Stavanger

Stavanger Sentrum ved Østervåg. Kombinert bolig- og næringseiendom med mange muligheter

Salvågergata 8 , 4006 Stavanger

BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom

NABOLAGSPROFIL

20%

eier sin egen bolig

38%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

63%

har bolig mellom 60-120 kvm

99%

av boligene er eldre enn 20 år

18%

er gift

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 110 m²
Bruksareal 173 m²
Bruttoareal 194 m²
Tomt 96 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 3
Byggeår 1860
Gårdsnummer 55
Bruksnummer 1076
Energimerking G
FINN.no 208280864
Sist endret 06.03.2021 11:06
Prisantydning 4 250 000
Totalpris 4 376 570
Ligningsverdi 926 383,-

Beregnet totalkostnad

4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 750,- (Dokumentavgift) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 126 570,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 376 570,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til dette flotte trehuset i Salvågergata 8! Brosteinsbelagt og intim gågate i Stavanger sentrum, mellom Østevåg og Bakkegata, med innslag av bolighus med leiligheter og næringsvirksomhert på gateplan.
Huset er opprinnelig oppført i perioden rundt 1860 og har de siste 25 årene vært brukt til boligutleie i de 2 øverste etasjene og næringsutleie i underetasjen. Underetasjen er omfattende rehabilitert rundt ca. 1997, med tanke på bærende konstruksjon, slik at hele grunnflaten enklere kan oppdeles i celler. Fasaden og inngangspartiet gir tydelige henvisninger til en annen tid. Elegant steintrapp med skiferstein og smijernsrekkverk. Profilert entredør med vindu. Konstruksjon og reisverk virker solid. Innvendig er standarden nøktern og romløsningen må kanskje tilpasses.

Innhold

U . etasje/kjeller: Næringslokale: Entre/resepsjon, 3 allrom, kjøkken, wc.
1. etasje:  Entre, gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.
2. etasje: Trapp/gang, soverom, bad, badstue, stue/kjøkken, gang, wc/vaskerom.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Av dagens eier er det opplyst:
2004:
1.-2. etasje.
Innlagt ny strømkabel  fra skap utenfor Salvågergaten 10-12. 1 stk. kabel til leiligheter 1.-2. etasje, samt nytt sikringsskap, med separat måler til hver etasje. Måler i 1. etasje. Det er på deler av etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje, montert lydhimling  med 2 lag gips og brannfugemasse. Nytt bad med varmekabler, fliser samt nye røropplegg.
Kjeller:
innlagt ny strømkabel fra skap utenfor Salvågergaten 10-12. Innlagt nye rørsystemer, samt nytt toalett, vask. Eget strømskap i kjeller. Montert fliser, samt innredninger. Ventilasjonsanlegg fra Covent.
2013:
Innvendige malerarbeider i alle etasjer.
Det er utarbeidet en tilstandsrapport som en del av salgsoppgaven som interessenter må lese. Den skal gi ytterligere informasjon om eiendommens tilstand/standard. Rapporten for eiendommen oppgir tilstandgrad 3 på følgende: Vaskerom på loft: Gulvbelegget er skåret rundt sluk og rommet er utett.
Standarden på brukte boliger bør særlig vurderes helhetlig fra informasjon som er gitt i markedsført og lovpålagt informasjon (salgsprospektet); informasjon om byggeår, tidspunkt og omfang for opplyste og kjente utbedringer/oppgraderinger, opplysninger gitt i tilstandsrapporten, egenerklæringsskjema og i salgsoppgaven, synlige forhold, ulike bygningsdelers antatte levetid (tilstandsrapport), oppgitt tilstandsgrad osv. Generelt på alle boligeiendommer må man påregne vedlikehold og oppgraderinger som vil komme. Byggetekniske løsninger, eksempelvis på baderomsløsninger, våtrom, isolasjon, vannrør mv., er ofte valgt ut fra byggeskikk og byggekrav på tidspunktet de er utført. Synlige skader og slitasje vil være forventbar ved overlevering av brukte boliger, uten at det isolert sett utgjør en mangler/avvik fra forventbar standard. Normalt må skjulte og uforventbare skader ligge opp mot 6% av kjøpesummen, før man kan si at forholdet også medfører at eiendommen kvantitativt «vesentlig avviker» fra forventbar stand.

