Tjørhom

Hytte med 4 soverom på Fidjeland. Kort vei til alpinanlegg, oppkjørte langrennsløyper og høyfjellshotell.

Jogledalsveien 25 , 4443 Tjørhom

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 89 m²
Bruksareal 89 m²
Bruttoareal 95 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 4
Byggeår 1986
Gårdsnummer 3
Bruksnummer 1
Energimerking G
FINN.no 201433852
Sist endret 07.05.2021 10:42
Prisantydning 2 450 000
Totalpris 2 525 264
Ligningsverdi 217 150,-

Beregnet totalkostnad

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 75 264,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 525 264,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Primære rom 89 kvm: Yttergang/Grovgang med plass til skiutstyr, ved etc. Entre m. garderobeplass, gang, 4 soverom, bad, kjøkken, stue og spisestue.

Standard

Enkel og funksjonell hyttestandard fra oppføringstid i ca. 1986-90. Innvendig er det hovedsakelig ubehandlet trepanen på vegger og tak. Lakket tregulv. Kjøkkeninnredningen er fra 90- tallet med komfyr, stekeovn, oppvaskmaskin, ventilator og kjøleskap. Baderom med innredning fra 2017: våtromsbelegg på gulv, badekar, wc. og dusj i kabinett.  Vedpeis i stuen.
Utvendig har hytten villmarkskledning fra ca. 1995. Taket er original og tekket med lakkerte stålplater.
Det er utarbeidet boligsalgsrapport for eiendommen som er vedlagt salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter leser og gjør seg kjent med innholdet i rapporten.

Beliggenhet

På Fidjeland, ca. 600m. over havet. Sentralt i forhold til skitrekk og skiløyper. Flott turterreng både sommer og vinter. Et fint utgangspunkt for turer til Hilleknuten, Prekestolen og Kjeragbolten. Fidjeland har høyfjellshotell med restaurant og bar.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2071, Festeavgift: 4521, Festeavgiften indeksreguleres hvert tiende år i samsvar med prosentvis endring i konsumprisindeksen. ref. festeavtalen. neste regulering er for 2021. Reguleres opp til ca. 5400,- iht til indeks
Iht til avtalen er neste justering i 2021.
Myrna Refulle Fidjeland  (1/2) og  Irica M Refulle (1/2)  er bortfester.
Festekontrakten er lagt ved i salgsoppgaven. For øvrig gjelder reglene i Lov om tomtefeste av 20. desember 1996 nr. 106.

Garasje / Parkering

Parkering ved hytten. Det er innregulert avkjørsel til hytten ved inngangspartiet. Iht reguleringsbestemmelser i plan er det innregulert parkering på hytten på felt "pp2" på vestsiden av hytten. Iht til tinglyst festekontrakt § 18 skal parkering foregå på felles parkeringsplass. Parkering av inntil 2 biler er en del av  festebetingelsene.
Siden det er innregulert avkjørsel på østsiden av hytten ved inngangspartiet har det vært praktisert at bilene oppstilles der, så lenge det ikke kommer i konflikt med eventuell oppføring av fremtidig innregulert hytte.

Forsikring

Storebrand Polisenummer: 8237528

Byggemåte

Det er utarbeidet en tilstandsrapport hvor boligens tilstand er vurdert og beskrevet. Vi oppfordrer interessenter å sette seg inn i rapporten. Konferer eventuelt med megler.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998. Det foreligger byggetillatelse fra 1986. ref. byggesaksbehandling.

Boligens areal

Bruttoareal (BTA) : 95 m²
Bruksareal (BRA) : 89 m²
Primærrom (P-ROM) :89 m²
P-rom fordeling : Yttergang, entre, gang, stue m. utgang til terrasse, kjøkken, bad, 4 soverom
Arealbeskrivelsene er i henhold til NS 3940 og er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Adgang til utleie

Hytten kan leies ut til hytteformål

Oppvarming

Hovedsakelig elektrisk. Vedovn i stuen.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra ut fra omfanget av bruken av hytta.

