Leiasundet/ Kvitsøy

Enebolig med naust og brygge. Nydelig beliggenhet. Vestvendt. Store påkostninger må påregnes.

Leiasundveien 163 , 4180 Kvitsøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

33%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

56%

er gift

19%

har høyskoleutdanning

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 103 m²
Bruksareal 153 m²
Tomt 414 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 3
Byggeår 1935
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 22
Energimerking F
FINN.no 252444595
Sist endret 01.05.2022 18:42
Prisantydning 2 000 000,-
Totalpris 2 051 364,-

Beregnet totalkostnad

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 51 364,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 051 364,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Idyllisk beliggende ved Leiasundet. Lunt og solrikt. Enebolig med naust og brygge. Eldre bygninger. Store påkostninger må påregnes.

Innhold

1. etasje: Gang, stue, spisestue, kjøkken og bad
Loft: Gang, 3 soverom og alkove
Kjeller: Bod, wc og kjellerrom

Naust over 2 etasjer

Standard

Boligen og naust er merket av elde og slitasje og omfattende oppgradering er påregnelig ved ett eierskifte.

I følge tilstandsrapporten er det gitt 6 % TG 1 og i orden, 48,5 % TG 2 Alder, slitasje, skader mv., 45,5 % TG 3 Strakstiltak nødvendig.

Det er gitt TG 3 for:
Bad 1. etasje - våtrommet er over 25 år og må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Utbedringskostnad estimert: kr 100000 - kr 300000
Rom under terreng - Ingen utforet yttervegger i kjeller. Stor aktivitet med borrebiller i bjelkelag, panelvegger og dør. Utbedringskostnad estimert: kr 30000
Drenering - Dersom drenering fra byggeår 1935 ikke er oppgradert, har den trolig defekter og bør skiftes. Utbedringskostnad estimert: kr 100000 - kr 200000
Yttervegger - Flere steder er det betydelig fukt og saltutslag grunnet dårlig drenering og manglende utvendig fuktsikring. Utbedringskostnad estimert: kr 50000
Utvendig kledning - Det ble registrert råteskade og slitasje i enkelt kledningsbord på nord og østside. Utbedringskostnad estimert: kr 50000
Etasjeskiller - Skjevheter i alle gulv som er påregnelig i boliger av denne alder. Borebiller i etasjeskiller mot kjeller. Råteskade i bunnsvill på deler av boligen. Åpen isolasjon i bjelkelag i kjeller. Kun delvis isolert. Utbedringskostnad estimert: kr 50000
Takkonstruksjon - Råteskade i ås ved pipe og fuktskjolder i kott. Nedsig i åser. Åser og sutak er sterkt angrepet av borebiller. Råteskade i sutak og hull i taket.  Utbedringskostnad estimert: kr 250000
Taktekking og membraner - Det er ikke montert stige for feier eller snøfangere på taket. Grunnet svikt og råte i undertak må det påregnes omtekking av taket. Utbedringskostnad estimert: kr 300000
Trapper - Bratt trapp ned til kjeller og har svikt i trinn og vanger. Vinkeltrapp og rekkverk i tre fra byggeår til loft mangler håndløper på vegg. Utbedringskostnad estimert: kr 30000
Vinduer - Vinduer i kjeller har store råteskade. Utbedringskostnad estimert: kr 25000
Piper - Teglsteinspipe med riss/smuldring i fuger. Delvis innkledd og sotluke er av nyere dato, silikonert, ukjent om den er godkjent som brannfugemasse. Det er ikke tilstrekkelig brannmur bak ovn i stue. Puss og maling flasser av pipe over tak. Utbedringskostnad estimert: kr 30000
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Tilførsel av vann til installasjoner ligger delvis skjult i konstruksjonen. Hovedstoppekran er ikke funksjonstestet da den var delvis defekt. Utbedringskostnad estimert: kr 15000
Ildsteder - Oljefyring med dagtank. Oljefyring er forbudt i bruk. Utbedringskostnad estimert: kr 15000
Elektrisk anlegg - Sikringer er ikke nummerert og ingen deksel som skjerming. Anlegget har flere avkappet ledninger, uten sikring. Hovedsikringsskap inntak i vegg, har åpne skrusikringer, uten deksel.  Utbedringskostnad estimert: kr 60000
Naust - Bærekonstruksjonen i stål er svekket på grunn av store rustangrep. Tak tekket med asbestplater med riss og skader. Labankdører, vinduer med enkelt glass og råteskade. Naust bærer preg av sterk slitasje og utvendig råteskade i kledning. Brygge/flytebrygge langs naust har store defekter. Utbedringskostnad estimert: kr 600000
Totalestimat utbedringer: kr 1 705 000 - 2 005 000

Det er gitt 16 stk TG 2 som gjelder:
Annet (Kjellerom / Kjeller), Gulv på grunn, Terrengforhold rundt boligen, Yttervegger, Utvendig beslag, Ytterdører, Vinduer, Innvendige dører, Overflater på innvendige gulv, Overflater på innvendige vegger, Overflater på innvendig himling, Ventilasjon, Varmtvann, Kjøkkeninnredning, Rekkverk og annen fallsikring og Fast inventar

Se ellers tilstandsrapporten for utfyllende informasjon om tilstand.

