Espeland

Kondemnert bolig. Vestvendt med fin utsikt over Storavatnet.

Gloppedalsvegen 1251 , 4389 Vikeså

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Inger Johanne Mauland Frivold Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

74%

eier sin egen bolig

67%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

93%

har bolig på over 120 kvm

7%

av boligene er nyere enn 20 år

39%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Tomt 841 m² / Eiet tomt
Byggeår 1987
Gårdsnummer 45
Bruksnummer 14
FINN.no 269683608
Sist endret 03.10.2022 09:13
Prisantydning 75 000,-
Totalpris 78 234,-

Beregnet totalkostnad

75 000,- (Prisantydning) Omkostninger 1 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 75 000,-)) 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 3 234,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 78 234,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

En eiendom hvor boligmassen anses som kondemnert. Det går en bekk på eiendommen. Nå renner vannet inn i boligen.

I følge bestemmelsene i kommuneplanen så er det på eksisterende bebygde boligeiendommer i LNRF områder tilatt å oppføre nybygg ved riving. Det forutsettes at BYA for bolighuset ikke overskrider 200 kvm. Eiendommen ligger i fareområde for både flom og skred/ras så ved eventuelt nybygg vil det være behov for utredninger som dokumenterer/ stiller krav om gjennomføring av tiltak før det eventuelt kan gis byggetillatelse.

Beliggenhet

I naturskjønne omgivelser med nydelig utsikt over Storavatnet.

Adkomst

Fra Vikeså: Følg Vikesågata gjennom Vikeså sentrum og veien som er vei 503 går etterhvert over til Gloppedalsvegen. Følg veien innover, forbi avkjøring til Stavtjørn og eiendommen kommer på høyre side.

Tomt

Areal: 841 kvm, Eierform: Eiet tomt

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 3 726 pr. år Det er kun eiendomsskatt som per i dag inngår i kommunale avgifter. Ved beboelse vil det også tilkomme feiegebyr til kommunen samt avfallsgebyr til Dalane Miljøverk IKS.

Formuesverdi

Det foreligger ikke opplysninger om formuesverdi i Skatteetatens register.

Regulering

Eiendommen ligger i LNFR område samt i fareområde for både flom og skred/ras. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1987/1410-1/42  Bestemmelse om bebyggelse  
04.05.1987 
Vegvesenets betingelser vedtatt

Vei/vann/avløp

Privat vann og avløp

Diverse

Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese grundig gjennom fullstendig salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Gloppedalsvegen 1251, 4389, Vikeså, Gnr. 45 bnr. 14 i Bjerkreim kommune

Oppdragsnummer

38-22-0045

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det bestemmelser til kommuneplan med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.