Sandnes sentrum

Leilighet i 2. etasje + uinnredet loft. Påkostninger må påregnes. Fin beliggenhet og utsikt.

Storgata 4 A , 4319 Sandnes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

53%

eier sin egen bolig

63%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

33%

har bolig på over 120 kvm

17%

er barnefamilier

36%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 57 m²
Bruksareal 59 m²
Tomt 323 m² / Fellestomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Etasje 2
Byggeår 1912
Gårdsnummer 111
Bruksnummer 835
Energimerking G
FINN.no 246446500
Sist endret 01.05.2022 18:43
Prisantydning 1 500 000,-
Totalpris 1 538 864,-

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 38 864,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 864,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her har man muligheten til å kjøpe en leilighet med fin beliggenhet og nydelig utsikt, men hvor det kreves påkostninger. Det er 2. etasje og loft i en horisontaldelt tomannsbolig. Dette kan bli en virkelig flott leilighet. Det er et uinnredet loft på 21 kvm. Dette er i dag kun tilgjengelig via luke i trappegang hvor man må gå opp via stige, og arealet er ikke medtatt. 

Gåavstand til alt sentrum har å by på samt til Sandvedparken for flotte turområder. Nær butikker. Gode bussforbindelser og gåavstand til togstasjon.

Innhold

1. etasje: Gang, bod
2. etasje: trappegang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom.
Uinnredet loft.

Standard

I følge tilstandsrapporten er det gitt 6 % TG 0 og 1 og i orden, 52 % TG 2 Alder, slitasje, skader mv., 42 % TG 3 Strakstiltak nødvendig.

Det er gitt TG 3 for:
Taktekking - skjevheter i Baldakin i front. Kostnadsestimat: under 10000
Utvendig kledning - råteskadet trekledning, værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Kostnadsestimat: 100000 - 300000
Vinduer - fukt/råteskader i vindu, noen vindu er vanskelig å åpne/lukke. Kostnadsestimat: 50000 - 100000
Hoveddør - utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm, dørkarm er værslitt utvending og det er sprekker i treverket samt fukt/råteskader.  Kostnadsestimat: 50000 - 100000
Balkong i 1. etasje - For lav rekkverkshøyde samt ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: under 10000
Rekkverk på utvendige trapper. For lav rekkverkshøyde og for stor avstand mellom spiler samt ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: under 10000
Gulv - for mye høydeforskjell/skjevhet ihht. standardens krav. Kostnadsestimat: 10000 - 50000
Sanitærutsyr og innredning på bad - skader på seksjon og mangler dører i dusjhjørne, ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra
innebygget sisterne. Kostnadsestimat: 10000 - 50000
Avtrekk på kjøkken - manglende mekanisk avtrekk fra kokesone. Kostnadsestimat: under 10000
Ventilasjon - store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt. Kostnadsestimat: under 10000
Branntekniske forhold - manglede brannslukkingapparat og røykvarslere. Kostnadsestimat: under 10000
Dreniering - mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ingen tegn til at det er utvendig fuktsikring. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Terrengforhold - terreng faller inn mot bydning. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Noe av TG 2 er gitt for:
Overflater - Overflater må utbedres eller skiftes. Parkett på gulv er slitt og vegger og tak må vaskes og males. Kostnadsestimat: 50000 - 100000
Innvendige trapper - For lavt rekkverk, mangler håndløper på vegg, trappen må vedlikeholdes. Kostnadsestimat: 10000 - 50000
Overflater på bad - Noen fliser har bom, flisfuger har riss/sprekker, vindu med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen. Kostnadsestimat: 10000 - 50000
I tillegg er det gitt 13 stk TG 2 hvor alle har kostnadsestimat under kr 10000 for hvert punkt, dette gjelder: Nedløp og beslag, ventilering av takkontruksjon, ventiler i grunnmur, pipe, innvendige dører, bad, kjøkken, vannledninger, avløpsrør, elektrisk anlegg, grunnmur 

Se ellers tilstandsrapporten for utfyllende informasjon om tilstand.

Beliggenhet

Gåavstand til alt sentrum har å by på samt til Sandvedparken for flotte turområder. Nær butikker. Gode bussforbindelser og gåavstand til togstasjon.

Sameie

Eiendommen består av en enebolig og en tomannsbolig, totalt 3 seksjoner. Denne seksjonen ligger øverst i tomannsboligen og har eierbrøk 1/4 i sameiet.

Forsikring

IF Skadeforsikring Polisenummer: SP653242111

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 59 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 6 m².
Primærrom: 4 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: trapperom

2. etasje:
Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 53 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: trapp/gang, kjøkken, stue, bad/vaskerom og soverom

Vindu i leiligheten er for små i forhold til rømmnings vei. Takstmann har valgt og måle oppholdsrom/soverom som P-rom i arealmålingen.
Uinnredet loft på ca 21 m2 er ikke med i arealmålingen grunnet mangel på tilkomst/trapp. Man må bruke stige for å komme opp til loft.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Det foreligger ikke tegninger fra kommunen.

Adkomst

Ta inn Storgata i sørlig retning fra Oalsgata. Boligen kommer på høyre side.

Tomt

Areal: 323 kvm, Eierform: Fellestomt

Garasje / Parkering

Ingen parkering.

Byggemåte

Grunnmur antas i natur/tegelstein som er utvendig pusset. Yttervegg av laftet plankevegger, platet og malt på innsiden. Taktekking består av tegelstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.
Det foreligger midlertidig bukstillatelse fra 1987 for eneboligen i sameiet.

Adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 5 745 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 001 552 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 605 585 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Trehus i sveitserstil fra begynnelsen av 1900-tallet. Boligen er bevaringsverdig.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. Tomten er oppgitt med totalt areal 419 kvm, hvorav 96 kvm tilhører seksjon 1 som er eneboligen. Av totalarealet er 382 kvm regulert til bolig og 37 kvm til kjørevei. Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger vedlagt. I kommuneplanen ligger eiendommen under hensynsoner for flomfare, bevaring kulturmiljø og gul sone for støy. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.
Adkomst via offentlig vei.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese grundig gjennom fullstendig salgsoppgave.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Storgata 4 A, 4319, Sandnes, Gnr. 111 bnr. 835 snr. 3 i Sandnes kommune
Ideell andel av sameiet: 1/4

Oppdragsnummer

38-21-0098

Vedlegg til salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.