Bokn

Lauplandsvågen på Bokn. Nyoppført hytte ved sjøen. Båtplass og naustbod. Strand like ved

Lauplandsvågen hyttefelt 15/14 , 5561 Bokn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 74 m²
Bruksareal 74 m²
Bruttoareal 80 m²
Tomt 303 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 2021
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 14
Energimerking D
FINN.no 242608899
Sist endret 22.06.2022 11:24
Prisantydning 3 650 000,-
Totalpris 3 752 514,-

Beregnet totalkostnad

3 650 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-)) 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 102 514,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 752 514,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Areal

Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Grunnflate: 80 kvm
Bruksareal: 75 kvm.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av megler og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Vei/Vann/Avløp

Privat for Lauplandsvågen hyttefelt.

Formuesverdi

Hyttene er nyoppført og det er derfor ikke registrert formuesverdi hos skatteetaten.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger)..

Estimerte felleskostnader

Kjøper av hytten er forpliktet medlem av Lauplansvågens hytteforening med tilhørende vedtekter og plikter sammen med vellaget å drifte velforeningens felles infrastruktur på hyttefeltet; bl.a. naustbygg, utriggere for båtplass, brygge mv. velforeningen oppgir at årsavgift er satt til kr. 3000,- Vann og avløp er knyttet til privat vann og avløpsnett, som er etablert i forbindelse med utbyggingen i  2006. Løpende vedlikehold bekostes av velforeningen medlemmer og det betales derfor ikke årlig avgift til kommunen. Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da hytten ikke er bygget. Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra Bokn kommune

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Oppvarming

Elektrisk
Vedovn i stuen

Beskrivelse

Velkommen til Lauplandsvågen hyttefelt på sørspissen av  Bokn!

Hytten som bygges har selveiertomt og har ellers rettigheter til båtplass og naustbod gjennom tinglyst avtale på  gnr 15, bnr 10 (28 mål).
Hytten har beliggenhet inderst mot nord i hyttefeltet, med panoramavinduer som vender mot vågen og Ryfylkefjellene. Landskapet er unikt, relativt flatt, men med høydekurver og terrengtilpasning som gir lune kroker på flere sider. Hytten ligger ca. 12 meter over havflaten og ca. 50 m. å gå ned til strandkanten
Velforeningen forvalter fellesareal m. brygge, naust, båtplass, vei mv. iht til vedtekter

Feltet er i dag bebygd med 11 fritidsboliger, brygge og kai, utriggere for båtplass, sløyeplass for fisk, og egen strand.

Det er kort reisevei både fra Stavanger og Haugalandet. Planlagt og igangsatt sjøtunnel, vil korte reiseveien ytterligere når den er ferdig.

Hyttefeltet på 28 mål har egen reguleringsplan som åpner for bygging av tilsammen 27 fritidsboliger. I henhold til reguleringsplanen skal feltet utbygges slik at arkitekturen gir et felles uttrykk.

Innhold

Hytten inneholder en stor stue med fantastisk utsyn og lys, kjøkken, 3 soverom og bad.

Standard

Kjøkken: HTH kjøkkeninnredning med stort kjøleskap og stor frys, induksjon koketopp, ventilator, oppvaskmaskin og stekeovn

Bad: 100cm hvit baderomsinnredning med skuff, speil og lys. Dusj i nisje, wc, servant. Våtromsbelegg.

Utvendig:
 • Yttervegger - Gran 19×148 dobbelfalset, liggende, ubehandlet kledning.
 • Yttertak - Shingel - farge sort.
 • Takrenner og nedløp i aluminium.
 • 250mm islolasjon i yttertak.
 • 200mm isolasjon i yttervegger.

Innvendig:
 • Isolasjon innvendig - Alle innvendige bære/skillevegger isoleres med 70mm isolasjon.
 • Gulv - Støpt plate som fundament med 200mm isolasjon.
 • Gulv innvendig - Parkett 1 stavs eikeparkett i alle tørre rom.
 • Innervegger - malte gipsvegger. Himling/innvendig tak - malte gipsplater.
 • Dør og vindu 12x58mm hvitmalt slett.
 • Taklist furu 21x058mm lasert hvit.
 • Gulvlist 12x58mm hvitmalt slett.
 • Innvendige dører: Slette, lette dører ferdig malt.
 • Ytterdør: Bygg1 Geilo hoveddør.
 • Vinduer: Malt hvite med toppsving, sidehengslet og faste vinduer. Vridere i børstet stål.
 • Elektrisk; Medtatt iflg. NEK standard. Varmekabler vindfang og bad etter tegning med våtromsbelegg
 • Hub for smarthusstyring fra futurehome.no. Løsningen er påkoblet varmekabler for fjernstyring av varme. Videre er den påkoblet brannsensorer. Mulighet til å koble til andre smarthusprodukter iht til produktløsning.
 • Det er lagt trekkerør for bredbåndsfiber fra Altibox frem til hyttene. Priser for etablering og tilkobling finne hos haugaland Kraft; https://hkraft.no/internett-og-tv/fritidsbolig/
 • Peisovn

Beliggenhet

Lauplandsvågen på Bokn

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til fritidsbolig
Hyttefeltet på 28 mål har egen reguleringsplan som åpner for bygging av tilsammen 27 fritidsboliger. I henhold til reguleringsplanen skal feltet utbygges slik at arkitekturen gir et felles uttrykk. 9 av hyttene er oppført i perioden 2006-2009 og tegnet av aktiktektontoret Studio Ludo og 2 hytter er oppøført i 2021. Ny bebyggelse kan skje innenfor de innregulerte tomtene. Se reguleringskart i salgsprospektet hvor gul/orange farge viser tomter for bebyggelse.

Adresse og matrikkel

Lauplandsvågen hyttefelt 15/14, 5561,

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Oppdragsnummer

38-21-0026