Greåker

9 SOLGT i salgstrinn 1,2 og 3. Solfylte og sentrale Tindlund Panorama! Garasje | Heis | Takterrasser

Tindlund Panorama - Myråsveien 6-16 , 1718 Greåker

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Karianne Westby Jensen
Karianne Westby Jensen Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Avdelingsleder prosjektsalg
Jonas Nikolai Grimsøen
Jonas Nikolai Grimsøen Eiendomsmegler
Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 82-114 m²
Bruksareal 85-117 m²
Tomt 8 492 m² / Fellestomt
Soverom 2
Gårdsnummer 2076
Bruksnummer 500
Energimerking A
FINN.no 214804315
Sist endret 03.09.2021 15:24
Prisantydning 3 990 000 - 4 710 000
Totalpris 4 138 341 - 4 858 341

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
14 2 82 m2 85 m2 3 990 000,-
15 3 82 m2 85 m2 3 990 000,-
16 3 82 m2 85 m2 3 990 000,-
18 2 82 m2 85 m2 3 990 000,-
5 3 114 m2 117 m2 4 710 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til solfylte Tindlund Panorama!
Et prosjekt på totalt 34 leiligheter - midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad! Her bor du sentralt, med kort vei til flotte turområder, samt kort vei inn til byene.
Selveierleilighetene er ideelt plassert høyt i terrenget på Tindlund. Tomten har tidligere huset et stort gartneri - det beste komplimentet av dem alle: gartnerier er avhengig av mye sol - hele dagen!
Sivilarkitekt Jan Ellef Søyland har tegnet byggene og brukt prinsippene som ligger til grunn i funksjonalismen der form følger funksjon. Tomtens plassering, høyt og solrikt inviterer til en fantastisk utnyttelse av sommeren på gedigne takterrasser og store vindusflater i leilighetene gir et helt unikt lys og gir god utsikt. En fantastisk parkeringskjeller blir bygd med enkel innkjørsel. Det medfølger garasjelplass til alle leilighetene! Det er mulighet for tilkobling av el-billader.
Boligene strekker seg fra 85 kvm på én flate med heis - til rekkehus og leiligheter på helt opptil 140 kvm. I Tindlund Panorama finner du garantert leilighetstypen for ditt behov - velkommen til ditt nye drømmehjem!

Forventet fremdrift

Byggetrinn 1 er solgt og overlevert. De ulike byggetrinn bygges ut fortløpende, avhengig av antall solgte enheter i de ulike byggetrinn.

Beliggenhet

På Tindlund bor du sentralt i et populært boområde i Sarpsborg. Herfra er det gangavstand til barneskole, ungdomsskole, flere barnehager, fine turområder og butikk. Området har gode bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad. Adkomsten til disse to Østfoldbyene er forøvrig enkel, da fv. 109 ligger noen få hundre meter fra boligen. Det nye sykehuset på Kalnes ligger noen få minutter unna. Det bor flere barnefamilier i området.
Fra boligen er det kort vei til Tindlund skole, idrettsanlegg og svømmehall, samt diverse forretninger på "109 Senteret". Her ligger blant annet legekontor, apotek, gatekjøkken, blomsterforretning og søndagsåpen KIWI. Grålum sentrum med flere butikker og pendlerparkering for Oslobussen ligger også ca. 10 minutter unna boligen. Boligen ligger "midt i mellom" de to byene!  Med enkel adkomst til fv 109, hovedfartsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad, er det god tilgjengelighet til begge disse byene med både bil og buss. Til Sarpsborg sentrum er det ca. 5 km og til Fredrikstad sentrum 9 km. Til påkjøringen til E6 er det ca. 5 min med bil og Kalnes sykehus er kun 10 min unna.
Innenfor gangavstand:
Fotballbane/idrettsplass ved Tindlund skole
Tindlundhallen
Tindlund barne- og ungdomsskole
Bussholdeplass til Sarpsborg og Fredrikstad
Dagligvare
Tindlund barnehage
Greåker sentrum
Estimerte tidsavstander i bil:
Ca. 3 minutter - Dagligvare
Ca. 5 minutter - Amfi Borg med ca 70 butikker
Ca. 5 minutter - Påkjøring E6
Ca. 10 minutter - Grålum sentrum
Ca. 10 minutter - Sarpsborg sentrum
Ca. 10 minutter - Sarpsborg jernbanestasjon
Ca. 15 minutter - Sykehuset Østfold på Kalnes
Ca. 15 minutter - Fredrikstad sentrum
Ca. 25 minutter - Riksgrensen ved Svinesund
Ca. 70 minutter - Oslo sentrum

