussforbindelse både til Fredrikstad og Sarpsborg noen meter unna.
Enkel adgang til E6 via Solli, 10 min til Kalnes og 1 time unna Oslo.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt 4 boliger. Prosjektet i Sollysveien vil bli organisert som ett boligsameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer.

Areal

Primærrom: 76 kvm, Bruksareal: 79 kvm

Bruksareal: 79m².
Primærrom: 76 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue med åpen kjøkkenløsning, bad, vaskerom, gang og 2 soverom.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 1065 kvm som eies av sameiet.
Hver seksjon har eksklusiv bruksrett til sin terrasse.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Sameirne har felles vedlikeholdsplikt over tomt og adkomstvei.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Det medfølger én parkeringsplass til hver boenhet i carport.

Boder

1 bod ute og 1 inne.

Internett / TV

Det blir trukket fiberrør inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med dette.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Det vil være mulighet til å gjøre noen tilvalg fram til byggestart. Endringer eller tilvalg utover standard, skal beskrives i kontrakt eller i bilag til kontrakt. Vi baserer leveransen på Sintef Byggforsks anvisninger og utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjonsmaterialvalg, til andre godkjente løsninger.

Eventuell endring av farge på innvendig vegger etter avtale.

Vesentlige forandringer vil foregå i forståelse med tiltakshaver.

Konstruksjonsdeler tilfredstiller krav mht. energikrav i TEK 17.

Tre er et "levende produkt" og det må påregnes at det kan
oppstå mindre sprekker oppstå på grunn av temperatursvinging
og variasjon i fuktinnhold i inneluft. Dette kan også medføre
"svinnriss" i malte overflater. Dette er ikke å anse som feil eller
mangel så lenge forholdet er innenfor toleranseavvik gitt i
Norsk Standard. Gjeldende regler er hjemlet i Plan- og
bygningsloven og de tekniske forskriftene til byggverket er
hjemlet gjennom forskrift TEK 2017.


Arbeidene blir utført av følgende firma:
Rørlegger - Viker VVS AS
Elektriker - Odin elektro As
Utbygger/Snekkerarbeid - Kirkenes bygg & takst AS


Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Sollysveien 2 d,e,f,g., 1664, Rolvsøy, Gnr. 728 bnr. 66 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

29-22-9015

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.