Stavanger

Stavanger Sentrum ved Østervåg. Tilbaketrukket enebolig med kombinert bruksformål bolig/næring

Salvågergata 6 , 4006 Stavanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom

NABOLAGSPROFIL

20%

eier sin egen bolig

38%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

63%

har bolig mellom 60-120 kvm

99%

av boligene er eldre enn 20 år

18%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 71 m²
Bruksareal 118 m²
Bruttoareal 145 m²
Tomt 99 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1860
Gårdsnummer 55
Bruksnummer 1074
FINN.no 194619237
Sist endret 23.10.2020 09:06
Prisantydning 3 250 000
Totalpris 3 332 614

Beregnet totalkostnad

3 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 82 614,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 332 614,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Salvågergata 6! Eiendommen er ideell for dem som ønsker å bo og jobbe i samme bygg. Boligens 1 etasje er byggregistrert til nærings formål, mens 2 etasje er registrert til boligformål. Kjeller er registrert som boligformål, men ikke som rom til varig opphold.
Eneboligen ligger i Salvågergata, en brosteinsbelagt gågate mellom Østervåg og kulturhuset. Her befinner du deg midt i den gamle sentrumskjernen med innslag av boliger, butikker og servering. Fasaden og inngangspartiet gir tydelige henvisninger til en annen tid. Elegant steintrapp med skiferstein og smijernsrekkverk. Profilert entredør med vindu. Brede, liggende kledningsbord.
Konstruksjon og reisverk virker solid. Innvendig er standarden nøktern og romløsningen må kanskje tilpasses.
Fra gammelt av er hele bygningen registrert til boligformål. I 1977 ble det søkt om og godkjent bruksendring fra bolig til kontor i boligens 1 etasje. Det betyr at denne etasjen er godkjent til næringsformål

Innhold

Kjeller: Kjøkkenlokale med møterom, toalett. Godkjent som bruksareal til boligdel (2.et.) , men ikke til varig opphold
1. etasje:  Gang, kjøkken, stue, bad, trapperom. Godkjent som areal til næring.
2. etasje: Gang, 2 soverom, vask/wc. Godkjent til boligformål.

Standard

•Elektrisk anlegg montert nytt i 1997-1999 i hele huset. Nytt bad montert i 1. etasje.
•Støpt nytt gulv i vaskerom 2. etasje. Fliser montert på gulv.
•1.+2. etasje malt og restaurert i våren 2010.
•Tak samt underkasser, restaurert i 2011.
•Malerarbeid vinduer med sprosser, samt vegger utvendig og innvendig samt innvendig tak.
•Utvendig maling ferdigstilt 2019. Kjeller nyrestaurert i 2011 hvor der er innlagt opplegg til drift av storkjøkken. (Drift av cateringkjøkken fra 2011-2012.)
•Nye røropplegg, samt fettutskiller montert i bakgård på 1000 liter. Denne er i samdrift/kobling med drift i Breigaten 17.
•Ny kabel fra hovedboks til Lyse. 40-50 meter kabel som går via Salvågergt. 8-10. Nytt elektrisk anlegg kjeller. Kapasitet 74 A. Ny kloakk montert fra hus til kumme. Nytt røropplegg, vasker toalett. Skiferbelagt bakgård, med rist og avløp til sandfangerkum."
Det er utarbeidet en tilstandsrapport som en del av salgsoppgaven som interessenter må lese. Den skal gi ytterligere informasjon om eiendommens tilstand/standard. Rapporten for eiendommen oppgir tilstandgrad 3 på følgende: punktert glass i takvindu på lodt;
Standarden på brukte boliger bør særlig vurderes helhetlig fra informasjon som er gitt i markedsført og lovpålagt informasjon (salgsprospektet); informasjon om byggeår, tidspunkt og omfang for opplyste og kjente utbedringer/oppgraderinger, opplysninger gitt i tilstandsrapporten, egenerklæringsskjema og i salgsoppgaven, synlige forhold, ulike bygningsdelers antatte levetid (tilstandsrapport), oppgitt tilstandsgrad osv. Generelt på alle boligeiendommer må man påregne vedlikehold og oppgraderinger som vil komme. Byggetekniske løsninger, eksempelvis på baderomsløsninger, våtrom, isolasjon, vannrør mv., er ofte valgt ut fra byggeskikk og byggekrav på tidspunktet de er utført. Synlige skader og slitasje vil være forventbar ved overlevering av brukte boliger, uten at det isolert sett utgjør en mangler/avvik fra forventbar standard. Normalt må skjulte og uforventbare skader ligge opp mot 6% av kjøpesummen, før man kan si at forholdet også medfører at eiendommen kvantitativt «vesentlig avviker» fra forventbar stand.

