Våland

Innholdsrik bolig. Påkostninger må påregnes.

Hafrsfjordgata 49 , 4010 Stavanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

68%

eier sin egen bolig

17%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

47%

har bolig på over 120 kvm

96%

av boligene er eldre enn 20 år

30%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 209 m²
Bruksareal 245 m²
Bruttoareal 271 m²
Tomt 287 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 7
Byggeår 1914
Gårdsnummer 56
Bruksnummer 525
Energimerking G
FINN.no 230638674
Sist endret 28.09.2021 14:35
Prisantydning 5 000 000
Totalpris 5 126 364
Ligningsverdi 1 708 341,-

Beregnet totalkostnad

5 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 126 364,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 126 364,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Opprinnelig en horisontaldelt tomannsbolig. Registrert som enebolig. Innredet som tomannsbolig og med en leilighet i kjeller som ikke er registrert og byggegodkjent.
Boligen er oppgradert/renovert og innredet til flere leiligheter, en i 1 etasje, 2 etasje og underetasje. Arbeidet vedrørende oppgraderingen/ renoveringen bærer preg av ufagmessige utførelser og mangel på ferdigstillelse.
Det anbefales en kontroll av det elektriske anlegg og røropplegg. Vinduer i boligen på soverom er for små og er ikke etter forskriftene når det gjelder brann og rømningsveier.
Boligen er oppført i 1914 med 2 etasjer, loft og delvis innredet underet. Boligen er i god konstruksjonsmessige stand og gir ved gjennomsyn et godt helhetsinntrykk men man bør beregne en del renoveringer/oppgraderinger for å få ferdigstilt boligen. Se forøvrig diverse anmerkninger i tilstandsrapporten.

Innhold

1 et.: Trappegang, gang, stue/kjøkken, tv-stue med utgang til terrasse, bad/vaskerom og 3 soverom
2 et.: Gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom hvorav et med utgang til balkong.
Loft: To loftsrom.
U et.: Entré/stue/kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom, 2 uinnredet rom, allrom.

Standard

Det er utarbeidet en tilstandsrapport som en del av salgsoppgaven som interessenter må lese. Den skal gi ytterligere informasjon om eiendommens tilstand/standard.
Rapporten for eiendommen oppgir tilstandgrad 3 på følgende to punkter:
Veggkonstruksjon og utvendige fasader:
De fleste vannbord over og under vinduer/dører må sjekkes da de ikke er innfelt i kledningen og ikke lagt inn under skråkant vinduer. Det stilles derfor spørsmål ved tetting rundt vinduer bak kledningen.
Det mangler enkelte hjørnebord, underkledning på kasser og mangel/råte i vindskier på baksiden. Ferdigstille kasse/vindski på baksiden mot nabo. Kle rundt hovedinngangsdør og 2 dører + vindu U et, bakside.
Bad - 2 et.:
Det er brekkasje/sprekker i fliser rundt vegghengt wc og kassen må bygges/flises på ny.

Beliggenhet

Attraktivt boligområde på Våland. Gåavstand til sentrum og fine turområder ved Vålandstårnet og Mosvannsparken. Like ved skole, barnehage og butikk.

Boligens areal

Primærrom: 209 kvm, Bruksareal: 245 kvm, Bruttoareal: 271 kvm
U . etasje:
Bruksareal: 74 m².
Primærrom: 38 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre/stue/kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom
1. etasje:
Bruksareal: 85 m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang/trapp, gang/trapp, stue/kjøkken, tv-stue, bad/vaskerom, 3 soverom
2. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapp/gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverrom
Loft:
Bruksareal: 21 m².
Primærrom: 21 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapp/allrom, allrom
Soverom i boligen har for små vinduer etter forskriftene men er valgt å tas med som soverom i arealmålingene, ref. tilstandsrapport.
Det er foretatt bruksendring fra sekundærrom til primærrom i deler av kjeller samt at loftet er innredet. Endringene er ikke byggemeldt og godkjent.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Tegninger for 1. og 2. etasje mottatt fra kommunen stemmer godt med slik boligen er, men det foreligger ingen tegninger av kjeller og loft.

Adkomst

Fra sentrum: Ta inn Muségata ved Rogaland Teater. Følg gata innover og ta til høyre inn Christian Jacobsens gate. Ta andre gate til høyre som er Hafrsfjordgata. Eiendommen ligger på høyre side.

Tomt

Areal: 287 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er opparbeidet med belegningsstein i gårdsrom og resterende uteområde trenger noe oppgraderinger. Det er levegg i nabogrense.

Garasje / Parkering

Parkering i gårdsrom.

Byggemåte

Grunnmuren i murstein som er pusset utvendig. Yttervegg av laftet plankvegger, platet og malt på innsiden.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 25 014 pr. år Vann/avløp/renovasjon samt eiendomsskatt inngår i kommunale avgifter.

Eiendomsskatt

Det er i Stavanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,3 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 708 341 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 6 150 029 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Eiendommen er en del av den sentrale sentrumsbebyggelsen og er derfor underlagt "Retningslinjer for hensynssoner bevaring av kuturmiljø, Trehusbyen" (pbl § 11.8c).

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.
Adkomst via offentlig vei.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese grundig gjennom salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Hafrsfjordgata 49, 4010, Stavanger, Gnr. 56 bnr. 525 i Stavanger kommune

Oppdragsnummer

38-20-0076

Vedlegg til salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.