Finnøy - Reilstad

Totalrenovering/rivingsobjekt - stor tomt i naturskjønne omgivelser

Badevikveien 4 , 4160 Finnøy

BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

76%

eier sin egen bolig

54%

har bolig på over 120 kvm

24%

av boligene er nyere enn 20 år

21%

er barnefamilier

38%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Bruksareal 199 m²
Bruttoareal 227 m²
Tomt 1 130 m² / Eiet tomt
Byggeår 1957
Gårdsnummer 104
Bruksnummer 89
Energimerking G
FINN.no 216050301
Sist endret 18.10.2021 12:52
Prisantydning 950 000
Totalpris 982 614

Beregnet totalkostnad

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 32 614,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 982 614,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Stor tomt på 1130 kvm i skrånende terreng. Flott utsikt. Nærhet til sjø.
Boligen er i dag ubeboelig. Boligen må totalrenoveres eller rives, store påkostninger må påregnes.

Innhold

Hele underetasjen er revet innvendig.
I 1. etasjen var det i utgangspunktet vindfang, gang, wc, tre soverom, kjøkken og stue. Det er nå revet delvis og et av soverommene er tiltenkt for å etablere baderom.
På loftet er det to loftsrom.

Standard

Boligen må totalrenoveres eller rives, store påkostninger på påregnes.

Beliggenhet

Naturskjønne omgivelser. Nær barnehage, ballbinge, småbåthavn og badestrand. Kort biltur til Judaberg med butikker og servicetilbud.

Boligens areal

Bruksareal: 199 kvm, Bruttoareal: 227 kvm
Vi har ikke hatt inne takstmann for å måle opp boligen og ta en teknisk gjennomgang, da boligen ansees ubeboelig og i svært dårlig stand. Vi oppgir ingen rom som p-rom. Boligen ble oppmålt i 2011 med bruksareal på 199 kvm.

Arealbekreftelse

Det foreligger ingen tegninger hos kommunen.

Adkomst

Fra Rennesøy gjennom tunnelen til Finnøy. Følg Finnøyvegen i retning Judaberg. Ved Reilstad, ta til høyre inn Reilstadvegen og hold høyre inn Badevikveien. Eiendommer kommer på venstre side.

Tomt

Areal: 1 130 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Byggemåte

Boligen er oppført i mur og tre.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har anslått laveste karakter for energiattesten uten å utarbeide attest. Denne karakteren ble også oppgitt i 2011 da det sist ble utarbeidet energiattest.

Kommunale avgifter

Kr. 11 540 pr. år Renovasjon, restavfall, vann, slamgebyr, feiing og tilsyn, eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 540 198 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 5 544 714 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig. Eiendommen ligger i område hvor det er reguleringsplan under arbeid. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er regulert for rekkehus på marken sør-sørøst for eiendommen, samt at det skal etableres gang/sykkelveg inntil tomtegrense i vest, se vedlagte kart i salgsoppgaven.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vanntilførsel. Privat avløp. Adkomst via offentlig vei.

Diverse

Alle innvendige arealangivelser er hentet fra tidligere registrert salg. Vi har ikke fått utarbeidet tilstandsrapport i forbindelse med salget, da eiendommen er ubeboelig. Salgsoppgaven er basert på opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig salgsoppgave.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Badevikveien 4, 4160, Finnøy, Gnr. 104 bnr. 89 i Stavanger kommune

Oppdragsnummer

38-19-0025

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.