Froland , Røyrmyr 44 A og B

Type Tomannsbolig
Bruksareal 96m²
Tomt 857m²
18/03/2020 07:35
Oppholdsrom
Soverom 4
Byggeår 2019
Gårdsnummer 13
Bruksnummer 179
Energimerking C
Sist endret
Prisantydning 2 390 000,-
Totalpris 2 403 722,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 500 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 13 722,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 403 722,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Etasje

Boligen blir oppført i to etasjer.

Oppvarming

Peisovn i stuen, varmekabler i bad/entré/våtrom, ellers hovedsakelig elektrisk oppvarming.

Innhold

1. etasje: Gang, 2 soverom, bod, bad og vaskerom.
2. etasje: Soverom, stue og kjøkken. Fra boligens 2. etasje er det utgang til balkong på begge sider.

Standard

Boligen leveres nøkkelferdig fra utbygger med normal god standard. En detaljert beskrivelse på boligens standard finner du under leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

Fordeler med å kjøpe ny bolig

Ved kjøp av ny bolig får man på kjøpet en rekke fordeler i forhold til å bli boende i en eldre enebolig eller ved å kjøpe brukt:

- Gunstige finansieringsordninger
- Lav dokumentavgift
- Lavt energiforbruk
- Lave vedlikeholdskostnader
- Lave driftskostnader
- Praktiske og moderne løsninger
- Tilpasset framtiden/alderdom
- Trygghet
- Kun nytt er nytt!

Beliggenhet

Bliksåsen boligfelt er et av Frolands mest populære boligfelt for øyeblikket. På få år er det bygget nesten 80 boenheter og flere er på planleggingsstadiet. Tilbakemeldingene fra de som er flyttet inn i sine nye boliger er at de trives veldig godt. Mange skryter av at boligfeltet er sentrumsnært og barnevennlig, samt at det er kort vei til arbeidsmarkedet i Arendal og Grimstad. Tilgangen til naturen er også viktig, med opparbeidet turstier rett utenfor stuedøren.

- Nøkkelferdig bolig  - Flytt rett inn
- Meget god standard og høy kvalitet på utførelse
- Mulighet for oppføring av garasje
- Barnevennlig boligfelt i etableringsfasen
- Kommunal barnehage i boligfeltet
- Gangavstand til sentrum

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Boligens areal

Bruksareal: 96 kvm
1. etasje: Bruksareal: 48,4 m².
2. etasje: Bruksareal: 48,4 m².
Se vedlagte tegninger for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av arkitekt og ikke kontrollert/oppmålt av megler.
Noe avvik kan forekomme.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Det er godkjent videre utbygging på Bliksåsen boligfelt.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig. Tilkoblingsgebyr blir betalt av selger.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 100 % av kjøpesum ved overtakelse. Som sikkerhet for betaling skal kjøper fremlegge finansieringsbevis ved inngåelse av kjøpekontrakt.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to-2-seksjoner eies av en og samme juridiske person

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr. 40 000,- inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
Finn ut mer
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

95 23 95 59

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
76%

eier sin egen bolig

39%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

52%

har bolig på over 120 kvm

91%

av boligene er nyere enn 20 år

45%

er barnefamilier