Bokn

Hyttetomter. Bokn. Lauplandsvågen hyttefelt med båtplass, felles brygge og bod i naust

Lauplandsvågen hyttefelt , 5561 Bokn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 300 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 10
FINN.no 129749614
Sist endret 24.08.2020 11:25
Prisantydning 650 000
Totalpris 650 000

Eierform

Selveier

Boligtype

Hyttetomt

Garasje / Parkering

Parkeringsplass ved innkjørsel til hyttefeltet. Nåvæende praksis er at hytteeierne kjører inn og parkerer ved hytten, på grussti. Det er opp til Lauplandsvågen velforening å regulere bilkjøring på feltet. Det er ikke innregulert kjørevei frem til hver enkelt hytte, slik reguleringskartet også viser.

Tomt

Areal: 300 kvm, Eierform: Eiet tomt
Bnr. 13: 301 m2
Bnr. 14: 303 m2
Bnr. 15: 304 m2
Bnr. 16: 484 m2
Bnr. 17: 570 m2
Bnr. 20: 305 m2
Bnr. 24: 303 m2. (SOLGT)
Bnr. 27: 304 m2

Naturtomter.

Beskrivelse

Velkommen til Lauplandsvågen hyttefelt på sørspissen av  Bokn!
Selveiertomter.
Velforening som forvalter fellesareal m. brygge, naust, båtplass, vei mv. iht til vedtekter
Feltet er i dag bebygd med 9 fritidsboliger, brygge og kai, uteligger for båtplass, sløyeplass for fisk, og egen strand.
Det er kort reisevei både fra Stavanger og Haugalandet. Planlagt og igangsatt sjøtunnel, vil korte reiseveien ytterligere når den er ferdig.
Hyttefeltet på 28 mål har egen reguleringsplan som åpner for bygging av tilsammen 27 fritidsboliger. I henhold til reguleringspalnen skal feltet utbygges slik at arkitekturen gir et felles uttrykk. De 9 eksisterende hyttene er oppført i perioden 2006-2009 og tegnet av aktiktektontoret Studio Ludo.
De ubebygde hyttetomtene som gjenstår å bebygge har ulik utnyttelsesgrad og høydebegrensninger.
Gnr Bnr                         Prisantydning
15/13:                             850 000,-
15/14:                             750 000,-
15/15:                             750 000,-
15/16:                             750 000,-
15/17:                             650 000,-
15/20:                             850 000,-
15/24:                             SOLGT
15/27:                             650 000,-

Formuesverdi

Fastsettes etter utbygging.

Boligens areal

Se reguleringsbestemmelsene.

Adgang til utleie

Verd ferdigstillelse kan boligene leies ut

Oppvarming

Elektrisitet i området

Adkomst

Det er enkelt og behagelig å ta seg frem til hytten. Fra Stavanger er det 25 min kjørestur til ferjesambandet Arsvågen-Mortaviga med avganger hver 1/2 og hele time døgnet rundt. Ferjeturen tar 25 min og lauplandsvågen ligger 2 min, kjøring fra ferjeleiet. Fra Haugesund er det ca 30 min. kjøring.
Ny fergefri veiforbindlse er vedtatt og arbeidet er igangsatt. Se informasjon hos vegvesenet. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast/
Ny veitrase (Rogfast) vil ligge nord for Lauplandsvågen.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.