Vardeneset

Renovert enebolig med utleiedel. Garasje med elbil-lader. Fantastiske uteområder, opparbeidet av anleggsgartner.

Dusavikkrossen 6 , 4029 Stavanger

VISNINGER

28. mars tirsdag kl. 17:00-18:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

95%

av boligene er eldre enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 217 m²
Bruksareal 224 m²
Tomt 496 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 5
Byggeår 1979
Gårdsnummer 29
Bruksnummer 574
Energimerking F
FINN.no 295202197
Sist endret 20.03.2023 15:12
Prisantydning 7 500 000,-
Totalpris 7 701 514,-

Beregnet totalkostnad

7 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 201 514,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 701 514,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

En stor, renovert bolig med praktisk planløsning. Utleieleilighet. Nydelige uteområder.

I 2016 er fasaden endret etter tegninger av arkitekt, det er etterisolert, skiftet kledning, vinduer i hovedetasje og stue nede og ytterdør oppe. Ytterdør nede er skiftet i 2023.

I hovedetasjen er det store vindusflater med flott utsikt både til eget uteområde samt til frodige omgivelser. Usjenert. Rommelig stue/spisestue med åpen, skjermet kjøkkenløsning. Det er to baderom som også er renovert i 2016. Det ene er tilhørende hovedsoverommet hvor det også er walk-in garderobe og skyvedørsgarderobe. Det er to soverom til, gang med garderobe samt grovkjøkken/ vaskerom.

Sokkeletasjen består av en stor, godkjent utleieleilighet.

Tomten er opparbeidet av anleggsgartner med terrasser og uteområder med beplantning. Et syn for øyet og et herlig sted å være. Fra den øvre terrassen kan man også se til sjøen. Eget uteområde utenfor utleiedel.

Innhold

Hovedetasje: Entré/gang med skyvedørsgarderobe, stue/spisestue med åpent, skjermet kjøkken og utgang til terrasse, grovkjøkken, 2 baderom - det ene tilknyttet hovedsoverom som også har egen walk-in garderobe og skyvedørsgarderobe, gang og 2 soverom til.
Leilighet i sokkeletasje: Entré, stue med åpen kjøkkenløsning, baderom, grovkjøkken/ vaskerom, kott, medierom og 2 soverom med skyvedørsgarderobe.
Koffertloft.

Garasje.
2 utvendige boder.

Stue

Rommelig stue/spisestue med store vindusflater. Usjenert.

Kjøkken

HTH kjøkken med god skap- og benkeplass. Mange vinduer som gir godt med dagslys.

Terrasse

Terrasse med utgang fra stue. Fint sted å være både dag og kveld.

Uteareal

Nydelige uteområder opparbeidet av anleggsgartner.

Soverom

Hovedsoverom med tilhørende bad, skyvedørsgarderobe og walk-in garderobe.

Beliggenhet

Attraktiv beliggende like ved grøntområde, turområde og sjøen med småbåthavn og badeplass. Etablert boligområde og nest innerst i blindvei. Kort vei til lekeplasser, barnehager, skole, Tasta idrettspark, Dusavik Base, butikk, benstinstasjon og Alti Tasta shoppingsenter. Gode bussforbindelser.

Forsikring

If Polisenummer: 7145375

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I følge tilstandsrapporten er det gitt 42 % TG 0 og 1 og i orden, 55 % TG 2 Alder, slitasje, skader mv., 1 % TG 3 Strakstiltak nødvendig og 2 % Ikke undersøkt.

TG 3 er gitt for
Kjøkken i leilighet - Lekkasje fra avløpsrør i benkeskap under vask ble påvist på befaringstidspunktet. Lekkasje må utbedres. Det ble også stedvis observert fuktmerker i benkeskap. Derfor kan ikke skjulte skader utelukkes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000
Skorsteiner inne i boligen - For liten avstand mellom feieluke og brennbart materiale i henhold til brannkrav i underetasje. Tiltak anbefales. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000
Boder - Vesentlig slitasje, feil og mangler påvist, eksempelvis råteskader. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag for begge bodene: kr 50 000 - 100 000

