HYNNEKLEIV

SKJERSÆ HYTTEFELT - Byggeklar selveiertomter uten byggeklausul i Froland. Full sanitær standard med vei, vann og kloakk.

Skjersæ Hyttefelt tomt 6 , 4830 HYNNEKLEIV

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

100%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

32%

er barnefamilier

34%

er gift

Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 000 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 93
Bruksnummer 2
FINN.no 152705928
Sist endret 16.08.2021 10:23
Prisantydning 415 000
Totalpris 441 592

Beregnet totalkostnad

415 000,- (Prisantydning) Omkostninger 10 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 415 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Oppmålingsgebyr og tinglysning av matrikkelbrev) -------------------------------------------------------- 26 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 441 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Skjersæ Hyttefelt - Sentralt på Sørlandet
Skjersæ Hyttefelt ligger Vestvendt med utsikt mot Skjersævannet. Alle tomtene har gode solforhold. Vannet er ikke regulert og har mange flotte øyer og bukter. Omgivelsene rundt er et flott rekreasjonsområde sommer som vinter, enten du liker å fiske, bade, gå på ski eller bare nyte utsikten fra hytta.
Full sanitær standard & strøm
Naturskjønt & hyggelig hyttefelt
Automatisk veibom & helårsvei
Båtplass & fiskemuligheter

Innhold

Tomten selges fra grunneier i hyttefltet, Hans Olsbu og vil i etterkant av salget bli oppmålt og det vil bli tildelt eget bruksnummer og matrikkelbrev (Målebrev) Tomten som selges er ferdig opparbeidet med vann, avløp og strøm, ført frem til tomtegrensen. Tomten må tilkobles felles vann- og renseanlegg for Skjersæ Hyttefelt.  Tilkoplingsabebyrer er inkludert i kjøpesummen og utgjør rett i underkant av kr. 100 000,- Da har man kjøpt en andel i anlegget som følger tomten.
Anlegget driftes av velforening. Utgifter til dette inngår i velforenings kontingenten. I tillegg er det inngått felles service avtale med leverandøren av renseanlegget

Standard

Hele hyttefeltet har helårsvei, slik at man også vinterstid kan benytte hytta. Da uten å bekymre seg for å måtte rekvirere brøyting mv. for å komme frem. Vedlikeholdskostnadene og utgifter til brøyting blir betalt av velforeningen. (gjelder ikke for eventuell privat stikkvei ned til tomten, fra felles adkomstvei.

Båtplass

Det er opparbeidet båtplasser som alle hytteeierne kan benytte seg av. Alle hytteeierne vil ha rett til båtplass begrenset til småbåter. Velforening fordeler båtplassene og treffer beslutning om opplag. Det er kun lovlig med bruk av elektrisk påhengsmotor i vannet.

Fellesarealer

Det er opparbeidet fellesarealer på hyttefeltet. Vedlikeholdet av fellesarealene er det velforeningen som står for.

Oppmåling/tomtestørrelse

Tomten skal fradeles gnr 93 bnr 2. Arealet er estimert til å være ca. 1 daa, men kjøper kan til en viss grad være med på å bestemme hvor tomtegrensene skal være. Endelig areal vil først foreligge ved oppmåling. Kjøper må akseptere dette. Det ligger klart vann, kloakk og strøm til tomtegrensen. Kjøper må betale oppmålingsomkostninger til Froland kommune. Ca. kr 15.000,-

Løpende kostnader

Årlig medlemskontingent til velforeningen: Kr. 5.000,- Kontingenten dekker bl.a. vinter- og sommervedlikehold av veinettet, drift og vedlikehold av vann og kloakknettet. Velforenings kontingenten betales i utgangspunktet pr. tomt selv om den er bebygd eller ikke.
For bebygde tomter betales i tillegg en årlig serviceavgift på vann og avløp er ca. kr 2.400,- Beløpet faktureres direkte fra Klaro og inngår ikke i kontingenten til velforeningen.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Arendal: Kjør RV 42 mot Evje. Skjersæ Hyttefelt ligger ca. 500 meter før Hynnekleiv sentrum på høyre hånd. Ca. 33 km fra Arendal sentrum.
Fra Kristiansand: Kjør E 18 mot Arendal og ta av mot Kjevik. Følg RV 41 mot Birkeland. Kjør gjennom Birkeland sentrum og følg RV 41 videre mot Herefoss. Kjør forbi Herefoss mot Hynnekleiv. I krysset ved Hynnekleiv tar man til høyre på RV 42. Du vil da få Skjersæ hyttefelt på venstre hånd etter ca. 200 meter.

Bom

Veien inn til hyttefeltet er avlåst med ny elektronisk bom. Denne fungerer slik at man må "ringe" til bommen for at den skal åpne seg. Kontakt megler for visning på telefon 952 39 559, eller parker på utsiden av bommen. Fra bommen tar det ca. 5 minutter å gå til hyttetomten. Tomten kan være litt vanskelig og lokalisere grunnet stor vegetasjon. Vi anbefaler at dere tar med kart på befaring. Da for bedre å kunne orientere seg.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Nei.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.