Beliggenhet

Idyllisk beliggende i Leiasundet. Nydelig skjærgård. Vakre omgivelser.

Boligens areal

Primærrom: 103 kvm, Bruksareal: 153 kvm

Kjeller:
Bruksareal: 50 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 56 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: kjøkken, stue, spisestue, bad og gang.

Loft::
Bruksareal: 47 m².
Primærrom: 47 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 3 soverom, alkove og gang.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Det finnes ikke tegninger i kommunen, og det er heller ikke registrert noen arealer på bygningene.

Adkomst

Fra ferjeleiet: Følg Ydstebøveien forbi fotballbanen og ta til høyre inn Leiasundveien. Følg veien utover, over broene og rundt til østsiden av Leiasundet.

Tomt

Areal: 414 kvm, Eierform: Eiet tomt

Hage på nedsiden av boligen mot naustet samt en liten hage på sørsiden av boligen.

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Byggemåte

Grovkjeller med grunnmur i stein/betong. Øvrige etasjer med yttervegger i plank, kledd med trepanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket med dråpeskifer.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet. Det forutsetter at leietakeren reelt bor i boligen på Kvitsøy, og i tillegg har folkeregistrert adresse på eiendommen i Kvitsøy.

Oppvarming

Elektrisk

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 9 885 pr. år vann, slam, feiing og hytterenovasjon inngår i dagens sats på kommunale avgifter. Ved eierskifte må eiendommen benyttes som helårsbolig og ytterligere kr 900 påregnes for hyppigere tømming av septiktank.

Formuesverdi

Det foreligger ikke opplysninger om formuesverdi i Skatteetatens register.

Regulering

Eiendommen er under kommuneplanen regulert til Andre typer bebyggelse og anlegg, Nåværende. Eiendommen er registrert med helårsbolig og naust. Reguleringsplankart og reguleringsbestemmlser følger vedlagt. I kommuneplanen ligger eiendommen under hensynssone bevaring kulturmiljø og deler av eiendommen (263 kvm) under hensynssone flomfare. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er igangsatt planlegging for detaljregulering for Leiasundet.

Konsesjon / Odel

Kvitsøy kommune har vedtatt nullkonsesjon. Det vil si at det er boplikt på alle eiendommer regulert som bolig. Kjøper må fylle ut og signere skjema for  egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2002/4217-2/45  Forkjøpsrett på vilkår  
30.07.2002 
hefter i ideell 2/4 av matrikkelenhet tilhørende:
HOLGERSEN ELLEN
RETTIGHETSHAVER:HOLGERSEN JAN ANDREAS, HOLGERSEN HÅKON ÅDNE,
HOLGERSEN ÅGOT OG HOLGERSEN LENE LOVISE
 
2002/4217-3/45  Forkjøpsrett på vilkår  
30.07.2002 
hefter i ideell 1/4 av matrikkelenhet tilhørende:
HOLGERSEN JAN ANDREAS
RETTIGHETSHAVER: HOLGERSEN ELLEN, TOSTENSEN TOR FERENC OG
TOSTENSEN SVERRE
 
2002/4217-4/45  Forkjøpsrett på vilkår  
30.07.2002 
hefter i ideell 2/4 av matrikkelenhet tilhørende:
HOLGERSEN ELLEN
hefter i ideell 1/4 av matrikkelenhet tilhørende:
HOLGERSEN JAN ANDREAS
RETTIGHETSHAVER: HOLGERSEN HÅKON ÅDNE OG HOLGERSEN ÅGOT med flere best.
 
2018/445890-1/200  Jordskifte  
16.02.2018 21:00 
Sak 17-085036RFA-JSTA Leiasundet 27
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig vann.
Septiktank med offentlig tømming.

Adkomst via offentlig vei.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gerundig gjennom fullstendig salgsoppgave.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Leiasundveien 163, 4180, Kvitsøy, Gnr. 15 bnr. 22 i Kvitsøy kommune

Oppdragsnummer

38-22-0013

Vedlegg til salgsoppgave

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.