Råde

4 prosjekterte selveierleiligheter på Missingfjellet! Eksklusivt, smakfullt & praktisk | Carport | Mesterkjøkken!

Missingfjellet 5 , 1640 Råde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

68%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

42%

av boligene er nyere enn 20 år

39%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Primærrom 72-99 m²
Bruksareal 74-102 m²
Tomt 787 m² / Eiet tomt
Soverom 2 - 3
Byggeår 2023
Gårdsnummer 84
Bruksnummer 219
FINN.no 260906564
Sist endret 31.01.2023 14:13
Prisantydning 3 500 000 - 4 500 000,-
Totalpris 3 509 489 - 4 509 489,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0101 3 1 99 m2 102 m2 4 500 000,-
H0102 2 1 72 m2 74 m2 3 500 000,-
H0201 3 2 99 m2 102 m2 4 500 000,-
H0202 2 2 72 m2 74 m2 3 500 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Gir ned på Missingfjellet!

Ask & Partners v/Heine Kristoffer Aas presenterer denne prosjekterte firemannsboligen på Missingmyr - perfekt for deg som ønsker nytt, med god kvalitet i et sentralt, men tilbaketrukket område!
Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, det er gjennomtenkte løsninger og påkostede materialvalg.

Leilighetene inneholder gang, 2-3 soverom, stue/kjøkken, baderom & terrasse. Det er carport under leilighetene, samt sportsbod til hver leilighet!
Arealer P-rom/BRA: 72/74 kvm, 99/102 kvm

& HØYDEPUNKTER
Kodelås på utgangsdør
Vannbåren gulvvarme i alle rom
2-3 soverom
Mesterkjøkken, norskprodusert med gode valgmuligheter
Påkostede materialvalg
Barnevennlig
Sentralt, men landlig

Velkommen til ditt nye drømmehjem!

Beliggenhet

Sentralt og noe landlig definerer Missingmyr perfekt. En kort kjøretur er du i Råde sentrum. Ca 15 min til Fredrikstad, Saltnes, Moss og Sarpsborg. Ca 8 min til Sykehuset Kalnes, 30 min til Sverige og
1 time til Oslo. Området byr ellers på variert og fint turterreng og kort vei til sjøliv i Saltnes og Engelsviken. Mulighetene er mange. Det er ca. 7 min til togstasjon - perfekt for pendleren! Det er en ny ballbinge rett over gaten, der det også vil komme en liten sykkelbane og treningspark!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Ask & Partners visningsskilt ved oppsatte fellesvisninger.

Areal

Primærrom: 72 kvm - 99 kvm, Bruksareal: 74 kvm - 102 kvm

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene er målt og oppgitt av utbygger.

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 787 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Parkering

Det vil medfølge en egen parkeringsplass i carport under leilighetene. Det leveres tomrør-opplegg for fremtidig installasjon av elbillader.

Boder

Det medfølger én sportsbod i underetasjen til hver leilighet.

Internett / TV

Det legges trekkerør for kabler til TV, bredbånd og telefon. Eventuelle tilknytninger og abonnement medfølger ikke. Det utføres av nettleverandøren. Det er medregnet 1 stk. uttak for hver leilighet. Ekstra uttak beregnes som tillegg.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres. Synlige kanaler innkasses. Himling fores ned der dette er nødvendig.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 50 000,- av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet et sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i felles velforening i området. Kostnadene ved forvaltning og medlemskap i velforeningen vil bli fordelt på seksjonseierne og medlemmene.

Adgang til utleie

Seksjonene vil kunne leies ut i sin helhet til boligformål.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Det vil bli offentlig vei, vann og avløp med privat stikkvei inn til boligene.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Missingen Nord.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbyggelse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det er ikke stipulert noen felleskostnader enda. Dette kan sameierne bli enige om i fellesskap. Hvor mye disse skal være på, hva det skal inneholde etc.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr.
50.000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Selgers frist til å ta forbehold jfr kontrakt:

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 01.06.2023.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Bustadoppføringslova følges som vanlig, unntaket er i tilfelle der kjøper ikke er forbruker. Ved disse tilfellene vil det ikke stilles garanti jfr bustadoppføringslova "paragraf" 12

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Missingfjellet 5, 1640, Råde, Gnr. 84 bnr. 219 i Råde kommune

Oppdragsnummer

30-22-9002