Beliggenhet

Stavanger sentrum, gågate mellom Østervåg og Kulturhuset.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 83753211

Byggemåte

Det er utarbeidet en tilstandsrapport hvor boligens tilstand er vurdert og beskrevet. Byggevurderingen er utført i hensynstaken til byggeår og den tids byggestandard, materialvalg, retthetskrav og øvrige rådende forhold. Vi oppfordrer interessenter å sette seg inn i rapporten. Konferer eventuelt med megler.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse fra byggeår. Hvilket er normalt for eldre bygg.  Ferdigattest utstedes ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998. For tiltak om bruksendring/ ominnredning fra butikk til kebabrestaurant  i 1995 er det utstedt midlertidig brukstillatelse i 1996.
I forbindelse med næringslokalet i 1 et. vil bruk av lokalet til enhver tid være underlagt offentligrettslige særkrav knyttet til virksomheten som skal utøves.

Boligens areal

Primærrom: 110 kvm, Bruksareal: 173 kvm, Bruttoareal: 194 kvm, Grunnflate: 72 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 55 m². Næringslokale: Entre/resepsjon, 3 allrom, kjøkken, wc. Primærrom: 0 m².
1. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 62 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.
loft:
Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 48 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Trapp/gang, soverom, bad, badstue, stue/kjøkken, gang, wc/vaskerom
Det foreligger ikke romtegninger tilbake fra opprinnelig byggeperiode (CA 1860) og rominndelingen er nok endret flere ganger gjennom årene som har gått. De siste tegningene som foreligger er fra 1995 og 1999 og er vedlagt salgsoppgaven. I kommunale instanser er det registrert følgende: Grunnetasje; næringslokale. 1 etasje: boligenhet med hybler, loft: boligenhet.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Fra Østervåg eller Kulturhuset gjennom gågate

Tomt

Areal: 96 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Nei. Uteområde mellom Salvågergata nr 8 og 6 er brukt som korttidsparkering for av/pålessing av de to eiendommene, siden grensen går ca. midt mellom husene.

Arealbekreftelse

Arealbekreftelse fra Stavanger kommune foreligger

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til det formålet den er godkjent til; boligformål i to etasjer og næringsformål i grunnetasjen

Oppvarming

Gulvvarme (lokal)
Panelovner

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eier har ikke kjennskap til strømforbruk, siden eiendommen har vært leid ut. Strømforbruket vil variere ut fra bruken av eiendommen.

Kommunale avgifter

Kr. 13 226 pr. år

Løpende kostnader

Hålvårlige kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt
Fullverdiforsikring og innboforsikring
Strøm etter forbruk
Generelt vedlikehold etter slitasje og alder.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 926 383 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 334 979 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Ja.
Sefrak registrert. (Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg) er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig med næringsformål i grunnetasjen iht til sentrumsplanen 2222. Planbestemmelsene følger i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Reguleringsbestemmelser som gjelder for eiendommen er rekvirert fra Stavanger kommune og vedlagt salgsoppgaven. Eiendommen er en del av den sentrale sentrumsbebyggelsen og er derfor underlagt "retningslinjer for hensyssoner bevaring av kuturmiljø (pbl § 11.8c) Trehusbyen.

Offentlige planer

Det foreligger kommuneplan, kommunedelplan, og reguleringsplan for eiendommen og nærområdet. Planid er oppgitt i salgsoppgaven. Det foreligger ingen informasjon fra  selger om forestående arbeider med eiendommer som direkte vil påvirke eiendommen.
Kommuneplan: KPL-1103. Kommuneplanens arealdel 2019-2034 fra 09.12.19
Kommunedelplan: 129k Stavanger Sentrum

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2014/898981-1/200  Erklæring/avtale fra 20.10.2014 
 rettighetshaver: Gnr:55 Bnr:155. Bestemmelse om adkomstrett for vedlikehold og utbedringer på eiendommen

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Stavanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og har heller ikke mulighet til å tegne forsikring iht til vilkår. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Stavanger tattoo & piersing cent as