Beliggenhet

Stavanger sentrum, gågate mellom Østervåg og Kulturhuset

Tomt

Areal: 99 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Nei

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1860
Boligen er Sefrak registrert som Bolighus og byggregsitrert med type enebolig. Frem til 1978 var hele huset registrert til boligformål, men i 1978 ble det søkt om bruksendring i 1. etasjen til kontorformål, hvilket ble innvilget under forutsetning av at det skulle være boligformål i 2. etasje. (se kopi av vedtak vedlagt salgsoppgaven) Det er opplyst av kommunen at kjelleretasjen er godkjent som areal til 2 etasje, men ikke som rom til varig opphold.

Antall soverom

2

Byggeår

1860

Byggemåte

Eldre trehus på lødd steinmur, modernisert, renovert og vedlikeholdt opp gjennom årene.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Boligens areal

Primærrom: 71 kvm, Bruksareal: 118 kvm, Bruttoareal: 145 kvm, Grunnflate: 53 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 33 m².
Primærrom: 33 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: grovkjøkken,
1. etasje:
Bruksareal: 47 m².
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
2. etasje:
Bruksareal: 38 m².
Primærrom: 38m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  gang, trapperom, 2 soverom, bad.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Stavanger kommune har oppgitt følgende for boligens etasjer:
Underetasje: areal tilhørende boligenheten i 2 etasje - ikke godkjent til beboelsesrom/varig opphold
2 etasje: Bolig
1. etasje: Næring.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til det formålet den er godkjent til: bolig i 2 etasje og næring i 1 etasje.
1. etasje ble bruksendret fra bolig til næring i 1978. Kopi av vedtak er vedlagt salgsoppgaven.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klassifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand og bruken av eiendommen.

Kommunale avgifter

Kr. 9 950 pr. år

Løpende kostnader

Hålvårlige kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt
Fullverdiforsikring og innboforsikring
Strøm etter forbruk
Generelt vedlikehold etter slitasje og alder.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Sefrak registrert. Id: 1103 501 88 Objektnavn: Bolighus, Salvågergata 6. Sentrum øst. (Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg) er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen.

Regulering

Eiendommen Salvågergata 6  er regulert til sentrumsformål. Gjeldende plan er sentrumsplanen 2222.
Reguleringsbestemmelser som gjelder for eiendommen er rekvirert fra Stavanger kommune og vedlagt salgsoppgaven. Eiendommen er en del av den sentrale sentrumsbebyggelsen og er derfor underlagt "retningslinjer for hensyssoner bevaring av kuturmiljø (pbl § 11.8c) Trehusbyen.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Dok 194905: Solidarisk ansvar/ reperasjonsrett vedrørende fettutskiller og felles rør frem til avløp, tilknyttet fettutskiller plassert i Salvågergaten 6 Gnr: 55. Bnr: 1074. Reperasjonesrett på rør som kommer fra kjøkken i Breigaten 17 Gnr: 55. Bnr 155 som går via Salvågergaten 6 Gnr: 55. Bnr: 107 4 frem til felles rør.
Dok 898991: Eiendommen Gnr. 55, bnr. 155 skal ha rett til å bruke grunn til eiendommene Gnr. 55, bnr. 1076 og Gnr. 55, bnr. 107 4 som atkomst til lift, maskiner og annet arbeidsutstyr for vedlikehold og utbedringer på eiendommen Gnr. 55, bnr. 155.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Stavanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger er et juridisk selskap og kan derfor ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.