TG 2 er gitt for
Bad 1. et v/entre - Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, grunnet våtsonens
plassering. TG2 er satt for å belyse risiko.
Bad 1. et v/hovedsoverom - Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser.
Bad i leilighet - TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner.
Kjøkken 1. et - overflate gulv har en skade.
Kjøkken i leilighet - Kjøkkeninnredningen bærer stedvis preg av alder/slitasje.
Grovkjøkken i leilighet - TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner.
Øvrige rom 1. et - Enkelte vegger bærer preg av alder/slitasje og har behov for overflatebehandling. Det er stedvis knirk i gulvet. Det er stedvis observert synlige skjevheter mellom vinduer og himling i Stue i 1. etasje.
Øvrige rom i leilighet - Hel/tett kanalgjennomføring er ikke observert ved veggventil. Fare for kondensering i konstruksjonen (gjelder kun P-rom). Skrukketroll som trives i fuktig miljø er påvist under benkeskap på Kjøkken. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Etasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Ut i fra alder på drenering, vurderes denne konstruksjonen å ha en fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert. TG 2 er satt for å belyse risiko for skjulte skader. Dørbladet til innerdør ved Soverom har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
Loft - Luftespaltene mellom taksperrene er stedvis tettet med isolasjon, noe som fører til redusert ventilering av kaldtloftet. Det er på enkelte overflater observert symptomer på svertesopp/muggsopp samt skader/åpninger i undertaket. Det observeres tegn til utettheter i dampsperre/plast mot kald sone ved rørgjennomføringer.
Skjevhetsmåling - Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i Stue i Underetasje/Leilighet er målt til ca. 20 mm og ca. 15 mm i Stue i 1. etasje.
Varmtvannsbereder - TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand på varmtvannsbereder fra år 2002. Alder på bereder i 1. etasje er ukjent.
Vann- og avløpsrør - Enkelte vann- og avløpsrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
Radon - Det ble opplyst at det er foretatt måling av radon. Dokumentasjon er ikke fremlagt. TG 2 er satt for å belyse risiko.
Elektrisk anlegg - Varmtvannsbereder i 1. etasje har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Fare for varmgang. Med bakgrunn i de registrerte avvik og alder på deler av anlegget bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll
Yttertak - Symptomer på slitasje og elde er registrert. Det ble observert nedløps-bend som er montert feil.
Terrasser - Det er observert noe skjevheter i konstruksjoner. Eksempelvis rekkverk mot nabo. Rekkverkshøyden er i området ved trapp målt til ca. 97 cm som er under dagens krav som er 1,0 m. Stedvis observert råteskader/treverk i kontakt med jord.
Grunnmur - Det på enkelte steder observert riss/bom og sprekker på grunnmur.
Drenering - Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år.
Forstøtningsmurer - Sprekker og skader observert på forstøtningsmur ved inngangsdør ved Leilighet.
Vann- og avløpsledninger - Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Tilstanden er ukjent.
Garasje - Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og i forhold til byggeår vurderes moderat vedlikehold å være tilstrekkelig.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja, Bad I leilighet i sokkel har det vært lekkasje en gang. Her er avløp fra badekar ikke ihht krav.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, Begge bad hovedetasje ble totalrenovert i 2016. Totalansvar for renovering var Moen byggtjenester. Her er alt arbeid utført av faglært. Bad i sokkeletasje/leilighet renovert av faglært og egeninnsats i 1990. Arbeid med bla waterguard i leilighet i 2018 av Ole Løvås
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, 2 bad i hovedetasje totalrenovert i 2016. Hoved entreprenør Moen byggtjenester og
underleverandør T10 RØR. Alt ble laget påny inkludert membraner, sluk og røropplegg. Bad i leilighet er jeg usikker på hvem som utførte og hva som er gjort
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Ja, Ja, i hovedetasje er alt dokumentert, inklusive bilder av membran, sluk og røropplegg før
fliselegging.
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Ja, Er usikker på hva dette er, men tror ikke det er det. Leiligheten i sokkel er byggemeldt og
godkjent.
3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Ja, Ja, det har vært rørbrudd på varmtvannsrør i 2016. Det vart ett rør som gikk under huset. Utbedret av forsikringsselskap. Årsak var en byggteknisk løsning som ble brukt på 1980 tall der rør ble lagt under hus. Dette røret ble kappet og nytt opplegg lagt over loft. Ingen kjente feil etter dette.
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, Midbø i forbindelse med installasjon av kjøkken i 2009 og T10 Rør ved renovering i 2016. Usikker på rørleggerfirma som utførte arbeid for forsikringsselskap i 2016 (Gjensidige)
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Ja, Påpekt av Antisimex at pipe på loft svetter og ble anbefalt å sette på pipehatt. Dette er gjort.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja, Det var et tilfelle maur på bad i kjeller ca 2000. Det ble lagt grus ved inngangsdør i sokkel og har ikke vært problem siden. Leiligheten har stått tom i det siste og jeg har da sett noen døde skrukketroll inn på gulv i soverom nede. Hadde ingen problem med dette så lenge leiligheten var i bruk.
11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, Det var utett i tak etter renovasjon av hus i 2016. Årsak var at ventilasjonsrør fra bad var fjernet fra tak uten at hull i takpapp var tettet. Dette ble fikset i 2020 og har ikke vært problem etter dette. Det er fukt i utebod nede.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, Kledning på hus skiftet, lagt til isolasjon, alle vinduer og ytterdører skiftet. Fasade endret (tegnet av arkitekt) med nye vinduer i hovedetasje. Tidligere arbeid utfør som egeninnsats. Sokkel vinduer endret for å tilfredsstille krav til utleie. Hele sokkeletasje (120 m2) godkjent som utleieleilighet.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, Alt elektrisk i forbindelse med renovering i 2016. Av ElertroPro for Moen Byggtjenester. Tillegg fra elektroPro: Opplegg for utebelysning, i hage og bod. 2016. Installasjon av lader i garasje 2019. Opplegg for lading og lys i garasje i 2019
Nytt sikringsskap i sokkelleilighet utført av …. (Må finne dokumentasjon)
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)? Ja, Alt som er utført i forbindelse med renovering i 2016 og etter dette foreligger det
samsvarserklæring.
14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, Tilsynsrapport 2014 - kontroll av elektrisk anlegg. Det ble ikke notert feil eller mangler. Rapporten er tilgjengelig.
15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag? Ja, Ladeboks installert av elektriker i 2019
20. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende? Ja, Hele sokkeletasje er godkjent for utleie bl.a. Tilrettelagt ihht krav om oppstillingsplassfor 2 biler for hver boenhet og boder. Godkjenning kan dokumenteres
24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger? Ja, Rapport fra antisimex i forbindelse med skifte av forsikringsselskap til If.
Tilleggskommentar: Det er kaldt koffertloft, men en kortvegg er isolert /kledd. Svikt i parkett/dørterskel ved terrassedøren og et hakk i parkett på kjøkken. Bom i en flis på gjestebad. Mangelfull Lufting til alle våtrom i begge etasjer er påpekt og utbedret av Reny i 2023. Alt arbeid utført etter 2015 er dokumentert og mer utfyllende informasjon om arbeidet kan fremlegges.

