Stangeland

Boligtomt på 855 kvm i høyden. Gode solforhold. Flott utsikt.

Øvreveien , 4316 Sandnes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

77%

eier sin egen bolig

12%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

43%

er gift

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 855 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 62
Bruksnummer 969
FINN.no 221663293
Sist endret 14.06.2021 14:00
Prisantydning 3 200 000
Totalpris 3 281 364
Ligningsverdi 45 224,-

Beregnet totalkostnad

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)) -------------------------------------------------------- 81 364,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 281 364,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

En stor, fin boligtomt i høyden. Ingen byggeklausul.

Beliggenhet

Attraktivt i høyden. Innerst i blindvei. Etablert og rolig boligområde. Sentralt. Gåavstand til sentrum. Nær lekeplasser, skoler, barnehager og butikker, samt friområdene ved Gisketjørn, Giskehallen og Sandnes stadion. Gode bussforbindelser.

Adkomst

Fra sentrum: Følg Oalsgata vestover og ta til høyre inn Postveien. Ta første vei til venstre som er Solaveien. Følg veien et stykke og ta til høyre inn Øvreveien. Tomten ligger innerst på venstre side før sperringen for gjennomkjøring.

Tomt

Areal: 855 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten ligger i høyden. Tomten er forholdvis rektangulær og lengderetningen går fra nord-øst til sør-vest i skråning. Vann og avløp er lagt til tomten.

Garasje / Parkering

Parkering må tilrettelegges på egen tomt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 45 224 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan finne sted. Dette er vanlig prosedyre ved kjøp av eiendom som ikke er bebygd.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1964/108-2/43  Bestemmelse om gjerde  
08.01.1964

Vei/vann/avløp

Adkomst via offentlig vei.
Det ligger stikkledninger for offentlig vann og avløp på tomten. Kjøper må selv bekoste tilknytning, og avgifter forbundet med dette.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Øvreveien, 4316, Sandnes, Gnr. 62 bnr. 969 i Sandnes kommune

Oppdragsnummer

38-21-0049

Vedlegg til salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, målebrev mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.