Tananger

Enebolig i høyden. Usjenert og solrikt. Grenser til friområde. Påkostninger må påregnes.

Fullriggervegen 19 , 4056 Tananger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

6%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

58%

av boligene er eldre enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 157 m²
Bruksareal 162 m²
Tomt 459 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 4
Byggeår 1984
Gårdsnummer 3
Bruksnummer 778
Energimerking G
FINN.no 277712748
Sist endret 25.11.2022 11:08
Prisantydning 3 800 000,-
Totalpris 3 896 364,-

Beregnet totalkostnad

3 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-)) -------------------------------------------------------- 96 364,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 896 364,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Attraktiv og fin beliggenhet. Innerst i gata mot friområde. Innholdsrik bolig. Noe påkostninger må påregnes.

Innhold

1. etasje: stue med utgang til terrasse, spisestue, kjøkken, gang, bad og 2 soverom
Underetasje: entré, hall, stue, 2 soverom, bad, vaskerom med utgang og bod.

Uinnredet kaldtloft.
Utvendig bod.

Standard

I følge boligsalgsrapporten er det gitt 57 % TG 0 og 1 og i orden, 36 % TG 2 Alder, slitasje, skader mv., 1 % TG 3 Strakstiltak nødvendig og 6 % TG ikke undersøkt.

Det er gitt TG 3 for:
At det ikke er fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Hovedsikringer er innkledd på vaskerom. Sjablongmessig prisanslag: 0 - 10 000
Terrassedør. Det er sprekk i glass i terrassedør. Sjablongmessig prisanslag: 10 000 - 50 000

Noe av TG 2 er gitt for:
Bad i hovedetasje pga. alder, aldringspreget. Sjablongmessig prisanslag: 20 000 - 100 000
Vaskerom pga. rommet tilfredsstiller ikke krav til fukt- og lekkasjesikkerhet, mangler membran og det er motfall til sluket. Sjablongmessig prisanslag: 20 000 - 100 000
Overflater - stedvis uferdige og slitte flater. Sjablongmessig prisanslag: 50 000 - 100 000
Kledning - stedvis råteskadet, malingslitt. Sjablongmessig prisanslag: 10 000 - 50 000
Vinduer - er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Sjablongmessig prisanslag: 10 000 - 50 000
Yttertak - tekking -symptomer på slitasje og elde, skorsteiner over tak - fotbeslag rundt skorstein har sliktasjesymtomer, renner og nedløp - utilfredsstillende/mangelfull løsning mht. bortledning av vann fra bygning. Sjablongmessig prisanslag: 70 000 - 200 000
Terrasse - løst rekkverk, manglende vedlikehold. Sjablongmessig prisanslag: 10 000 - 50 000
Drenering - knotteplast er ikke montert tilstrekkelig med klemlister. Sjablongmessig prisanslag: 10 000 - 50 000

Se ellers boligsalgsrapporten for utfyllende informasjon om tilstand.

Beliggenhet

Etablert og barnevennlig boligområde. Gåavstand til skoler, barnehager og butikker. Grenser til friområde med lekeplass. Nærhet til flotte turområder ved sjøen og sjøbadet. Gode bussforbindelser.

Forsikring

Gjensidige

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Boligens areal

Primærrom: 157 kvm, Bruksareal: 162 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 85 m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: stue, spisestue, kjøkken, gang, 2 soverom og bad

Underetasje:
Bruksareal: 77 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: vindfang, hall, 2 soverom, stue, bad og vaskerom

I tillegg er det en utvendig bod på 14 m².

Det er foretatt bruksendring fra sekundærrom til primærrom i deler av kjeller. Endringene er ikke byggemeldt og godkjent.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Arealene stemmer godt med tegninger mottatt fra kommunen.

Adkomst

Fra Stavanger sentrum: Følg Madlaveien vestover til Madla og Revheimsveien videre mot Tananger, over Hafrsfjordbrua og følg Tanangervegen til rundkjøring med Tananger Ring til høyre. Følg Tananger Ring til rundkjøring og ta til venstre inn Notvegen og Fullriggervegen er første vei på til venstre. Følg veien til nr. 19.

Tomt

Areal: 459 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Byggemåte

Grunnmur i betong. Yttervegger i trekonstruksjon kledd med liggende trekledning. Taket er saltaksformet og tekket med betongtakstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 05.01.1984 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut. Pr. i dag foreligger det en leiekontrakt av hybel i sokkeletasje med et soverom, stue, bod, toalett samt felles entré og vaskerom. I tillegg har leietaker tilgang til kjøkken og oppvaskmaskin i hovedetasjen. Leietaker har ikke bebodd hybelen på en god stund. Kjøper kan si opp dette leieforholdet.

Oppvarming

Vedovn i stue. Elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 12 426 pr. år Vann og avløp, feiing og renovasjon inngår i kommunale gebyrer

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 197 161 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 309 780 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger vedlagt. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1982/11183-2/44  Erklæring/avtale  
29.12.1982 
DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT FRA KOMMUNEN

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.

Adkomst via offentlig og felles privat. Grunnen til den private veistubben inn til boligene eies av kommunen.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom grundig gjennom salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Fullriggervegen 19, 4056, Tananger, Gnr. 3 bnr. 778 i Sola kommune

Oppdragsnummer

38-21-0057

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.