Arendal

Flotte lokaler med sentral beliggenhet på Stoa i Arendal. Like ved E-18. Gode parkeringsmuligheter ved bygget.

Stoaveien 41A , 4848 Arendal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Forretning / Selveier
Bruksareal 361 m²
Bruttoareal 406 m²
Gårdsnummer 433
Bruksnummer 243
FINN.no 253244398
Sist endret 23.05.2022 14:20
Prisantydning ,-
Totalpris ,-

Beregnet totalkostnad

Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Et attraktivt næringslokale i hjertet av Stoa i Arendal. Stoa er et typisk eksempel på et urbant område fra bilens tidsalder, en bilby. Forretningene er innen bransjer som krever store lokaler, og hvor den typiske kunde bruker bil. Alle forretninger har derfor store parkeringsplasser, og kundene kjører fra den ene butikken til den andre. Lokalet går over et plan og er beliggende i byggets 1. etasje med adkomst fra bakkeplan. Lokalet består av en entré, et stort lokale, et kontor med separat wc og et wc tilknyttet lokalet.

- Lokalet er på ca. 406 kvm. bta.
- Gode parekringsforhold
- Lokalet kan tilpasses etter avtale
- Vaktmester / servicetjenester på bygget
- Sentral beliggenhet på Stoa
- God eksponering

Ta kontakt med megler for mer informasjon vedr. leiekontrakt, leietid, leiepriser m.m.

Standard

Lokalet har en gjenomgående god standard.

Beliggenhet

Et attraktivt næringslokale i hjertet av Stoa. Stoa er et handelsområde ved E18 i Arendal, et område som i senere år er utbygd med store forretninger. Stoa regnes som en del av Arendal sentrum, et avlastningsområde. Dette lokalet har meget god eksponering.

Adkomst

Fra Arendal: Kjør via Myreneveien og videre på Frolandsveien (eller via E18) mot Stoa. Når du kommer til rundkjøringen ved KIWI/Carlsen Fritzøe/Industrisøm, tar du til venstre i rundkjøringen og inn på Sørsvannsveien. Rett frem i neste rundkjøring, i tredje rundkjøring tar du til venstre og inn på Bryggeriveien. Her tar du første avkjøring på høyre side. Du kommer så inn på en stor parkeringsplass og svinger høyre og følger parkeringsplassen nesten til endes, du finner lokalet på venstre side.

Regulering

Eiendommen  er regulert til næring. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Stoaveien 41A, 4848, Arendal, Gnr. 433 bnr. 243 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-19-0063

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.