Rolvsøy

Kun 1 igjen! | Nyoppført, moderne og særegen selveierleilighet - Bergfruelia

Bergfruelia 72 , 1663 Rolvsøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Karianne Westby Jensen
Karianne Westby Jensen Eiendomsmegler / Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

95%

eier sin egen bolig

69%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

28%

har bolig mellom 60-120 kvm

6%

av boligene er nyere enn 20 år

27%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 90 m²
Bruksareal 96 m²
Tomt 11 082 m² / Festet fellestomt
Oppholdsrom 2
Soverom 1
Gårdsnummer 733
Bruksnummer 68
Energimerking A
FINN.no 214801570
Sist endret 01.03.2022 12:31
Prisantydning 4 400 000,-
Totalpris 4 401 369,-
Fellesutgifter 2 060,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
72 1 90 m2 96 m2 4 400 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Bergfruelia Boligsameie er prosjektert med 42 nye leiligheter med moderne og arealeffektive romløsninger. Prosjektet har beliggenhet i en vei uten gjennomgangstrafikk. Beliggenheten på tomten er høyt og solrikt i et rolig og populært område. Leilighetene er fordelt på flere byggetrinn og spenner fra små arealeffektive til store leiligheter fordelt på 2 etasjer. Du vil ha muligheten til å påvirke overflater og innredning gjennom egne tilvalg, og slik forme interiøret til din nye drømmeleilighet. Leilighetsbyggene oppføres i rekker med store nok avstander til å gi et luftig og åpent preg internt i sameiet, samtidig som de svært gode solforholdene ivaretas.

Forventet fremdrift

Leilighet 72 forventes ferdigstilt 1.kvartal 2022

Endelig overtagelsestidspunkt vil bli gitt med 6 ukers skriftlig varsel fra Selger. Det beregnes dagmulkt fra dette overtakelsestidspunktet.

Selgeren skal ha skriftlig varsel om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunket. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulk fra det nye overtakelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sine utførelser. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringsloven § 11 er oppfylt.

Beliggenhet

Sentralt plassert midt i mellom byene Sarpsborg og Fredrikstad finner du Rolvsøy og Bergfruelia. Her får du tilgang til det beste fra begge byer, og du har Norges beste uterom som nærmeste nabo.

Eiendommen ligger sentralt til med gangavstand til Hauge barneskole og Haugeåsen ungdomsskole.
Det er et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Trollklubben barnehage ligger like ved boligen og Rolvsøy barnehage ligger i nærheten.

Nærmeste videregående skole er Greåker VGS. Det er flere videregående skoler både i Sarpsborg og Fredrikstad. Nærområdet gir også gode rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Det er blant annet flotte turområder i Rolvsøy/Fredrikstadmarka, hvorav marka er like i nærheten og med 20 min. til Skihytta og kort vei til Glommastien.

Rema 1000 ligger kun 12 min gange eller 2 min biltur fra leiligheten. I nærheten ligger også Østfoldhallene med et bredt utvalg i alt fra mat, klær og mote til sport, interiør, elektronikk, oppussing og bygg. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss som går hvert 15. min. Med bil tar det ca. 13 min til Fredrikstad, 13 min til Sarpsborg, 29 min til Moss, 31 min til Halden og 65 min til Oslo S.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 42 boliger, som bygges ut etappevis.  De fire første byggetrinn, C1, C2, C3 og C4 er allerede ferdigstilt. Det er 10 boliger i det siste salgs- og byggetrinnet som kalles C5 og C6. Prosjektet Bergfruelia sameie vil bli organisert som ett boligsameier. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 96 kvm

Tomt / Tomteareal

Felles festet tomt på ca. 12529 kvm som eies av sameiet.
Grunneier: Jorunn Aasgaars Grini

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Det medfølger 1 parkeringsplass i carportanlegg. Det blir opparbeidet noe felles gjesteparkeringsplasser på sameiets tomt.

Boder

Utvendig sportsbod medfølger hver enhet.

Tilvalg

Tidsbegrenset av byggearbeidets fremdrift kan den enkelte kjøper variere standarden på sin leilighet.
Dette kan gjelde for bl.a. følgende:
- Kjøkken-/bad-/garderobe-innredninger fra  hovedleverandør innenfor gitte forutsetninger.
- Alternative fliser på bad.
- Badekar (gjelder bad hvor det er plass til dette).
- Parkettalternativ
- Innvendige dører
- Montering av ildsted
- Valg av farger

En spesifisert oversikt over tilvalgsmuligheter er utarbeidet av utbygger. Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.
Felleskostnadene dekker: Kabel-tv, internett, forsikring, vaktmestertjeneste, strøm på fellesareal, ev. vedlikehold/påkostninger, samt div forvaltningshonorar.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres direkte til enhver kjøper fra #Feil!Object variable or With block variable not set!¤

Oppgjør

Det innbetales 10 % av kjøpesum til meglers klientkonto etter avtaleinngåelse. Megler vil sende ut faktura på dette beløpet sammen med garantibevis etter bustadoppføringslovas §12.

BUSTADOPPFØRINGSLOVA:
Boligen selges etter bestemmelsene i bustadoppføringslova. En lov utarbeidet for å beskytte forbruker. Selger plikter umiddelbart etter avtaleinngåelse og stille garanti etter bustadoppføringslova §12. For forbrukerkjøp reguleres handelen av bustadoppføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling etter byggestart kommer
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling før byggestart aksepterer Kjøper at
det påløper et avbestillingsgebyr på kr 150 000.

Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle
de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom
på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter vedrørende salget og
innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å
motsette seg overskjøting av leiligheten til seg, dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier
som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i Kjøpekontrakten.

Det anbefales at Grimsøen & Partners forestår videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende
standardsatser. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 40.000,- til Selger for
merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger. Overdragelsen av Kjøpekontrakten
skal godkjennes av Selger og kan bare avslås med saklig grunn. Det er en forutsetning for videresalg at Selgers
transportkontrakt benyttes. Transportkontrakt må være Selger i hende innen en måned før varslet overtagelse.
Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må
godkjennes av garantisten.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Bergfruelia 72, 1663, Rolvsøy, Gnr. 733 bnr. 68 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

30-21-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.