Kommunale avgifter

Kr. 10 541 pr. år Vann, avløp, brannsyn, renovasjon (IRS Miljø)

Løpende kostnader Årlig festeavgift kr. 4500,- (oppreguleres hvert tiende år iht KPI) neste gang for 2022 og kommende 9 år (oppreguleres til ca. kr. 5400,-) Årlige kommunale avgifter og renovasjon kr 10540,- Fullverdiforsikring og innboforsikring Strøm etter forbruk Generelt vedlikehold etter slitasje og alder. Årlig betaling for snøbrøyting (oppgitt av fester) utgjør pt. kr. 6.250,- per sesong.   (gjelder ca. 36 m2 parkeringsplass for 2 biler) på østsiden av hytten: gjelder brøyting hver fredag fra 20.12  + jul-nyttårshelg, vinter- og påskeferie. Ytterlige bestilling av brøyting: kr. 312,- per gang . Hastebrøyting utover bestilling; kr 750,- . Avtalen er personlig og må avtales ut fra omfanget av brøytingen. Bortfester har påberopt seg fortrinnsrett for inngåelse av brøyteavtale.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 217 150 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Sinnes kjører du mot Fidjeland. Hytten ligger på venstre side etter avkjørsel mot Fidjeland skitrekk. Hytte nr. 2 på venstre side etter avkjøring.

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsformål. Se reguleringsplan med bestemmelser i prospektet.
Reguleringsplanen viser at det er innregulert hytte mot øst og nord, og at biloppstillingsplass er regulert inn på vestsiden av hytten. Se ellers detaljer i salgsoppgaven.
Utdrag av gjeldende reguleringsplan vedrørende utnyttelse: For gnr.3, bnr.1, festenr. 14, 16, 19, 22, 23, 28, 29, og 34 innanfor Bff1 er totalt BYA = 180m2 med maksimal mønehøgde 5,5m og maksimal gesimshøgde 4m rekna over planert gjennomsnitts terreng. I BYA inkluderast 2 parkeringsplasser til saman 36m2 og eventuelle tilleggsbygg. Største enkeltbygg skal ikkje overstige 140m2 BYA. Det kan byggjast inntil 2 sekundærbygningar, TLM avgjer i den enkelte sak kor mange som kan tillatast utifrå tomtemessige forhold. Største sekundær-bygning kan ikkje overstige 40m2. For utfyllende bestemmelser se reguleringsbestemmelser i salgsoppgaven

Offentlige planer

Ingen kjente utover vedtatte reguleringsplaner for området. Se plankart i salgsoppgaven.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

doknr. 1758. Tinlglyst festekontrakt med bestemmelser og vilkår. Avtalen er vedlagt salgsoppgaven.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Sirdal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Hyttens tilbehør og løsøre, medfølger, bortsett fra noen mindre personlige eiendeler. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEF normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring Kjøper må gjøre seg kjent med selgers egenerklæring til forsikringsselskapet.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkluderer bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Det foreligger tinglyst festekontrakt med betingelser for festeforholdet. Festekontrakten er på 80 år og reguleres iht til avtalebestemmelsene og utfylles av bestemmelsene i tomtefesteloven. Ved utløp i år 2071 kan fester kreve avtalen forlenget.   Festekontrakten er gjengitt i salgsoppgaven. Konferer gjerne med megler om ønskelig.
Ved aksept vedtar kjøper festekontrakten for eiendommen,  som bindende for seg. Bortfester samtykke til transport av festekontrakt kreves iht til festekontrakten, og det er en forutsetning for salget at bortfester godkjenner kjøper som ny fester. Bortfester kan iht til festeavtalen ikke nekte overdragelse til kjøper uten saklig grunn. 
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takstdokumenter. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg, da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik er budgivers/kjøpers ansvar.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Kjartan Lindland Kathrine Skoland

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.