Vardeneset

Stor, vertikaldelt bolig. Flott utsikt. Solrik terrasse og hage. Garasje.

Røværveien 10 , 4029 Stavanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

94%

av boligene er eldre enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 165 m²
Bruksareal 216 m²
Bruttoareal 233 m²
Tomt 337 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 3
Byggeår 1969
Gårdsnummer 28
Bruksnummer 1457
Energimerking G
FINN.no 230534931
Sist endret 27.09.2021 13:53
Prisantydning 4 500 000
Totalpris 4 613 864
Ligningsverdi 1 044 876,-

Beregnet totalkostnad

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 113 864,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 613 864,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Vertikaldelt bolig med store, gode rom. Stue med flott utsikt over fjorden. Solrik terrasse og hage. Pent opparbeidet tomt.

Innhold

Sokkeletasje: Entré/gang, gang/TV-stue, baderom, vaskerom, 3 soverom, bod og garasje.
Hovedetasje: Stue med utgang til terrasse, kjøkken med spiseplass.

Standard

Det opplyses at boligen er renovert med:
Boligen ble påbygget i 1996 med utvidelse av stue 1 et, og med garasje U et.
Vinduer/dører i boligen ble skifet, utvendig imp kledning ble skiftet og bygget terrasse i 1996.
Drenering på ny del er fra 1996.
Taktekking og renner/nedløp er fra 2000.
Kjøkken og bad er fra 2010.
Stue ble renovert og lagt inn spotter i tak i 2019.
Det er varmekabler i gulv U et, utenom soverom.

Stue

Stue med store vindusflater og flott utsikt over fjorden.

Kjøkken

Kjøkken med spiseplass. Store vinduer mot hagen.

Bad

Helfliset baderom.

Terrasse

Stor, solrik terrasse.

Hage

Pent opparbeidet hage på begge sider av boligen.

Beliggenhet

Attraktiv beliggende ved sjøen. Etablert boligområde med lite trafikk. Kort vei til lekeplasser, barnehager, skole, Tasta idrettspark, butikk og andre servicetilbud. Gode bussforbindelser.

Boligens areal

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 216 kvm, Bruttoareal: 233 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 78 m².
Primærrom: 78 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/trapp, kjøkken
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 138 m².
Primærrom: 87 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang/trapp/tv-stue, bad, vaskerom og 3 soverom
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Arealene stemmer godt med tegninger mottatt fra kommunen.

Adkomst

Fra E39: Ta av mot Ytre Tasta i rundkjøring inn Eskelandsveien. Ta til høyre videre inn Eskelandsveien som går over i Dusavikveien. Følg veien forbi Vardenes skole og ta til venstre ned Føynabakken. Følg gaten helt ned og ta til høyre inn Røværveien. Boligen ligger på høyre side.

Tomt

Areal: 337 kvm, Eierform: Eiet tomt. Pent opparbeidet og beplantet tomt.

Garasje / Parkering

Garasje i underetasjen og parkering i gårdsrom.

Byggemåte

Grunnmur i betong. Bindingsverk i tre med plater, plast, isolasjon, asfaltplater, papp, lekter med lufting og museband samt liggende kledning. Taktekking i betongstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til det formålet den er godkjent til.

Oppvarming

Peisovn i stue. Elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 16 028 pr. år Feiing og tilsyn, vann/avløp/renovasjon samt eiendomsskatt inngår i kommunale avgifter.

Eiendomsskatt

Det er i Stavanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,3 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 044 876 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 761 555 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.
Adkomst via offentlig vei.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese grundig gjennom salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Røværveien 10, 4029, Stavanger, Gnr. 28 bnr. 1457 i Stavanger kommune

Oppdragsnummer

38-19-0056

Vedlegg til salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.