ØNSKER DU Å BO MED NÆRHET TIL SKOGEN OG UTSIKT TIL VANN? Solrike utsiktstomter UTEN byggeklausul ved populære Trevann.

Trevanntoppen boligfelt , 4827 Frolands verk

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PA VISNING
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

90%

eier sin egen bolig

57%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

48%

har bolig på over 120 kvm

26%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type Boligtomt / Selveier
Tomt 1 100 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 20
Bruksnummer 13
FINN.no 171365094
Sist endret 15.05.2020 13:19
Prisantydning 1 075 000
Totalpris 1 244 302

Beregnet totalkostnad

1 075 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 26 875,- (Dokumentavgift) 30 000,- (Anleggsbidrag til Froland kommune for vann/avløp og gang og sykkelsti fra Osedalen til Frolands Verk) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 500,- (Oppmålingsgebyr til Froland kommune) 585,- (Tinglysningsgebyr for matrikkelbrev) 95 000,- (Klargjøre tomt for bygning inkl. fiber, vann, avløp og klargjøring for hage med jord og grus.) -------------------------------------------------------- 169 302,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 244 302,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse

Trevanntoppen boligfelt er et mindre boligfelt med en fantastisk beliggenhet ved Trevann på Frolands Verk i Froland kommune.
Boligfeltet er under opparbeidelse og flere av boligtomtene er ferdigstilt og allerede forhåndsolgt i prosjektet, men fortsatt så er det mange flotte utsiktstomter ledige for salg. Mange av tomtene er allerede ferdig opparbeidet og klare til å bebygges. Boligfeltet er normalt åpent for publikum og man kan kjøre helt opp til de øverste tomtene i feltet, eller parkere ved Trevann og ta en spasertur opp i feltet.
Tomtene er romslige og leveres ferdig opparbeidet. Samtlige tomter vil få tilknytting til offentlig vann og avløp, samt fiber. Hovedveien i boligfeltet vil ha kommunal veistandard med gatebelysning mv. Det blir også opparbeidet egne lekeplasser og samlingspunkt for alle beboerne.
Alle beboerene på Trevanntoppen boligfelt vil få tilgang til aktivitets- og friområde ved Trevann. Her er det planlagt småbåthavn hvor beboerne kan kjøpe seg en egen båtplass slik at man har tilgang på å utforske Trevann, Nidelva mv.
Trevann ligger ca. 40 meter over havet og er en av mange innlandsvann som renner ut i Nidelva. Vannet er et yndet rekreasjonsområde og et populært bade- og fiskevann. Med båt i Trevann kan man komme ut i Nidelva og følge denne helt til fossen ved Eivindstad (motstrøms) og Rykene (medstrøms). Man kan også komme seg til Rorevann i Grimstad med båt.  Fra gamle tider var dette en hovedferdselsåre mellom Froland og Grimstad for transport av varer og folk.
Badeplass og uteområde: Flott offentlig badestrand ved Trevann. Badeplassen har stor, fin sandstrand, parkeringsplass og toalettanlegg.
Litt om Frolands Verk: Frolands Verk Kultursenter finner man en kort spasertur fra boligfeltet. Området er kjent for sine mange aktiviteter, sin kulturhistorie med opprettelse av jernverk på 1700 tallet og flotte uteområder.  Man bør oppleve eplehagen til storgården i blomstringstiden, torvtrappene som er satt i stand og lysthuset som er restaurert med en nydelig utsikt over Trevann og omegn. Den kjente norske matematikeren Nils Henrik Abel, som regnes som en av matematikkens største begavelser døde på Frolands Verk i 1829.

Standard

Alle fellesområder vil bli ferdig opparbeidet. Det blir kommunal standard på veinettet inn i boligfeltet.
Skråninger som ligger på fellesområder vil bli planerte og jordkledd.

Opparbeidelse av tomter

I prislisten leveres tomtene ferdig planerte med stedlig masse for bygging. På samtlige tomter må det legges inn vann, avløp, strøm og fiber til den fremtidige boligen. Dette må legges i bakken fra hovedveien og inn i grunnmur. Det som da gjenstår før bygging er at det må det pukkes for oppsetting av grunnmur og legges i pukk inn i grunnmur. For å få et godt helhetsinntrykk, må tomten gruses opp for parkeringsareal og det må tilgjøres beplantningsjord for opparbeidelse og planering av hage/uteområder. Alt dette levers av utbygger, Ola Flatland Transport AS mot et fast tillegg i prisen på kr. xx 000,- inkl mva.

Løpende kostnader

Årlig medlemskap i velforening er foreslått til å utgjøre kr. 500,-

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Utnyttelsesgraden på boligtomtene er satt til 35 % BYA.

Boplikt

Nei.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Tomtene selges til fast pris i.h.t. prisliste. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper og utbyggings selskaper.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr 41 500,- pr solgte tomt. Oppgjørsgebyr kr. 2 200,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp.  Meglers vederlag betales av selger.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.