Boligens areal

?Primærrom: 217 kvm, Bruksareal: 224 kvm

Sokkeletasje/leilighet:
Bruksareal: 107 m².
Primærrom: 106 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, 2 soverom, entré, bad, kjøkken, grovkjøkken, medierom

Hovedetasje:
Bruksareal: 117 m².
Primærrom: 111 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, 3 soverom, gang, grovkjøkken entré, 2 bad

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Arealene stemmer godt med tegninger mottatt av kommunen.

Adkomst

Fra E39: Ta av mot Ytre Tasta i rundkjøring inn Eskelandsveien. Ta til høyre videre inn Eskelandsveien som går over i Dusavikveien. Ta til venstre inn Dusaviksvingen ved Vardeneset kirke, og første til høyre inn Dusavikkrossen. Følg gaten helt inn og man ser boligen ned til venstre.

Tomt

Areal: 496 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er pent opparbeidet med uteområder, beplantning og terrasser. Steinsatt gårdsrom. Uteområdene og terrassene er anlagt og bygget i forbindelse med renoveringen i 2016. Det er nøye planlagt og en fryd å se på og oppleve. Uteområdet og beplantning er lyssatt med tidsur, flott også på kveldstid.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje med Elbil-lader, og biloppstilling til 4 biler i gårdsrom.

Byggemåte

Tre og betongkonstruksjoner. Yttervegger med liggende trekledning. Valmet takkonstruksjon tekket med takstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 05.06.1979 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til det formålet den er godkjent til. Boligen er registrert med 2 boenheter.

Oppvarming

Peisovn i stue. Varmepumpe m/AC både i stue/kjøkken i hovedetasje og i mediarom i sokkeletasje. Elektrisk. Det er gulvvarme på begge badene i hovedetasje, samt i stue og medierom i sokkeletasje.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 21 090 pr. år Vann- og avløp, renovasjon, feiing og einedomsskatt inngår i kommunale gebyrer

Eiendomsskatt

Det er i Stavanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,3 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 713 594 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 6 168 938 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

590 kvm av eiendommen er regulert til boligformål og 5 kvm er regulert til kjørevei. Reguleringsplan ID 642 B Bebyggelsesplan Litle Dusavika og Vardeneset 14, 15 og 16 samt raguleringsplan ID 994 Ytre Tasta gjelder. Reguleringsplankartet følger vedlagt. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp.
Adkomst via offentlig vei

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Integrerte hvitevarer på kjøkken samt vaskemaskin og tørketrommel medfølger.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende salgsoppgave. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 41 56 80 28 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese grundig gjennom fullstendig salgsoppgave.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Dusavikkrossen 6, 4029, Stavanger, Gnr. 29 bnr. 574 i Stavanger kommune

Oppdragsnummer

38-22-0016

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringskart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Huus & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.