Trondheim

NIDARVOLL - Boligtomt med sentral og attraktiv beliggenhet - Nærhet til kollektiv transport

Krokstien 30 , 7037 Trondheim

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
May Helen Arntsen
May Helen Arntsen Eiendomsmeglerfullmektig

NABOLAGSPROFIL

66%

eier sin egen bolig

85%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

76%

av boligene er eldre enn 20 år

36%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 618 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 76
Bruksnummer 302
FINN.no 164943564
Sist endret 16.12.2020 10:23
Prisantydning 1 350 000,-
Totalpris 1 350 000,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 1 350 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Olden & Partners v/Torben Olden har gleden av å presentere denne unike tomten i et attraktivt og barnevennlig boområde på Nidarvoll. Tomten er på ca. 618,3 kvm og har en flott beliggenhet i boligfeltet. 

Tomten ligger som en av de innerste tomtene i enden av en blindvei, noe som minsker gjennomkjøring betraktelig.

<b>Eiendommen</b>
Tomten har en fin beliggenhet med hensyn til kollektivtransport, fritid og service funksjoner. 10-15 min kjøring til Trondheim sentrum.

<b>Kollektiv transport/service funksjoner</b>
Fra tomten er det ca. 100m til bussholdeplass med hyppige avganger til Trondheim sentrum. Dagligvarebutikk finner du ca. 600m fra tomten (Bunnpris) Fossegrenda senter med bl.a. apotek, frisør, restauranter mm. ligger ca, 1,4km fra tomten.

<b>Fritid</b>
Estenstadmarka ligger like i nærheten med flott turterreng både sommer og vinter. Perfekt for gåturer, løping, sykling og skiturer inn til for eksempel Estenstadhytta. Nidelv, som er det lokale idrettslaget i området, byr på et rikt
utvalg av aktiviteter som fotball, håndball og langrenn for å nevne noe.

Innhold

Terrenget på tomten er sterkt skrånende. Se reguleringskart. Dette medfører også at andel brukbart uteareal og areal for parkering i praksis vil bli vesentlig lavere enn det man leser ut fra tomtens totale størrelse.

Beliggenhet

Området vest for tomten er uten vesentlig hindringer, og gir fin utsikt mot Trondheim, samt gode vilkår for kveldssol mot eiendommen i denne retningen.
For øvrig kan beliggenheten begrense solforhold på eiendommen i vinterhalvåret, men dette vurderes ikke vesentlig negativt slik man tolker interessen for boliger i området.

Løpende kostnader

Det eksisterer et realsameie som tar seg av tomtene 76/52 og 76/311, hvor det foreligger en avtale om at de som har en eierandel av 76/311 betaler inn felleskostnader på p.t. kr. 500,- per mnd. Det eksisterer imidlertid p.t. en muntlig avtale om at de nærmeste naboene av Krokstien 30 har vært unnlatt å betale disse felleskostnadene, så lenge de ikke benytter seg av fellestomten 76/311. Det er p.t ingen kostnader knyttet til 76/52 tomten.

Om det skal bebygges på Krokstien 30, gjøres det oppmerksom på at det eksisterer en brøyteavtale som beboerne i Krokstien er med å betale på. Det innbetales ca. kr. 2.000,- i året inn på en felleskonto som går til strøing/brøyting etc.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 366 368 pr. 31.12.17 12:00 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 918 925 pr. 31.12.17 12:00 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomten ligger i et område som omfattes av reguleringsplan R0057av, og er regulert til bolig.
Det er gjort endringer angående nummerering av eiendommene etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 2010.
Eiendommen ligger i Stubban kvikkleiresone, som er klassifisert i middels faregradsklasse.
(Se vedlegg kvikkleire kart)

Interessenter bør henvende seg til geoteknisk konsulent for å få et tilbud på de nødvendige utredningene. Grunnforholdene legger sterke føringer for hva som kan bygges på tomta.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til torben@oldenpartners.no eller SMS: 93 47 71 77 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.