Frolands verk

BYGG DIN EGEN DRØMMEBOLIG I HYGGELIGE OMGIVELSER. Solrike utsiktstomter UTEN byggeklausul ved populære Trevann.

Trevanntoppen boligfelt , 4827 Frolands verk

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

90%

eier sin egen bolig

57%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

48%

har bolig på over 120 kvm

26%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 1 000 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 20
Bruksnummer 13
FINN.no 171365094
Sist endret 28.05.2022 10:10
Prisantydning 1 075 000,-
Totalpris 1 243 717,-

Beskrivelse

9 TOMTER SOLGT! SE OPPDATERT PRISLISTE FOR INFOMASJON OM LEDIGE TOMTER OG PRISER. SALGSPROSPEKTKT MED PRISLISTER ER TILGJENGELIG I EN POSTKASSE PÅ BOLIGFELTET.

Solgte tomter: 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 2 og 4.

Trevanntoppen boligfelt er et mindre boligfelt med en fantastisk beliggenhet ved Trevann på Frolands Verk i Froland kommune.

Boligfeltet er under opparbeidelse og flere av boligtomtene er ferdigstilt og allerede forhåndsolgt i prosjektet, men fortsatt så er det mange flotte utsiktstomter ledige for salg. Mange av tomtene er allerede ferdig opparbeidet og klare til å bebygges. Boligfeltet er normalt åpent for publikum og man kan kjøre helt opp til de øverste tomtene i feltet, eller parkere ved Trevann og ta en spasertur opp i feltet.

Tomtene er romslige og leveres ferdig opparbeidet. Samtlige tomter vil få tilknytting til offentlig vann og avløp, samt fiber. Hovedveien i boligfeltet vil ha kommunal veistandard med gatebelysning mv. Det blir også opparbeidet egne lekeplasser og samlingspunkt for alle beboerne.

Alle beboerene på Trevanntoppen boligfelt vil få tilgang til aktivitets- og friområde ved Trevann. Her er det planlagt småbåthavn hvor beboerne kan kjøpe seg en egen båtplass slik at man har tilgang på å utforske Trevann, Nidelva mv.

Trevann ligger ca. 40 meter over havet og er en av mange innlandsvann som renner ut i Nidelva. Vannet er et yndet rekreasjonsområde og et populært bade- og fiskevann. Med båt i Trevann kan man komme ut i Nidelva og følge denne helt til fossen ved Eivindstad (motstrøms) og Rykene (medstrøms). Man kan også komme seg til Rorevann i Grimstad med båt.  Fra gamle tider var dette en hovedferdselsåre mellom Froland og Grimstad for transport av varer og folk.

Badeplass og uteområde: Flott offentlig badestrand ved Trevann. Badeplassen har stor, fin sandstrand, parkeringsplass og toalettanlegg.

Litt om Frolands Verk: Frolands Verk Kultursenter finner man en kort spasertur fra boligfeltet. Området er kjent for sine mange aktiviteter, sin kulturhistorie med opprettelse av jernverk på 1700 tallet og flotte uteområder.  Man bør oppleve eplehagen til storgården i blomstringstiden, torvtrappene som er satt i stand og lysthuset som er restaurert med en nydelig utsikt over Trevann og omegn. Den kjente norske matematikeren Nils Henrik Abel, som regnes som en av matematikkens største begavelser døde på Frolands Verk i 1829.

Standard

Alle fellesområder vil bli ferdig opparbeidet. Det blir kommunal standard på veinettet inn i boligfeltet. Skråninger som ligger på fellesområder vil bli planerte og jordkledd.

Opparbeidelse av tomter

I prislisten leveres tomtene ferdig planerte med stedlig masse for bygging. På samtlige tomter må det legges inn vann, avløp, strøm og fiber til den fremtidige boligen. Dette må legges i bakken fra hovedveien og inn i grunnmur. Det som da gjenstår før bygging er at det må det pukkes for oppsetting av grunnmur og legges i pukk inn i grunnmur. For å få et godt helhetsinntrykk, må tomten gruses opp for parkeringsareal og det må tilgjøres beplantningsjord for opparbeidelse og planering av hage/uteområder. Alt dette levers av utbygger, Ola Flatland Transport AS mot et fast tillegg i prisen på kr. 95 000,- inkl mva.

Løpende kostnader

Årlig medlemskap i velforening er foreslått til å utgjøre kr. 500,-

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler. Utnyttelsesgraden på boligtomtene er satt til 35 % BYA.

Boplikt

Nei.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Tomtene selges til fast pris i.h.t. prisliste. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper og utbyggings selskaper.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter plikter å sette seg inn i salgsoppgave da disse danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.