Adkomst

Fra RV-109. Ta inn Nye Tindlundvei. Følg denne videre. Tindlund Panorama ligger på høyre hånd mellom Nye Tindlund vei/Østre Greåkervei/Myråsveien.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 34 boliger, som bygges ut etappevis. Det er 13 boliger i første til tredje salgstrinn. Prosjektet  vil bli organisert som ett boligsameier. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 27.03.2013 og 11.04.2013. Tegningene er vedlagt i salgsoppgaven. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 8 492 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Det blir parkeringskjeller med heis. Forøvrig blir det biloppstillingsplasser og gjesteparkering på fellesarealene. Garasjeplass koster kr. 125 000,- og er obligatorisk ved kjøp. Parkeringskjeller ferdigstilles sammen med siste byggetrinn.

Boder

Det er medtatt isolerte boder for vertikaldelte boliger. For boliger et plan leveres boder uisolert. Kledning fra Bergene Holm Nord stående panel eller tilsvarende.

Utstyr

Integrerte hvitevarer medfølger.

Internett / TV

Leverandør for fiber TV/internett er HomeNett. Det legges fiber frem til et punkt i hver av leilighetene. Det kan velges mellom flere typer av tv/internettpakker. Kjøper avtaler dette direkte med HomeNett selv. HomeNett leverer Rikstv.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge og til innen hvilken frist. Det vil ikke bli mulig med tilvalg der boligen nærmer seg ferdigstillelse. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake kr. 25 000,- av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet et sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.
1971/304000-1/3  Erklæring/avtale  
19.07.1971 
rettighetshaver:Knr:3003 Gnr:2076 Bnr:178  
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: 3003-2076/500
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/Vann/Avløp

Det vil bli lagt opp offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med tilhørende temakart. Formål: Reguleringsplan gjelder foran kommuneplanens arealdel(Innenfor hensynssone; Reguleringsplan skal fortsatt gjelde). Godkjent: 18.06.2015. Reguleringsplan: Berntsen Gartneri gnr. 2076, bnr. 170 m. flere(21044). Formål: Konsentrert småhusbebyggelse, felles grøntareal/lekeplass. Godkjent: 26.11.2009. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven. Plan under arbeid: KDP InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg. For ytterligere informasjon kontakt Bane Nor. Annet: Arealplanen er under rullering. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser. Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket. For ordens skyld; arealplanene inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner. Tiltakshaver oppfordres til å sjekke kulturminnebaser.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 1.500.- pr. mnd. og det er lagt opp til at dette vil dekke forsikring av bygget (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikehold og drift av heis. Endelig månedlige felleskostnader fastsettes av forretningsfører. Forretningsfører er OAE Forretningsførsel AS.
Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og endringstall.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget. #Feil!Object variable or With block variable not set!¤ fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra #Feil!Object variable or With block variable not set!¤

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før kjøpesummen blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 40.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Tindlund Panorama - Myråsveien 6-16, 1718, Greåker, Gnr. 2076 bnr. 500 i Sarpsborg kommune

Eier

Tindlund Eiendom AS v. Geir Hjerpaasen

Oppdragsnummer

30-21-9001

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.