422m2 på Brokelandsheia - halvparten utleid - Europris nærmeste nabo.

Brokelandsheia 124 , 4993 Sundebru

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Type Næringsbygg / Eierseksjon
Primærrom 367 m²
Bruksareal 397 m²
Bruttoareal 422 m²
Tomt 916 m² / Fellestomt
Byggeår 2004
Gårdsnummer 3
Bruksnummer 343
FINN.no 149428653
Sist endret 27.04.2020 17:02
Prisantydning 5 900 000
Totalpris 6 048 670

Beregnet totalkostnad

5 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 147 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 148 670,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 048 670,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BRA/PROM

397 / 367 m²

Eierform

Eierseksjon

Boligtype

Næringsbygg

Garasje / Parkering

Meget gode parkeringsmuligheter. Både forran bygget og på kommunal nabotomt.

Velkommen til Brokelandsheia 124...

Her har vi for salg flotte næringslokaler på bakkeplan. Meget god eksponering mot gata med store vindusflater. Bygget ligger vis-a-vis Europris på Brokelandsheia så her er det bra med gjennomgangstrafikk. Dette er pr. i dag 1 stor seksjon som er delt opp i tre forskjellige lokaler, hvor en mindre del er utleid. Det er fattet vedtak i sameiet om at man kan seksjonere opp i 2 seksjoner om man ønsker. Ved salg kan man få kjøpt enten hele seksjonen slik den er i dag eller man kan ved seksjonering få kjøpt en eller begge seksjoner. Seksjonen deles i utgangspunktet da på midten slik at man får to like store seksjoner.
Ved ønske om en eventuell annen oppdeling, venligst konferer megler.

Innhold

Lokalene ligger på bakkeplan. Seksjonen er pr. i dag delt opp i 3 lokaler.
Lokale 1: ca. 120m2(Bta.). Utleid til Kiwanis Gjerstad.
Lokale 2: ca. 100m2(Bta.). Utleid til Nosmoke Brokeland AS.
Lokale 3: ca. 210m2(Bta.)Ledig. Lokalene kan brukes til kontor eller butikk, og egner seg godt til f.eks båt- eller bilforretning, med kjøreport/foldedør i enden av lokalet. Ingen søyler i lokalet. Det er mao. stor frihet i benyttelse av lokalene.
De tre lokalene inneholder:
Lokale 1: Utstilling/butikklokale med enkel kontorløsning, toalettrom, teknisk rom og bod.
Lokale 2: Utstilling/butikklokale.
Lokale 3: Utstilling/butikklokale, mellomgang med kjøkkenløsning, toalettrom, bod/lager og vaskeromsløsning.

Standard

Lokalene/seksjonen har gjennomgående vanlig standard for byggetiden, og fremstår som normalt vedlikeholdt. Flislagte gulver og lyse vegger og himling. Det er enkel tilgang til lokalene i front, også for rullestolbrukere. Hele 6 dører i fasaden gjør oppdeling til flere lokaler meget enkelt. Hele lokalet har selvbærende takkonstruksjon, slik at her er det ingen stolper e.l. som opptar plass. Vegger som er satt opp er kun lettvegger og kan med enkle grep fjernes dersom det er ønskelig. For ytterligere informasjon om seksjonens standard, henvises det til tilstandsrapport utarbeidet av takstmann Espen Martinsen. Rapporten finner man i salgsoppgaven for eiendommen.

Beliggenhet

Bygget ligger vis-a-vis Europris på Brokelandsheia næringsområde like ved E18 i Gjerstad kommune i Aust-Agder, mellom Kragerø og Risør. God beliggenhet med bra gjennomgangstrafikk.
Brokelandsheia
På Brokelandsheia sysselsetter de ca. 35 bedriftene over 300 mennesker. De fleste bedriftene er i handelsbransjen, den største er likevel Gjerstad mek. industrier som spesialiserer seg på skuffer og graveutstyr til traktorer og anleggsmaskiner.
De årlige Brokelandsheia-dagene går av stabelen den første helgen i september, og har hvert år besøk av ca. 25.000 mennesker. Brokelandsheia-dagene ble først arrangerert i 2004, og har på få år vokst til å bli den største handelsmessen på Sørlandet, med over 200 utstillere i en rekke kategorier.
På Brokelandsheia skal, om planene gjennomføres, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen knyttes sammen ved at det bygges ny jernbanetrasé fra Porsgrunn til Brokelandsheia. Brokelandsheia stasjon er en av to planlagte stasjoner på denne strekningen som er kalt Grenlandsbanen, og stedet blir trolig nytt knutepunkt for samferdsel på strekningen Oslo-Kristiansand.
Gjerstad kommune er aktive i utviklingsarbeidet for Brokelandsheias fremtid, og har som den første kommunen i landet igangsatt et eget plansmiearbeid (se link under) med fokus på Brokelandsheias utvikling både lokalt og regionalt i et 20-årsperspektiv.
Brokelandsheia fikk i 2009 en ny attraksjon, Den Lille Dyrehage, som har vært en stor suksess så langt. I tillegg har området distriktets mest besøkte matvareforretning, Eurospar Brokelandsheia, som åpnet sin 2000m2 nye forretning i 2008. Forretningen har blitt kåret til best i landet på service, og har også landets lengste ferskvarelinje. Vinmonopolet etablerte nytt polutsalg på Brokelandsheia i 2011.

Tomt

Felles eiet tomt på 916,6 kvm. Tomten er flat og opparbeidet med parkering i front av bygget.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedt.

Seksjonens areal

Primærrom: 367 kvm, Bruksareal: 397 kvm, Bruttoareal: 422 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 397 m².
Primærrom: 367 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Nordlig del: Utstilling/butikklokale med enkel kontorløsning og toalettrom.
Den midtre delen: Utstilling/butikklokale.
Den sydlige delen: Utstilling/butikklokale, mellomgang med kjøkkenløsning, toalettrom og vaskeromsløsning.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Nordlig del: Teknisk rom og bod.
Sydlig del: Bod / lagerrom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Elektrisk. Ventilasjonsanlegg som forvarmer luften i lokalene. Dette kan tidsprogrameres.

Regulering

Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Ingen boplikt. Seksjonen brukes til næringsformål.

Sameie

Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter. Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Hver seksjon har et eget grunnboksblad. I dette sameiet er det totalt 7 eierseksjoner(6 boligseksjoner og 1 næringsseksjon). Denne seksjonens sameiebrøk er  6/12.

Fellesgjeld / lånevilkår

Seksjonen har kr. 0,- i fellesgjeld.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §22

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.