Stavanger

Stavanger sentrum. Breigata 21. Representativ butikk/kontorlokale med fin eksponering mot handlegate

Breigata 21 , 4006 Stavanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 238 m²
Tomt 129 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Byggeår 1860
Gårdsnummer 55
Bruksnummer 159
Energimerking G
FINN.no 225060485
Sist endret 14.07.2021 15:38
Prisantydning 8 500 000
Totalpris 8 713 864

Beregnet totalkostnad

8 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-)) 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 213 864,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 713 864,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen Breigata 21 er en representativ næringseiendom egnet til blant annet  forretning og kontorvirksomhet, med god eksponering mot handlegaten som strekker seg fra Østervåg til Kirkegaten. I den "breie" gata  holder det i dag til kjente kjedebutikker som Høyer og Eplehuset, reisebyråer, frisører og nisjebutikker som bl.a. Helmer og Rett leker, men også tjenestenæringer som advokatfellsskap, regnskapsbyråer  og meglerbutikker. Breigata er gjerne en naturlig del av gåturen gjennom byen, til og fra Fargegaten eller fra Oljemuseet til Kulturhuset.
Lokalene har flere store vinduer mot gatemiljøet. Her er det også korttidsparkering like utenfor og lett å droppe inn for korte ærend. Det foreligger forslag om å gjøre Breigaten til gågate.
De siste 10 årene har Privamegleren vært leietaker. Før den tid stiftelsen Psyk opp og før den tid bl.a. gardinbutikk.
Dagens leiekontrakt opphører 01.06.21

Innhold

1. et: Kontor/butikk lokale, møterom
2. et.: Gang, diverse kontorer, lager, wc
3 et.: Stue/kjøkken, bad, trapperom

Standard

I forbindelse med innvendig ombygging i ca. 2010  ble lokalene modernisert i alle 3 etasjer, med oppgradert elektrisk anlegg, rør-i-rør,  gasspeis, belysning, gulv og vegger, ny kjøkkeninnredning og renovert bad. Fasaden mot gaten fikk et løft. Lokalene er i dag tilpasset et stort kontorfellesskap med arbeidsplasser, sofagruppe og møterom i hovedetasjen.  En stor gasspeis som vender ut mot det åpne kontorfellesskapet gi en fin atmosfære i vinterhalvåret. I andre etasje er det etablert kontorceller mer glass- vegger og dører. I tillegg til 2 større lukkede kontorrom. i 3 etasjen er gode kjøkkenfasiliteter og avslappingsrom.
1. et:
malte vegger og tak på gipsplater
tepper og fliser på gulv
downlights
gasspeis
varmepumpe
bredbånd med spredernett
takhøyde; 2,56m og 2,37m
2 et.:
enstavs eikeparkett på gulv også en del vegger
kontorceller med glass
3 adskilte og romslige kontorrom
toalettrom
bredbånd med spredernett
takhøyde; 2,34m og 3,14m
3 et.:
kjøkkeninnredning
spiserom og avslappingsrom med "tv-stue"
bredbånd med spredernett
bad med dusj, wc, og servant. Mekanisk avtrekk
hems med lagringsplass
varmepumpe
takhøyde;  4,59m målt mot mønet

Beliggenhet

Stavanger sentrum med alle byens tilbud. Det er hyggelig å jobbe i sentrum! En ekstra dimensjon i hverdagen. Gåturen gjennom gatene, de mange servingsstedene hvor du kan ta en kaffe og restaurantene rundt de mange hjørner. Fredagspilsen på vei hjem i Fargegaten, Straen eller Skagen . Spaserturen forbi fiskebåtene og reketråleren på vei til parkeringshuset. En tur innom de mange kles- og nisjebutikkene.

Løpende kostnader

Hålvårlige kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt
Fullverdiforsikring og innboforsikring
Strøm etter forbruk
Generelt vedlikehold etter slitasje og alder.

Boligens areal

Bruksareal: 238 kvm, Grunnflate: 110 kvm
1. etasje:
Bruksareal:100 m².
2. etasje:
Bruksareal: 90 m².
3. etasje:
Bruksareal: 48 m².
Arealet av bruksareal er arealet som opptas av innvendige vegger mellom  rommene. Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Fra Breigata

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til det formålet den er godkjent til.

Oppvarming

2 varmepumper.
Gasspeis

Formuesverdi

Skattegrunnlag oppgitt av Stavanger kommune: 2.885.000,- per 31.12.20 (eiendomsskatt)
Formuesverdi oppgitt i regnskap kr. 5 346 000 pr. 31.12.20

Regulering

Eiendommen  er regulert til næring. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Breigata 21, 4006, Stavanger, Gnr. 55 bnr. 159 i Stavanger kommune

Eier

Kija invest as

Oppdragsnummer

38-21-0025

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Huus & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.