Froland

Innholdsrik enebolig med garasje og sentrumsnær beliggenhet. Stort arbeidsrom # atelier # snekkerverksted.

Messelveien 45 , 4820 Froland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

84%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

62%

har bolig på over 120 kvm

53%

av boligene er eldre enn 20 år

43%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 270 m²
Bruksareal 334 m²
Bruttoareal 360 m²
Tomt 753 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1926
Gårdsnummer 14
Bruksnummer 5
Energimerking G
FINN.no 157672076
Sist endret 17.06.2020 16:18
Prisantydning 1 790 000
Totalpris 1 850 622
Ligningsverdi 524 890,-

Beregnet totalkostnad

1 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 60 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 850 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

En spennende eiendom med store utviklingsmuligheter for den rette. Har du en drøm om eget atelier? Kanskje du har en hobby som krever litt plass, eller bare ønsker å investere i et utleieobjekt!
Eiendommen har mulighet for utleie med egen inngang i underetasjen. På loftet er det en lys og trivelig leilighet med usjenert terrasse. I hovedetasjen er kanskje de beste rommene i boligen innredet til hobbyrom/atelier. Her var det tidligere snekkerverksted. Rommene har masse lys med store vindusflater og god takhøyde.

Innhold

Kjeller: Trapperom, bad, kjøkken, stue, 2 soverom, bad/vaskerom, bod og disponibelt rom.
1. etasje: Vindfang, gang, soverom/disponibelt rom, arbeidsrom, atelier. I tillegg er det et stort uinnredet arbeidsrom/verksted.
2. etasje: Gang, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue.

Standard

Utvendig er det i senere tid foretatt utskiftning av vinduer og tak. Drenering bør utbedres for å oppnå tørr kjeller. Noe vedlikehold av fasade/murpuss må påregnes. Innvendig er det er det noe behov for modernisering/oppgradering for å tilfredsstille dagens standard. Bad og kjøkken i boligens 2. etasje er oppgradert. Nyere elektrisk anlegg. Det er utarbeidet en i byggeteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Tomt

Areal: 753 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er opparbeidet med noe hage, gruset innkjørsel og biloppstillingsplass. Utsikt til Nidelva og områdene rundt. Kveldssol til ca. kl. 20.00.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt. I tillegg er det oppført en frittliggende garasje/vebod på ca. 43 kvm.

Barnehage / skole i området

Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1926

Antall soverom

4

Byggeår

1926

Byggemåte

Enebolig bygget i ca.1926. Kjeller er innredet som leilighet. 1.etasje er arbeidsrom og atelier med stort uinnredet lagerrom som tidligere ble benyttet
som verksted. Yttervegger i murkonstruksjon. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lags glass fra 2006. I kjeller er
vinduer type 2-lags glass fra 1987. Etasjeskiller i trebjelkelag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet. For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette.

Boligens areal

Primærrom: 270 kvm, Bruksareal: 334 kvm, Bruttoareal: 360 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 59 m².
Primærrom: 57 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, bad, kjøkken, stue, 2
soverom, bad/vaskerom og disponibelt rom.
1. etasje:
Bruksareal: 185 m².
Primærrom: 123 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, soverom/disponibelt rom, arbeidsrom, atelier.
2. etasje:
Bruksareal: 90 m².
Primærrom: 90 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad/vaskerom, soverom, kjøkken og stue.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.
For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Klebersteinsovn i boligens 2. etasje. Varmekabler på gulv i store deler av kjelleren. Ellers hovedsakelig elektrisk oppvarming.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 25.000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 25 000,- pr. år. Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 125 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Ca. kr 6 000,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 524 890 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 889 604 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Arendal kjører man RV 42 mot Froland, rett før Blakstadbroa tar man til venstre. Følg veien til du krysser jernbanelinjen, huset ligger da på venstre side.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Offentlige planer

Utbygging av Mølla boligområde.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

14.08.1924 Bestemmelse om gjerde  
Erklæring/avtale  
14.08.1924 - Ang. betingelser for tilstått dispensasjon fra lov om
jernveien.
 
1961/2468-2/36  Bestemmelse om gjerde  
1993/19-1/36  Erklæring/avtale  
Bestemmelse om disposisjonsrett RETTIGHETSHAVER: GØRAN
GULLÅS TIL ÅR 2002 - Skal slettes i forbindelse med salget.
Eiendommens rettigheter:
Bestemmelse om veg - 30.08.1961 
Rettighetshaver:Knr:0919 Gnr:14 Bnr:5  
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann- og kloakknett. Vanlig brønn lokalisert i bakre del av garasjen. Septiktanken på tomten. Den må tømmes ved behov (ca. en gang i året.), kommunal tømming.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr. 50 000,-  inkl. mva. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.